Czy spadkobierca skorzysta z ulgi w podatku od spadku?

Mój teść zmarł w 2004 roku. Pozostawił w spadku nieruchomość, której był właścicielem po swoim ojcu. Teść był żonaty, miał dwoje dzieci, testamentu nie zostawił  – czyli jest troje spadkobierców ustawowych. Do dzisiaj nie została przeprowadzona sprawa spadkowa po teściu, teraz chcielibyśmy się tym zająć. Stąd pytanie: Czy teściowa będzie mogła skorzystać z ulgi w podatku od spadku, jeżeli dzieci zrzekną się spadku na jej rzecz? Jeśli jednak trzeba zapłacić podatek, to w jakiej wysokości?

więcej ››

Zabezpieczenie interesów stron będących spadkobiercami

Niedawno zmarł mąż mojej szwagierki, nie zostawił testamentu. Jego wolą było jednak, by każde z dzieci (mają troje) dostało w przyszłości osobne piętro domu, który wybudował. Obecnie więc właścicielami nieruchomości są dzieci i żona zmarłego. Czy można jakoś zabezpieczyć interesy stron będących spadkobiercami? Szwagierka chce spokojnie mieszkać w domu do śmierci, a dzieci mieć pewność otrzymania swoich mieszkań w domu. Czy mogą zawrzeć jakiś przedwstępny podział spadku?

więcej ››

Spadkobierca nie wiedział o długach spadkowych – błąd w oświadczeniu woli

Dziś przyszło pismo z sądu, z którego dowiedziałam się, że odziedziczyłam wspólnie z rodzeństwem długi bankowe po zmarłym przed 3 laty bracie mojej mamy, mama zaś zmarła 1,5 roku temu. Nie miałam pojęcia, że wujek miał długi, nie wiedziała też o tym moja mama. Po mamie nie zrzekłam się spadku, bo przed kilku laty mama cały majątek przekazała bratu, uznałam więc, że nie mam się czego zrzekać. Z otrzymanego pisma wynika, że bank wniósł do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po wujku. Nadmieniam, że bank nigdy nie zwracał się do mnie z jakimkolwiek pismem o spłatę kredytu po wujku. Czy zatem mam jakąś szansę na obronę i możliwość niespłacania cudzego długu?

więcej ››

Okres na zrzeczenie się spadku na korzyść innego spadkobiercy

Pięć lat temu zmarł mój tata, nie zostawił testamentu. Ja i mama jesteśmy jego spadkobierczyniami. Czy obecnie nie minął mi jeszcze okres na zrzeczenie się spadku na rzecz mojej mamy? Jak to zrobić?

więcej ››

Zagubiony testament

Co zrobić, jeśli wiem o pozostawionym przez spadkodawcę testamencie, a osoba, która jest w jego posiadaniu, nie chce go ujawnić i twierdzi, że nie może go znaleźć?

więcej ››

Podatek a trudności w określeniu masy spadkowej

Pytanie dotyczy zalęgłego podatku od spadku, opiszę sytuację: Otrzymałam nieruchomość na mocy darowizny w 1968 r., ślub odbył się rok później, a na mocy ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych stałam się właścicielem majątku (akt własności ziemi). We wszystkich dokumentach dotyczących majątku (akt własności, wypis z rejestru gruntu, formularze podatkowe) mąż nie był wymieniony. Mąż zmarł w 2008 r., a w 2010 r. założyłam po nim sprawę spadkową, chodziło o stary samochód, którego mąż był właścicielem, jego wartość to 1000 zł. Sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku po 1/3 dla mnie i dwóch córek. Obecnie urząd skarbowy (po 4 latach i 5 miesiącach od wyroku sądu) domaga się podatku od masy spadkowej po zmarłym mężu. Jednak urzędnik zasugerował, że nieruchomość od moich rodziców też wchodzi do masy spadkowej po mężu. Czy rzeczywiście mąż nabył prawo współwłasności do mojego majątku i wchodzi on do masy spadkowej po nim? Co należy wpisać w formularz SD-3? Jakie kary nakłada urząd skarbowy na podatnika, jeżeli nie złożył w ustawowym terminie zgłoszenia?

więcej ››

Dziedziczenie mieszkania własnościowego po rodzicach

Moje pytanie dotyczy dziedziczenia mieszkania własnościowego po rodzicach, a konkretnie podatku od tego dziedziczenia. Rodzice spisali już odręczne testamenty (ale nie potwierdzali ich notarialnie); zgodnie z wolą obojga mam być ich jedynym spadkobiercą. Czy w sytuacji, w której jestem jedynym spadkobiercą i posiadam już własne mieszkanie będę musiał płacić od tego spadku podatek? Jeśli tak, to jaki i iluprocentowy? A może jest jakiś sposób, aby go uniknąć?

więcej ››

Spadek dla rodzeństwa

Moja babcia po śmierci pierwszego męża ponownie wyszła za mąż za pana, który był wdowcem i nie miał dzieci, miał rodzeństwo. Moje pytanie dotyczy mieszkania, które zostało nabyte w trakcie pierwszego małżeństwa. Ile procent należy się babci, a ile rodzeństwu zmarłego? Jak długo trwają sprawy sądowe i czy babcia będzie mogła ich spłacić i nadal pozostać w mieszkaniu?

więcej ››

Postępowanie spadkowe po bracie

Niedawno zmarł mój brat. Był osobą samotną, żona zmarła kilka lat temu. Nie pozostawił testamentu. Po zmarłym pozostało mieszkanie własnościowe oraz ziemia uprawna. Zmarły ma żyjące rodzeństwo – troje braci i siostrę oraz dwoje dzieci po nieżyjącym bracie, troje dzieci po nieżyjącej siostrze, mąż po nieżyjącej siostrze. Zmarły prawdopodobnie jest również spadkobiercą ziemi uprawnej po naszych rodzicach (brak postępowania spadkowego). Czy można dokonać najpierw podziału spadku po bracie, a następnie dopiero po rodzicach? Czy wymagana jest wycena wartości spadku przez rzeczoznawcę?

więcej ››

Uporządkowanie spraw spadkowych po śmierci rodziców

Mieszkam z mamą w domu, którego w połowie jestem właścicielką, a druga połowa należy do moich rodziców. Tata zmarł 3 lata temu. Mam jeszcze dwoje rodzeństwa. Mama, która ma prawie 90 lat, chce uporządkować sprawy spadkowe. Ze względu na jej stan zdrowia chcemy załatwić to przez notariusza, który przyjechałby do domu. Mama i rodzeństwo chcą, abym to ja została właścicielką domu. Proszę o informację, jakie czynności powinniśmy podjąć, aby sprawy spadkowe załatwić szybko i bez zbędnych wydatków?

więcej ››

Jak zachować majątek dla dzieci po ponownym zawarciu związku małżeńskiego?

Jak zachować majątek dla dzieci po ponownym zawarciu związku małżeńskiego? Chodzi o majątek mój i mego partnera. Czy zgromadzony przeze mnie majątek po mojej śmierci będą dziedziczyły jego dzieci, czy tylko moje dzieci? W związku ze zmianą mojego stanu cywilnego nie chcę, aby ucierpiały moje dzieci z pierwszego małżeństwa. Jestem wdową i mój partner jest wdowcem, więc każdy z nas coś posiada, nie chcemy skrzywdzić naszych dzieci. Proszę o poradę co musimy zrobić odnośnie naszych majątków, aby przeszły po naszej śmierci na nasze dzieci z pierwszych małżeństw?

więcej ››

Podział spadku pomiędzy współspadkobierców

Orzeczeniem sądu stałam się jedną z trojga spadkobierców nieruchomości po zmarłej matce. Odziedziczona nieruchomość to ładne, duże mieszkanie. Pozostali spadkobiercy, brat i siostra, wprowadzili się do mieszkania i mieszkają tam już od roku. Niby chcą sprzedaży oraz rozliczenia się, ale niestety nic się w tym kierunku nie robi. Siostra ponoć nawet zameldowała się w mieszkaniu na pobyt czasowy. Co należy zrobić, aby móc to mieszkanie sprzedać, bo przecież raczej się tam nie wprowadzę jako trzecia rodzina? Ponadto siostra jest nałogowym palaczem. Boję się, że jej palenie w całym mieszkaniu może obniżyć jego wartość. Czy istnieje prawo, aby nakazać wyprowadzenie się rodzeństwu? Mieszkanie powinno być odświeżone i przygotowane do sprzedaży. Spłata mnie nie wchodzi w rachubę, ponieważ pozostali spadkobiercy nie mają pieniędzy.

więcej ››

Spłacanie kredytów po zmarłym bracie

Dwa miesiące temu zmarł mój brat. Był w trakcie budowy domu, którą pomagaliśmy mu (tzn. ja i mama) finansować, zaciągając na ten cel pożyczki. Żona i córka (24 lata) zmarłego twierdzą, że długi i dom to tylko nasz problem. Co możemy zrobić? Ledwo spłacamy raty.

więcej ››

Zasady dziedziczenia po mamie i jej drugim mężu

Moja mama zmarła kilka miesięcy temu. Jej mąż zmarł dwa lata wcześniej. Oboje byli współwłaścicielami mieszkania. Mąż mojej mamy miał dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa, jednak nie utrzymywali kontaktów, a ja nic o nich nie wiem. Domyślam się, że ja i siostra dziedziczymy po mamie, nie wiem natomiast, co z częścią spadku po ojczymie. Jak rozwiązać ten problem? Ile spraw sądowych nas czeka i z jakimi kosztami się to wiąże?

więcej ››

Sprawa w sądzie o podział mieszkania po babci

Moja babcia zmarła kilka lat temu, miała mieszkanie. Jej syn, a nasz tata też nie żyje. Ja i brat dostaliśmy wezwanie do sądu na sprawę o podział mieszkania po babci. Wujek od lat opłaca mieszkanie (też jakiś dług czynszowy zapłacił). Co powinniśmy mówić na sprawie? Jak nie dać się oszukać wujkowi? Boimy się, że sprzeda mieszkanie i zagarnie dla siebie cały zysk.

więcej ››

Zachowek od darowizny przy zerowej masie spadkowej

Moja mama podzieliła swoją działkę na 3 równe części po 3000 m2 każda. Jedną część zapisała mojemu bratu i bratowej, drugą mi, a trzecią zostawiła sobie. Było to w 1994 r. Brat umarł w 1998 r., zostawiając dzieci. Później ja i mąż zajęliśmy się mamą, która w zamian za to przepisała nam swoją ostatnią część nieruchomości (mi, mężowi i naszej córce). Nie zostawiła więc żadnego majątku, masa spadkowa była zerowa (mama zmarła w zeszłym roku). Obecnie dzieci brata domagają się ode mnie zachowku. Czy mają do tego prawo? Dodam, że w międzyczasie rozbudowaliśmy dom i mamy piękny ogród w miejscu dawnej łąki. Co będzie brane pod uwagę przy obliczaniu zachowku?

więcej ››

Przepisanie całego majątku spadkowego na żonę

Mam czworo dzieci, dwoje z poprzedniego małżeństwa i dwoje z obecnego. Chciałbym cały majątek i oszczędności przepisać obecnej żonie w formie darowizny. Czy w tej sytuacji po mojej śmierci dzieci z pierwszego małżeństwa będą mogły mieć wobec niej roszczenie o zachowek lub spłatę?

więcej ››

Co zrobić, aby nie przejąć długów po śmierci ojca?

Moja mama nie żyje, pozostał mi ojciec, który jest alkoholikiem. Ojciec jest na rencie z której większość zabierają komornicy. Ma długi w bankach. Co zrobić, aby nie przejąć tych długów po śmierci ojca?

więcej ››

Roszczenie o zachowek po zmarłych rodzicach

Moi rodzice przepisali gospodarstwo rolne wraz ze starym domem w latach 70-tych mojemu bratu za emeryturę. Ojciec zmarł w 1996 roku, a matka w 2006 roku. Brat w ubiegłym roku sprzedał część ziemi. Czy należy mi się coś po rodzicach?

więcej ››

Jaka wysokość zachowku?

Przed 8 laty obaj z bratem otrzymaliśmy od rodziców umową darowizny po 1 h ziemi rolnej. Prawdopodobnie niedługo później rodzice w obecności brata spisali u notariusza testament, w którym ponoć zapisali dom wraz z działką bratu; mnie brat ma spłacić w kwocie 10 tys. zł. Nie ukrywam, że gdy się o tym dowiedziałem, poczułem ogromny żal do rodziców i brata, że takie decyzje zapadły w tajemnicy przede mną. Zaznaczam, że obaj mamy własne domy, dobre własne warunki mieszkaniowe i finansowe, obaj zawsze troszczyliśmy się i troszczymy o rodziców. Chciałbym się dowiedzieć, czy w opisanej sytuacji, jeśli faktycznie zostanie ujawniony taki testament, będę mógł tylko liczyć na spłatę od brata w ustalonej kwocie? Nieruchomość rodziców jest warta pewnie 20 razy tyle! A jaka byłaby ewentualnie wysokość zachowku dla mnie, jeśli w testamencie nie byłoby zapisu o spłacie?

więcej ››

Opinie naszych Klientów ››wizytówka