Jedyna spadkobierczyni

Zmarła moja mama. W testamencie jedyną spadkobierczynią uczyniła moją siostrę. Jest nas troje rodzeństwa. Siostra notarialnie ustanowiła mnie swoim pełnomocnikiem. Mama była rozwódką. Ojciec nie żyje, był ponownie żonaty. Jak wyglądałby prawdopodobny podział spadku?

więcej ››

Kto dziedziczyłby w razie mojej śmierci?

Jestem osobą samotną, panną, nie mam dzieci. Rodzice nie żyją. Mam troje rodzeństwa, które założyło swoje rodziny. Kto dziedziczyłby w razie mojej śmierci i w jakich częściach moje mieszkanie?

więcej ››

Naniesienie zmian wynikających z dziedziczenia do księgi wieczystej

Chciałam uporządkować sprawy spadkowe po zmarłym mężu, konkretnie chodzi o naniesienie zmian w zapisach księgi wieczystej mieszkania i domu. Zależy mi na tym, bo okazało się przy okazji ubezpieczania tych nieruchomości, że ewentualne roszczenia odszkodowawcze mogą być problemem, bo w KW jako właściciele nadal wpisani jesteśmy ja i zmarły mąż. Również zarząd naszej wspólnoty mieszkaniowej podważa fakt, czy jestem faktyczną właścicielką mieszkania. Mam troje dzieci, w tym niepełnosprawnego syna, którego jestem opiekunem prawnym. Jakie czynności muszę podjąć, aby uaktualnić wpisy w księgach wieczystych? Córki zrzekną się swoich udziałów, natomiast problem jest z częścią spadku, który należy się synowi. W przyszłości zamierzam zapisać te nieruchomości córkom w testamencie windykacyjnym.

więcej ››

Zasiedzenie mieszkania po ojcu a zachowek

Po śmierci ojca została po nim kawalerka. Ojciec zapisał ją w testamencie mojej siostrze, która mieszka tam przez 22 lata. Czy nastąpiło zasiedzenie mieszkania? Czy należy mi się zachowek?

więcej ››

Osoby uprawnione do zachowku

Mój brat zmarł dwa miesiące temu. Był rozwiedziony, nie miał dzieci. Pozostawił testament w formie aktu notarialnego, w którym oświadcza, że do całości spadku powołuje byłą żonę. Czy jako jedyna najbliższa krewna (rodzice już nie żyją) mam prawo do zachowku?

więcej ››

Egzekwowanie długów spadkowych

Ja i mój brat dziedziczymy po mamie. Ja dostałem jedno mieszkanie, brat drugie – zgodnie z testamentem. Zostały jednak także długi. Brat ma rentę, nie pracuje i słabo gospodaruje pieniędzmi. Czy jeśli długi nie będą spłacane, komornik obciąży nas po równo, mimo sytuacji brata? Jak zabezpieczyć się, by nie musieć spłacać całego długu?

więcej ››

Obowiązki podatnika-spadkobiercy

Odziedziczyłem 1/3 spadku po zmarłej siostrze taty – mamy postanowienie sądu. Jakie są moje obowiązki jako podatnika–spadkobiercy? Które ustawy mają do mnie zastosowanie?

więcej ››

Odrzuciłem spadek, czy dziecko odziedziczyło dług?

Dwa lata temu w szpitalu we Francji zmarł mój ojciec; nie miał żadnego ubezpieczenia i obecnie ten szpital domaga się zapłaty 20 tys. euro. Nie utrzymywałem z ojcem kontaktów, ale o jego śmierci poinformowała mnie babcia, o długu też, dlatego w terminie podpisałem u notariusza dokument o odrzuceniu spadku. Mam kilkuletnią córkę i 16-letnią siostrę. Czy moje dziecko oraz siostra mogły odziedziczyć po dziadku ten dług? Czy mamy się teraz czegoś obawiać? Jak zakończyć tę sprawę raz na zawsze?

więcej ››

Pogorszenie sytuacji materialnej spadkobierców

W 1978 r. moja babcia wyszła za mąż drugi raz, dziadek miał już dzieci z poprzedniego małżeństwa. Dziadek miał mieszkanie spółdzielcze, do którego wprowadziła się moja babcia po śmierci pierwszej żony dziadka. Kilka lat temu dziadkowie wykupili to mieszkanie, stało się własnościowe. Później je sprzedali, a pieniądze wpłacili na konto. Obecnie mieszkają ze mną w domu. Synom z pierwszego związku dziadka (a więc przyszłym spadkobiercom) pogorszyła się sytuacja materialna, żądają od dziadka zwrotu części pieniędzy, która należy im się rzekomo po zmarłej matce. Czy mają rację? Czy mogą się w przyszłości, po śmierci dziadków, domagać czegoś ode mnie albo od moich rodziców?

więcej ››

Domaganie się opłat od córki abonenta

Moją mamę oszukało przedsiębiorstwo komunikacyjne, dlatego chce ona rozwiązać umowę na telefon stacjonarny. Jest jednak taki problem, że mama jest osobą starszą i schorowaną (ma 89 lat), mieszka w domu opieki. Całość jej emerytury przeznaczona jest na pobyt w ośrodku, a także leki itp. Czy firma może domagać się ode mnie jakichś opłat jako od córki abonenta (mamy)? Jak będzie po śmierci mamy?

więcej ››

Odzyskanie i podział pieniędzy po zmarłym

Mój ojciec zmarł w 2013 r., mama w 1999 r. Po śmierci mamy nie przeprowadziliśmy postępowania spadkowego. Spadkobiercami było moje rodzeństwo i ja (pięcioro osób). Obecnie dwie siostry nie żyją, pozostawiły po dwoje dzieci. W formie darowizny mieszkanie dostał jeden wnuk. On też przechowuje pieniądze po ojcu, których powinna być znaczna suma. Nie rozliczył się jednak z nami. Jak możemy, jako spadkobiercy, odzyskać te środki i dokonać ich podziału?

więcej ››

Jak przekazać majątek, aby obdarowani uniknęli spłaty?

Mieszkamy z żoną razem z jej rodzicami. Zaczęliśmy rozbudowę domu teściów; pozwolenie na rozbudowę jest na teściów. Po ukończeniu rozbudowy dom ma zostać przepisany na mnie i na żonę. Moje pytanie dotyczy zachowku, ponieważ żona ma siostrę, która z pewnością w przyszłości, po śmierci teściów upomni się o spłatę. Problem w tym, że inwestując nasze oszczędności, znacznie podniesiemy wartość domu. Czy jest jakiś sposób przekazania majątku, aby uniknąć spłaty zachowku? A jeśli nie, to chociaż jego obniżenie ze względu na nasz wkład w rozbudowę domu teściów? Jakie kroki możemy podjąć jeszcze podczas budowy albo zaraz po jej ukończeniu?

więcej ››

Spłacanie długów ojca

Teść zmarł dwa lata temu, a teściowa rok temu. Mąż z dziećmi zrzekli się spadku po matce. Rodzice męża jednak narobili długów w bankach. Mąż nie zrzekł się spadku po ojcu, bo nie wiedział wcześniej o zadłużeniu. Obecnie bank żąda od niego jakichś spłat. Siostry męża (dwie) nie chcą spłacać długów ojca. Czy musimy przeprowadzić dział spadku? Czy mąż będzie musiał spłacać długi ojca? Spadek to ziemia i dom.

więcej ››

Jak zagwarantować synowi dziedziczenie mieszkania?

Za kilka dni wstępuję ponownie w związek małżeński. Jak zagwarantować synowi dziedziczenie mieszkania po mnie? Myślę o sporządzeniu notarialnego testamentu, w którym mu je przepiszę. W przypadku mojej śmierci chciałbym, aby je przejął, bo moja przyszła żona ma własne mieszkanie. Czy testament wystarczy, by dziedziczył tylko syn?

więcej ››

Zachowek a opieka nad spadkodawcą

Rodzice 20 lat temu przepisali, ale nie wiem w jakiej formie, dom i grunty na moją siostrę. Ojciec umarł 10 lat temu i właśnie w związku z jego śmiercią wyszło na jaw, że siostra już jest właścicielem majątku rodziców. Matka żyje i nadal mieszka z siostrą w tym domu. Wiem, że jeżeli matka ma zapewnione „dożywocie”, to nie mam prawa do zachowku, ale jak sprawa wygląda, jeżeli to darowizna? Jak dotrzeć do KW i jak sprawdzić „status” matki w tej sytuacji? Czy po tak długim czasie mam jeszcze prawo do zachowku po ojcu? Co z opieką nad matką? Czy siostra może mi zabronić przebywania z matką (wbrew jej woli), jako że to jej dom? Czy może wymagać pieniędzy za opiekę nad matką? Mama jest pełnosprawna i ma dobrą emeryturę – siostra jest „na wszelki wypadek” upoważniona do jej konta bankowego. Ostatnio siostra zabrała mamie dowód osobisty – czy miała do tego prawo?

więcej ››

Wpisanie nabycia spadku do księgi wieczystej

Jest nas trzy siostry; po rodzicach odziedziczyłyśmy dom z dużą działką. Najpierw zmarła mama i ojciec prawdopodobnie uregulował sprawy spadkowe po niej. Przed kilku laty zmarł ojciec, ale nie przeprowadziłyśmy do tej pory postępowania spadkowego. Aktualnie jestem zainteresowana dopełnieniem formalności spadkowych i dopisaniem się jako współwłaścicielka do księgi wieczystej nieruchomości. Jak należy to zrobić?

więcej ››

Jeden właściciel majątku spadkowego

Dwa miesiące temu zmarła moja mama. Ja i rodzeństwo chcemy, by tata został jedynym właścicielem majątku spadkowego (mieszkania, samochodu). Od czego zacząć i jak do tego doprowadzić?

więcej ››

Ojciec nie spisał ostatniej woli, jak podzielić majątek?

Pół roku temu zmarł mój ojciec, niestety nie spisał swojej ostatniej woli, ale nieraz mówił, że majątek po nim ma przypaść po połowie nam, jego dwóm córkom. Już kilka lat temu ojciec zapisał mojej siostrze pół domu i pół działki, na której stoi dom. Natomiast parter domu i druga połowa działki miała po jego śmierci przypaść mnie. Obecnie mama mieszka na parterze domu. Proszę o radę, jak zrealizować ostatnią wolę ojca i podzielić majątek. Nie chcę stwarzać problemów, ale chce, aby pomimo braku testamentu wola ojca została spełniona.

więcej ››

Śmierć współwłaściciela mieszkania, z którym od lat nie było kontaktu

Mąż siostry zmarł rok temu. Był współwłaścicielem ich mieszkania, nie zostawił testamentu. Był Włochem z polskim obywatelstwem. Siostra nie miała z nim jednak kontaktu od 25 lat. Nie zna jego krewnych. Jak powinna zabezpieczyć swoje interesy?

więcej ››

Podział spadku

Miesiąc temu zmarł mąż mojej mamy, pozostawił notarialny testament, w którym powołał do całości spadku mamę. Byli małżeństwem od 2005 roku. Pierwsza żona zmarła 18 lat temu. Mąż mamy z pierwszego małżeństwa miał dwie pełnoletnie córki. Po pierwszej żonie nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe dotyczące wkładu mieszkaniowego, mieszkanie spółdzielcze dostali w 1979 roku. Dwa lata po ślubie moja mama wykupiła z mężem to mieszkanie od spółdzielni, oboje są wpisani w księdze wieczystej. Poinformowałam obie córki, że jest testament i chcę rozpocząć postępowanie spadkowe. Starsza córka zażądała spadku po swojej matce. Jak prawnie podzielić spadek, jaka kwota będzie się należeć córkom? Jak jest liczony wkład mieszkaniowy? Dodam, że znaleźliśmy stare dokumenty ze spółdzielni dotyczące mieszkania i tam jest napisane, że wkład mieszkaniowy wynosi 70% wartości mieszkania. 

więcej ››

Opinie naszych Klientów ››wizytówka