Kontakt | Cennik | Porady prawne

Czy można żądać obniżenia zachowku dla nieznanej dotąd córki ojczyma?

Mój ojczym zapisał mi w testamencie mieszkanie, które ja kilka lat temu wykupiłam od gminy za własne środki. Po jego śmierci okazało się, że posiada nieślubną córkę, o której do tej pory nikt nie wiedział. Czy mogę żądać obniżenia kwoty zachowku dla niej? Dodam, że przez ostatnie 5 lat tylko ja opiekowałam się obłożnie chorym ojczymem, nikt nie wiedział o jego córce, a ona się nim nie interesowała.

więcej ››

Drugie małżeństwo z Anglikiem – jak zabezpieczyć jedyne dziecko?

Mieszkam w Anglii i za 4 miesiące wychodzę ponownie za mąż za Anglika. Mam jedynego syna, a cały mój majątek to mieszkanie w Polsce. Rok temu sporządziłam testament podpisany u notariusza, w którym cały majątek przekazuję synowi. Gdybym po zawarciu związku małżeńskiego umarła pierwsza, czy mąż Anglik dziedziczy wszystko? Czy ma prawo spieniężyć moje mieszkanie, sprzedać i podzielić pieniądze miedzy swoje dzieci z pierwszego małżeństwa, wyłączając z tego mojego rodzonego syna? Czy ten testament traci ważność z chwilą zawarcia małżeństwa z Anglikiem? Jeśli tak, to co powinnam zrobić, aby zabezpieczyć moje jedyne dziecko?

więcej ››

Zgodne przekazanie udziałów w spadku bez obowiązku spłat lub dopłat

Zmarł mój mąż, nie pozostawił testamentu. Masę spadkową stanowi mieszkanie spółdzielcze własnościowe, garaż. Nie ma żadnych długów. Mamy 3 synów. Jeden mieszka w Polsce, drugi mieszka na stałe w USA. Trzeci syn mieszkał także w USA, ale już nie żyje. Zatem do spadkobierców należy także dwoje nieletnich wnuków po zmarłym synu. Wnuki mieszkają z matką w USA, są obywatelami amerykańskimi. Wszyscy spadkobiercy są gotowi przyjąć spadek w całości, a następnie przekazać go mnie. Jakie powinni złożyć dokumenty, pełnomocnictwa? Przez kogo poświadczone – o przyjęcie spadku w sądzie, a następnie o zbycie nieodpłatne swoich udziałów na moją rzecz. Szczególnie dotyczy to małoletnich wnuków. Jakie dokumenty, pełnomocnictwa powinna przesłać matka – opiekun prawny dzieci, by sąd załatwił sprawę pozytywnie? Czy można złożyć do sądu jeden wniosek o nabycie i dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności?

więcej ››

Owdowiała druga żona a spadek

Zmarł mój mąż. Miał dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa, brata i mamę. Jestem drugą żoną z dwójką dzieci, mąż nie zostawił testamentu. Wystąpimy do sądu o powołanie spadkobierców i podział spadku. Kto będzie dziedziczył i w jakim zakresie?

więcej ››

Jak odpisać siebie i dzieci z niepewnego spadku?

Cztery miesiące temu zmarł mój ojciec, z którym nie utrzymywałam kontaktu. Ojciec był drugi raz żonaty. Nie mam możliwości uzyskania jakichkolwiek pewnych informacji o stanie spadku. Jego żona unika kontaktu. Wiem, że po ojcu pozostała połowa domu, nie wiem natomiast, czy miał jakieś długi. Zdecydowałam więc odpisać siebie i dzieci z tego niepewnego majątku, aby uniknąć dziedziczenia zadłużeń. Jedno dziecko jest niepełnoletnie. Co powinnam zrobić?

więcej ››

Testament notarialny – najpewniejsze rozwiązanie

Moja żona, wraz ze swoim rodzeństwem (siostra i brat) jest współwłaścicielem mieszkania własnościowego po zmarłych rodzicach. Trzy lata temu, gdy żona dowiedziała się, że ma raka, postanowiła zabezpieczyć mnie na wypadek swojej śmierci i sporządziła testament w formie aktu notarialnego. W tym dokumencie wskazała, że po jej śmierci ja dziedziczę wszystko, co do niej należy. Podobno akt notarialny trzeba uprawomocnić, jak się to załatwia? Czy mogę być pewny, że ten dokument zachowa ważność?

więcej ››

Czy pieniądze brata ze spadku ulokowane na moim koncie mogą podlegać egzekucji?

Wraz z bratem odziedziczyłam działkę po ojcu. W sprawie spadkowej byłam pełnomocnikiem brata. Pieniądze ze sprzedaży działki przechowuję na swoim rachunku bankowym. Aktualnie mój brat odsiaduje karę pozbawienia wolności i na wolność wyjdzie dopiero za 2 lata. Brat ma długi w różnych instytucjach i obawiam się, czy jego wierzyciele mogą zająć pieniądze ulokowane na moim koncie. Czy komornik może nakazać mi spłatę długów brata?

więcej ››

Jakich formalności należy dopełnić po śmierci rodzica?

Jakich formalności należy dopełnić po śmierci rodzica? Przed miesiącem zmarła moja mama i nie wiem, jak po kolei wszystko załatwić. Po mamie zostało mieszkanie warte ok. 30 tys. zł. Mama była wdową, dziedziczę ja i moja siostra. Mama zostawiła testament sporządzony u notariusza, powołując jako spadkobiercę do całego spadku mnie. Z siostrą chcemy sprzedać mieszkanie, ale ona mieszka za granicą i będzie jej trudno przyjechać. Czy może udzielić mi pełnomocnictwa w sprawie ewentualnej sprzedaży mieszkania?

więcej ››

Jak zapobiec roztrwonieniu spadku?

Zmarła nagle moja mama w wieku 75 lat, nie spisała testamentu. Pozostał tata oraz ja i dwie siostry. Rodzice mieli majątek wspólny w postaci domu oraz 2 mieszkań, a także środki pieniężne na wspólnym rachunku bankowym. Mama miała też 1/3 udziału w nieruchomości po swoich rodzicach. We wspomnianych mieszkaniach od lat mieszkają siostry. Rodzice zawsze mówili, że siostrom pomagają teraz, a na mnie przepiszą dom. Niestety tak się nie stało i teraz mam problem. W momencie śmierci mamy na rachunku bankowym było około 90 tys. zł. Siostry korzystają z tych pieniędzy, bo tata im na to pozwala, wszystko wkrótce na pewno roztrwonią. Proszę mi poradzić, jak temu zapobiec i uzyskać swoją część spadku po mamie.

więcej ››

Dziedziczenie roszczenia o zachowek

Odziedziczyłam w zapisie windykacyjnym po swojej siostrze mieszkanie. Mieszkanie to miało nieduży dług hipoteczny, który po otwarciu spadku uregulowałam. Pozostał syn siostry jako spadkobierca z ustawy, który przyjął ten zapis do wiadomości przed notariuszem. Jest alkoholikiem i siostra nie chciała mu zostawić mieszkania. Syn siostry ma syna, którego wychowuje matka. Nie uchylam się od zachowku dla siostrzeńca i ciągle mam nadzieję, że w końcu się opamięta i to mieszkanie będzie dla niego, ale on sam w tej chwili nie chce przysługującego mu zachowku. Chciałam zapytać, co by było, gdyby przed upływem 5 lat, nie wziąwszy zachowku, siostrzeniec z przepicia zmarł. Czy wówczas prawo do nieodebranego zachowku będzie przypadać jego małoletniemu synowi? Czy zachowek należy się od kwoty pomniejszonej o spłatę długu hipotecznego?

więcej ››

Śmierć opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Moja matka jest ubezwłasnowolniona, przebywa w zakładzie opiekuńczym, prawnym opiekunem był mój ojciec, a jej maż. Tata niedawno zmarł. Rodzice mają wspólne mieszkanie. Chcę, by mama zachowała swoją część. Po tacie pozostał też kredyt. Jak załatwić sprawy spadkowe?

więcej ››

Sprawa sądowa o mieszkanie po zmarłym

Moja mama zapisała w testamencie swój udział w mieszkaniu mnie i synowi mojej siostry po połowie. Zmarła trzy lata temu. Obecnie siostra zwraca się do mnie o wypłatę zachowku w wartości 1/2 tego, co otrzymałaby z mocy ustawy, całkowicie pomijając roszczenie do zachowku od syna. Była inicjatorką spadkodawcy, by jej część przepisać na syna (siostrę ścigał komornik i nie chciała nic posiadać), była obecna przy sporządzaniu aktu dziedziczenia, nie stawiając żadnego sprzeciwu! Jakie są moje prawa i obowiązki w zaistniałej sytuacji? Złożyłem wniosek o dział spadku. Czy na sprawie o dział spadku będzie rozpatrywana zachowku na wniosek siostry, czy siostra musi wnieść do sądu nowy pozew?

więcej ››

Rozliczenie nabycia spadku po ojcu na formularzu SD-Z2

Mam problem z rozliczeniem nabycia spadku po ojcu na formularzu SD-Z2. Cały majątek po nim dziedziczy żona, ja i brat po 1/3 na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia. Problem polega na tym, że nie ma przeprowadzonego spadku po dziadku. Po babci jest orzeczenie sądu, na podstawie którego majątek został podzielony po 1/3 dla dziadka, ojca i siostry ojca. W jaki sposób mogę się rozliczyć, nie przeprowadzając spadku po dziadku? Dodam, że dziadek spisał testament i powołał do całości spadku mojego ojca. Czy w formularzu mam umieścić to, co po ojcu, plus to, co po babci, a także to, co po dziadku?

więcej ››

Nie zdążymy odrzucić spadku w imieniu dzieci, co robić?

Za miesiąc mija 6-miesięczny termin, w którym ja i mój mąż musimy odrzucić spadek w imieniu naszych małoletnich dzieci. Wnieśliśmy sprawę do sądu rodzinnego w Warszawie o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dzieci. Jednak mieszkamy za granicą i nie byliśmy w stanie dotrzeć na pierwszą rozprawę – ze względu na huragan loty zostały odwołane. Sąd rodzinny wyznaczył kolejny termin rozprawy, ale będzie to już po upływie tego 6-miesięcznego terminu. Co zrobić w tej sytuacji?

więcej ››

Odrzucenie spadku po dalekim krewnym

Przed dwoma miesiącami zmarł mój mąż. Aby móc dostać pieniądze za śmierć męża, muszę zrobić notarialne poświadczenie dziedziczenia. Niestety wczoraj dowiedziałam się, że bardzo daleki kuzyn męża zmarł i zostawił wielkie długi. Rodzina po kolei zrzeka się spadku. Teraz zrzeka się go mój teść, więc obowiązek spada na mojego męża i jego brata. Mąż nie żyje, więc prawdopodobnie zadłużony spadek przechodzi na dzieci. Czy dzieci odrzucają spadek po swoim ojcu, czy po kuzynie? Jeżeli zrzekną się dziedziczenia po swoim tacie, to nie dostaną żadnych pieniędzy, nie stać nas też na przyjęcie cudzych długów.

więcej ››

Testament po sąsiedzie

Opiekowałem się sąsiadem którego żona zmarła w 2006 roku, a syn bezdzietny rozwodnik zmarł w 2009 roku, innych dzieci nie miał. Sąsiad zmarł parę dni temu, zostawiając mi notarialnie sporządzony testament, w którym zapisuje mi całość spadku. O żadnej innej rodzinie nic mi nie wiadomo, nikt z rodziny nigdy nie pojawiał się nawet na pogrzebach, więc wnioskuję, że nikogo już nie ma, ale pewności też nie mam. Jak przeprowadzić taką sprawę spadkową? Czy poszukiwania krewnych będą trwały latami? Chciałbym zrobić remont mieszkania, ale nie wiem, czy mogę, bo to zmieni jego wartość.

więcej ››

Babcia zostawiła 2 testamenty, jak je ogłosić?

Trzy lata temu zmarła moja babcia, która była wdową; jej mąż, mój dziadek zmarł w 1997 r., po jego śmierci przeprowadzono postępowanie spadkowe. Dziadkowie mieli dwie córki: ciotkę – zamężną i bezdzietną, oraz moją mamę – obecnie wdowa z trojgiem dorosłych dzieci. Nie wiemy, jak ogłosić ostatnią wolę babci, ponieważ sporządziła 2 testamenty. W pierwszym (2000 r.) osobami powołanymi do spadku są mama i mój tata. Testament został sporządzony w urzędzie miejskim przed burmistrzem. W drugim (2010 r.) osobą powołaną do spadku jest tylko moja mama, a drugą córkę babcia wydziedziczyła. Ten testament sporządził notariusz. W jaki sposób ogłosić testamenty? Spadkiem jest nieruchomość – dom. Wspólnie z matką i rodzeństwem ustaliliśmy, że dom przypadnie mnie. Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe, aby tak się stało? Żadne z nas, wnuków nie założyło jeszcze rodziny, nie mamy dzieci. Postępowanie spadkowe po naszym ojcu zostało przeprowadzone. Czy jeśli matka i moje rodzeństwo odrzucą spadek, a ja go przyjmę, dom będzie należał do mnie? Czy powinnam się obawiać roszczeń ze strony ciotki?

więcej ››

Konsekwencje nałożenia na spadkobiercę polecenia

Przed 15 laty spadkodawca sporządził testament, w którym uczynił nas spadkobiercami i równocześnie ustanowił fundację. Obciążył nas poleceniem testamentowym polegającym na sporządzeniu statutu i dokonaniu formalności związanych z zarejestrowaniem fundacji. Zobowiązał nas także do przeniesienia na rzecz fundacji własności nieruchomości. Dwa lata później sąd rejonowy w postanowieniu stwierdził nabycie spadku przez nas (małżeństwo). Miesiąc temu otrzymałem pozew o wykonanie polecenia testamentowego od pewnej instytucji państwowej. Czy w związku z tym żądaniem będzie można podnieś zarzut przedawnienia? Czy niewykonanie polecenia grozi nam jakimiś konsekwencjami?

więcej ››

Dwie sprawy spadkowe i udziały w spadkach

Sprawa o dział spadku (ustawowy) jest aktualnie w sądzie, nie ma jeszcze rozstrzygnięcia co do wielkości spłaty. Odroczono wyrok z uwagi na braki formalne u jednego z udziałowców. Jest propozycja spłaty z mojej strony jako wnioskodawcy, która zostanie zapewne przyjęta. Problem jest następujący: jeden ze spadkobierców chce zbyć swój udział w spadku na moją rzecz. Równocześnie ja jestem udziałowcem w innej sprawie spadkowej, w której swój udział chciałbym zbyć na rzecz tej samej osoby – krewnego. Byłoby to coś na rzecz zamiany udziałów w spadku. Jaka forma notarialna była by tu właściwa: zbycie, sprzedaż, zamiana? Mieszkamy na drugich końcach Polski. Chodzi mi też o koszty notarialne.

więcej ››

Włączenie do kręgu dziedziczących pozamałżeńskiego dziecka

Niecałe 3 lat temu umarł mój tata. W spadku zostawił działkę oraz pół hektara lasu. Spadek przyjęłam ja, moja siostra oraz mama. Jego wartość opiewała na 44 tys. zł do podziału. Przyjęłyśmy spadek, który następnie darowałyśmy mojej córce. Dodam jeszcze, że po śmierci taty spłaciłyśmy jego dług bankowy w wysokości 10 tys. zł. Przed śmiercią taty napisała pewna osoba, że jest naszą siostrą, czyli nieślubną córką naszego taty. Nie bardzo wierzyłyśmy, a taty nie mogłyśmy zapytać, gdyż był już umierający. Dopiero z pisma od adwokata tej pani, które niedawno otrzymałyśmy, dowiedziałyśmy się, że ojciec ją uznał. Nieślubna córka wniosła sprawę do sądu. Chciałyśmy załatwić sprawę polubownie i dać jej 11 tys. zł, zgodnie z podziałem na cztery osoby, ale ona chce 20 tys. zł. Chciałabym zapytać, co w takie sytuacji najlepiej zrobić? Przesyłam dokumenty dotyczące całej sprawy.

więcej ››

Opinie naszych Klientów ››wizytówka