Dziedziczenie między rodzeństwem

Zmarła moja siostra, która była wdową. Nasi rodzice nie żyją, a siostra zostawiła swojego pełnoletniego syna. Dawniej wspomagałem siostrę finansową. Czy w tej sytuacji dziedziczę coś po siostrze? Gdzie szukać informacji, czy siostra pozostawiła testament?

więcej ››

Spadek po ciotce

Zmarła moja ciotka, która zostawiła testament notarialny i wskazała mnie jako spadkobiercę. Nie miała dzieci, a jej majątkiem było gospodarstwo rolne. Ciotka miała rodzeństwo. Za kilka dni jest sprawa o otwarcie testamentu. Boję się, że rodzeństwo będzie chciało podważyć testament, gdyż po śmierci ciotki twierdzili, że gospodarstwo im się należy. Jakie szanse ma rodzeństwo ciotki na jakikolwiek spadek?

więcej ››

Kara umowna za sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Dwa miesiące temu zawarłam umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego na zakup przeze mnie nieruchomości. Dwa tygodnie temu jednak właściciel mieszkania umarł, a – jak się dzisiaj okazało – jego spadkobiercy już zdążyli je sprzedać, jednak nie mi. Ja w międzyczasie otrzymałam kredyt na zakup nieruchomości. Co mam teraz zrobić? Czy mogę starać się o przeniesienie własności nieruchomości na mnie albo o jakieś odszkodowanie od spadkobierców czy też karę umowną (określoną na 15 tys. zł)? 

więcej ››

Skutki wniesienia oświadczenia o przyjęciu spadku do niewłaściwego sądu

Mam troje rodzeństwa. Po śmierci ojca postanowiliśmy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Brat złożył wniosek do sądu na Mokotowie w czerwcu za pośrednictwem adwokata. Ten sąd powinien niezwłocznie wysłać te akta do Piaseczna. W Piasecznie sąd rozpatrzył i wydał wyrok dopiero w następnym roku, odrzucając nasz wniosek i wydał postanowienie o prostym przyjęciu spadku, tłumacząc że wniosek został złożony za późno. W naszej ocenie nie było żadnego uchybienia co do terminu, ponieważ wniosek złożony był 20 dni przed terminem i nie jest naszą winą, że sąd na Mokotowie 20 dni przesyłał akta do Piaseczna. W konsekwencji odezwali się dłużnicy i wszyscy musimy spłacać dług ojca. Czy możemy podważyć wyrok sądu? Czy argument, że wniosek złożony był w terminie (pieczątka sądu na Mokotowie) działa na naszą obronę? Jaką możemy przyjąć linię obrony?

więcej ››

Jak zmusić ojca do podziału spadku po mamie?

Jako jedyny syn odziedziczyłem po mamie 1/4 domu, pozostałe 3/4 należy ojciec. Nasze relacje są złe, właściwie nie utrzymujemy kontaktu, ojciec założył nową rodzinę i zamieszkuje z nią właśnie w tym wspólnie dziedziczonym domu. Chciałbym odzyskać swoją część spadku, a właściwie chciałbym, aby ojciec mnie spłacił z mojej części domu. Jak zmusić ojca do podziału spadku po mamie? Jak formalnie się to załatwia?

więcej ››

Sprawa spadkowa i ustalenie kręgu osób dziedziczących

Rodzice pozostawili po sobie działkę z domem. Mama zmarła 20 lat temu, a tata wyjechał za granicę jeszcze przed jej śmiercią. Ja i moja jedyna siostra przebywamy za granicą. Nikt nie zajął się sprawą domu. Nie wiemy, czy możemy się starać o całość spadku, skoro ojciec jeszcze żyje i przebywa za granicą, lecz nie utrzymuje z nami kontaktu? Proszę o pomoc w tej sprawie.

więcej ››

Kto ponosi koszty przeprowadzenia spisu inwentarza?

Jestem spadkobiercą osoby zmarłej. Przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zmarły nie posiadał żadnego majątku. W urzędzie skarbowym złożyłam oświadczenie, że nie dostałam nic w spadku. Teraz zgłosił się do mnie bank z jakimś zaległym roszczeniem po zmarłym. Każe mi przeprowadzić spis inwentarza, na co nie mam pieniędzy. Czy nie powinien sam starać się udowodnić, czy jest jakiś majątek? Obawiam się sprzedaży długu firmie windykacyjnej. Co mam robić? Sądzę też, że dług jest przedawniony (minęły 3 lata).

więcej ››

Śmierć matki dziecka niepełnoletniego

Zmarła moja żona. Mamy 10-letnie dziecko. Z żoną miałem wspólnotę majątkową, nie zostawiła testamentu. Jakie prawne kroki powinienem poczynić, by uregulować sprawy spadkowe?

więcej ››

Wpływ darowizny na prawo do zachowku

Mój ojciec kilka lat temu przepisał na mnie dom. Była to umowa darowizny. Ojciec może dożywotnio zamieszkiwać ten dom, tzn. ma dożywotnią służebność. Mam czworo rodzeństwa. Czy będą mogli domagać się zachowku, czy też jakiejś spłaty ode mnie? Teraz czy po śmierci ojca?

więcej ››

Zwrot kosztów za czynsz od spadkobierców

Sprawa spadkowa w sądzie trwała kilka lat od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Przez ten okres dwóch spadkobierców płaciło dobrowolnie po 1/2 opłat czynszowych za mieszkanie spadkodawcy. Sąd w postanowieniu podzielił spadek na trzy różne części. Nie został jeszcze przeprowadzony dział spadku. Czy spadkobiercy, którzy płacili część czynszu większą od uzyskanego sądownie udziału w spadku (czynsz płacili w 1/2, a udział w spadku uzyskali w 1/3) mogą żądać od pozostałych spadkobierców o większym udziale w spadku zwrotu odpowiedniej kwoty za zapłacony czynsz? Czy jest to tzw. działanie solidarne, czyli dobrowolne wpłaty niepodlegające już rozliczeniu po postanowieniu sądu dotyczącym stwierdzenia spadku?

więcej ››

Roszczenia po śmierci jednego rodzica

Rodzice przepisali na rzecz mojego brata swoje gospodarstwo ok. 15 lat temu, ja zostałem pominięty. Tata zmarł 7 lat temu (bez testamentu), mama żyje i mieszka z bratem. Czy mam prawo do zachowku po śmierci jednego rodzica?

więcej ››

Przeniesienie własności gospodarstwa rolnego na następcę za rentę

Kilka lat temu przejęłam gospodarstwo rolne moich rodziców za rentę. Teraz siostra domaga się 1/2 części tego gospodarstwa. Czy ma do tego prawo?

więcej ››

Roszczenia brata po śmierci mamy i próby szantażu

Moi rodzice mieli mieszkanie, ale należało ono wyłącznie do ojca. Mama zmarła w 2009 r., tata sprzedał mieszkanie i kupił inne (potem znów sprzedał i kupił domek). Obecnie mój brat ma jakieś roszczenia wobec mnie, twierdzi, że coś dostałam i chce założyć sprawę w sądzie, grozi mi, że będę musiała go spłacać. O co może mu chodzić? I mam jeszcze jedno pytanie – jak udowodnić, że to ja jemu pożyczyłam pewną sumę, a on jej nie oddał?

więcej ››

Zachowek dla rodzeństwa po bezdzietnym bracie

Brat był wdowcem i nie miał dzieci. Po jego śmierci zostało rodzeństwo. Brat napisał testament w którym przekazał mieszkanie krewnej swojej zmarłej żony. Czy nam jako rodzeństwu należy się zachowek?

więcej ››

Brak zgłoszenia nabycia spadku

Jak najlepiej rozwiązać problem spadku i jakie ewentualnie grożą kary? Orzeczenie prawomocne sądu o nabyciu spadku nastąpiło w maju 2008 roku, nie zostało to zgłoszone do urzędu skarbowego, jest czterech spadkobierców.

więcej ››

Spłata krewnych z powodu dziedziczenia testamentowego

W zeszłym tygodniu zmarła moja babcia, która w testamencie uczyniła mnie spadkobiercą swojego mieszkania. Babcia miała dwie córki, tj. nieżyjącą już moją mamę oraz moją ciocię (a ona ma też syna). Ja jestem jedynakiem. Czy muszę spłacić ciocię i kuzyna? Ile im się należy?

więcej ››

Wybudowanie domu na użyczonym terenie a spadek

Na działce, której jedynym właścicielem jest mój ojciec, stoją dwa domy. Pierwszy z nich wybudowali rodzice w latach 80., drugi – kilka lat temu ja, za własne środki. Zrobiłem to na mocy użyczenia terenu przez ojca, pozwolenia na budowę było dla mnie. Jak w świetle prawa własności i spadkowego wygląda ta sytuacja? Dodam, że spadkobiercami ojca będę ja i moja siostra. Co będzie przedmiotem spadku?

więcej ››

Zarządzanie nieruchomością spadkową

Po śmierci mamy odziedziczyliśmy z rodzeństwem po 1/3 domu (nie ma podziału tego domu). Tata ma dożywotnią możliwość mieszkania w domu, obecnie mieszka ze mną (czyli córką), ale księga wieczysta nieruchomości jest obciążona i trudno dom sprzedać w tej sytuacji. Brat postanowił samodzielnie, że pusty dom będzie w sezonie grzewczym opalać i teraz żąda od nas pokrycia części kosztów. Czy ma do tego prawo, skoro nie zgodziliśmy się na to opalanie? Co możemy zrobić, by doprowadzić do podziału spadku, skoro jest wpisana służebność, a brat nie godzi się nas spłacić?

więcej ››

Śmierć jednego z kredytobiorców

Dom był zapisany na tatę, który zmarł. Spadkobiercami są: mama, mój brat i ja (każda osoba dziedziczy 1/3). Na ww. dom rodzice wspólnie zaciągnęli kredyt we frankach. Czy po śmierci ojca połowa kredytu jest dzielona na 3 części (czyli mama ma swoją połowę + 1/6, brat 1/6 i ja 1/6) czy całość? Jakie przepisy regulują kwestię spłaty kredytu w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców?

więcej ››

Wynajęcie odziedziczonego mieszkania

Moi rodzice przed śmiercią sporządzili testamenty, w których powołali wnuka (mojego syna) do dziedziczenia całego majątku. Moja siostra oświadczyła, że należy jej się połowa majątku i wystąpi o spłatę. Więcej rodzeństwa nie mam. Wiadomo, że sprawa sądowa o nabycie spadku chwilę potrwa. Czy mój syn może już teraz wynająć mieszkanie, które wkrótce odziedziczy?

więcej ››

Opinie naszych Klientów ››wizytówka