Czy po śmierci byłego męża można wystąpić o podział majątku?

Dwa lata temu zmarł mój ojciec. Zostawił troje dorosłych dzieci z pierwszego małżeństwa. Przed zgonem rozwiódł się z drugą żoną, jednak nie zdążyli dokonać podziału majątku. Zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, w wyniku którego my, dzieci odziedziczyliśmy po 1/3. Czy dwa lata po śmierci byłego męża jego była żona może wystąpić ze swoimi roszczeniami o podział majątku?

więcej ››

Dziedziczenie środków z ubezpieczenia pracowniczego

Moja teściowa ma duży kredyt, który stara się spłacać, ale ostatnio przerasta jej możliwości, bo kwota emerytury pomniejszona o wydatki na mieszkanie, jedzenie i lekarstwa (jest po ciężkiej, przewlekłej chorobie) nie pozwala na to. Teściowa nie posiada żadnych oszczędności ani wartościowych rzeczy, mieszka w lokalu komunalnym. Od zawsze płaci składkę na ubezpieczenie do ZUS – takie, jakie kiedyś oferowały wszystkie zakłady pracy dla swoich pracowników. W razie jej śmierci osobą uposażoną do tych pieniędzy jest moja żona, która chce przeznaczyć je na pogrzeb i nagrobek dla mamy. Pytanie: czy żona, przyjmując te pieniądze z ubezpieczenia, nie stanie się spadkobierczynią długów teściowej oraz czy w ogóle bank może żądać od nas spłaty długów teściowej teraz lub po jej śmierci, skoro już wiadomo, że jest niewypłacalna?

więcej ››

Mieszkanie lokatorskie po śmierci konkubiny

Mój brat przez 15 lat zamieszkiwał ze swoją partnerką w jej mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim, razem z synem kobiety. Niedawno konkubina zmarła. Brat prowadził z nią normalne gospodarstwo domowe, dokładał się do wydatków (mogą zaświadczyć sąsiedzi), ale zameldowany był gdzie indziej (obecnie ten adres już nawet nie istnieje, bo zburzono budynek). Członkiem spółdzielni była tylko partnerka. Teraz jej syn wystąpił o przepisanie umowy na siebie. Czy mój brat ma jakieś szanse, by pozostać w lokalu? Co powinien zrobić?

więcej ››

Porządek dziedziczenia, czyli jak dziedziczymy po ojcu?

Zmarł mój ojciec, pozostawiając po sobie dom na wsi i kilka hektarów ziemi. Matka i my (2 siostry i dwóch braci) nie mieszkaliśmy z ojcem, ale rodzice nie mieli rozwodu. Dom stoi teraz pusty. Proszę mi przedstawić, jak dziedziczymy po ojcu. Mam plany wobec tej nieruchomości, dlatego chciałabym mieć pewność co do porządku dziedziczenia i udziałów, aby móc spłacić pozostałych spadkobierców. W miarę możliwości chciałabym też sprawnie przeprowadzić sprawę spadkową, proszę o podpowiedź, co po kolei zrobić.

więcej ››

Środki z OFE i kredyt hipoteczny po śmierci męża

Przed 3 miesiącami zmarł mój mąż, nie zostawił testamentu. Mamy jedno pełnoletnie i dwoje niepełnoletnich dzieci. Ponieważ w deklaracji OFE mąż nie miał wpisanych spadkobierców, musimy przeprowadzić dział spadku, aby można było uzyskać środki z OFE, poza tymi, które stanowiły wspólnotę małżeńską. Muszę więc podać skład masy spadkowej. Jedyną nieruchomością jest mieszkanie, które kupiliśmy razem na kredyt hipoteczny 100%. Umowa kredytowa z bankiem jest korzystna i boję się jej zmiany, jeśli bank dowie się o śmierci męża. Spłacam raty tak jak dotychczas z naszego wspólnego rachunku. Do spłaty mam jeszcze 22 lata, w umowie nie ma nic na temat obowiązku powiadomienia banku o śmierci kredytobiorcy, nie mieliśmy polis na życie do tego kredytu. Nasze dzieci są jedynymi spadkobiercami i mieszkamy w tym mieszkaniu. Nie chcę podawać mieszkania do składu masy spadkowej w obawie przed bankiem. Boję się, że może wypowiedzieć mi obecne warunki umowy, uznając brak zdolności kredytowej. Zmiana w hipotece powoduje powiadomienie banku. Co mam zrobić w tej sytuacji?

więcej ››

Zmiana wartości spadku z powodu upływu czasu

W 2005 r. wniosłam sprawę o uregulowanie majątku po zmarłej babci. Dowiedziałam się, że jest testament, złożyłam go do sądu, co zostało na nim odnotowane. Z powodu niedostarczenia wszystkich dokumentów sąd w 2009 r. umorzył postępowanie. W 2011 r. ponownie wniosłam sprawę, sąd ogłosił postanowienie zgodnie z zapisem testamentowym. Czy rok 2005 jest datą otwarcia testamentu? Czy roszczenia o zachowek są przedawnione? Czy spadek zmienił wartość z powodu upływu czasu? Jak określić jego wartość i ewentualne zachowki?

więcej ››

Jak uniknąć konieczności sprzedaży domu po śmierci małżonka?

Jak sporządzić testament, żeby zabezpieczyć się wzajemnie w małżeństwie (w przypadku śmierci jednego z nas) od konieczności przekazania należnej części spadku zstępnym? Z poprzednich związków mamy po dwoje dorosłych dzieci, ze strony żony żyje jeszcze matka i siostra. Chcemy wykluczyć sytuację konieczności sprzedaży domu dla zaspokojenia roszczeń spadkobierców. Chcemy, żeby podział majątku między czwórkę dzieci nastąpił po śmierci obydwojga z nas.

więcej ››

Długi po zmarłym teściu

Teść był żyrantem i miał do spłacenia pieniądze, zmarł dwa lata temu. Jakiś czas temu bank przysłał pismo, że musi spłacić należność. Wysłaliśmy do banku papiery z aktem zgonu i informację, że teść uregulował wszystko. Teraz wzywają męża i szwagra do sądu o zapłacenie. Co w tym przypadku zrobić?

więcej ››

Złożenie podania o umorzenie odsetek

Dostałam pismo z firmy windykacyjnej z wezwaniem do zapłaty. Proponuje się mi złożenie podania o umorzenie odsetek od kredytu, który zaciągnął kilka lat temu mój zmarły niedawno brat. Nie wiem, o jaki dług dokładnie chodzi. Co robić?

więcej ››

Długi po dziadku, małoletni, ojciec osadzony w więzieniu za granicą

Ojciec mojego dziecka (posiadający pełnię praw rodzicielskich) jest osadzony w więzieniu za granicą. Obecnie jestem po sprawie sądowej, podczas której zrzekłam się w imieniu mojego małoletniego dziecka spadku po moim zmarłym ojcu (ogromne długi). Sędzia poinformował mnie, że ojciec dziecka również musi zrzec się spadku w jego imieniu. Ojciec dziecka w krótkiej rozmowie telefonicznej przekazał mi informację, że sam napisze pismo z aresztu, w którym zrzeka się w imieniu dziecka tego spadku – problem w tym, że pismo to nie będzie pismem potwierdzonym przez notariusza. Na załatwienie tej sprawy zostało już tylko niecałe dwa miesiące. Pytanie: czy musi być potwierdzenie notarialne, czy wystarczy pismo ojca z pieczątką i podpisem z zakładu karnego, w którym ojciec dziecka przebywa? Nie wiem nawet dokładnie gdzie.

więcej ››

Dziedziczenie w Polsce na podstawie testamentu sporządzonego za granicą

Mam obywatelstwo polskie i amerykańskie, na stałe mieszkam w USA. Moje dzieci są obywatelami amerykańskimi. Posiadam w Polsce nieruchomości odziedziczone po rodzicach. Czy moje dzieci na podstawie mojego testamentu odziedziczą nieruchomości w Polsce?

więcej ››

Czy darowiznę dla spadkobiercy można potraktować jako zachowek?

Moja siostra została wydziedziczona przez tatę, jestem jedynym spadkobiercą testamentowym. Prawo do zachowku mają synowie siostry. Czy mogę zawrzeć z nimi ugodę, że darowiznę (w nieruchomości) ode mnie potraktują jako zachowek i wyrzekną się reszty roszczeń z tego tytułu? Czy mogę ich zobowiązać do uregulowania sprawy zachowku, jeśli ich matka uzyskałaby prawo do zachowku na drodze sądowej (podważenie testamentu)?

więcej ››

Problem dziedziczenia w związkach pozamałżeńskich

Od ponad 10 lat mieszkam w domu mojego partnera, żyjąc w związku pozamałżeńskim. Ostatnio mój partner zmarł. Z poprzedniego związku ma dorosłe dzieci, z żoną był po rozwodzie. Czy mam jakieś prawo do jego domu?

więcej ››

Podział spadku między dzieci i macochę

Niedawno zmarł nasz ojciec, chcielibyśmy wiedzieć, jak wygląda podział spadku między dzieci i macochę? Konkretnie chodzi o mieszkanie wykupione w trakcie trwania drugiego małżeństwa ojca. Do działu spadku należą macocha, ja i mój brat. Czy powinnam założyć sprawę o dział spadku czy o zachowek? Proszę o opisanie krok po kroku co powinnam zrobić, jakie dokumenty potrzebuję. Macocha, kiedy ojciec poważnie zachorował, wyjechała za granicę i zostawiła tatę samego. Nie dokładała się do kosztów opieki i leczenia. Wszystko spoczywało na mnie. Czy w związku z tym możemy wyłączyć macochę z podziału części po tacie?

więcej ››

Co wchodzi w skład masy spadkowej i jak obliczyć zachowek?

Zgodnie z testamentem jestem jedyną spadkobierczynią po zmarłym mężu. Co wchodzi w skład masy spadkowej, jeżeli przez 10 lat małżeństwa mieliśmy wspólnotę majątkową, a przez 9 lat rozdzielność majątkową? Jak liczą się indywidualne konta bankowe moje i zmarłego do masy spadkowej? Jestem optykiem, czy mój profesjonalny sprzęt służący do zarobkowania również może wejść do masy spadkowej? Do zachowku uprawnione są dorosłe dzieci zmarłego męża z poprzedniego małżeństwa, my z mężem nie mieliśmy dzieci. Jak obliczyć zachowek?

więcej ››

Podatek od spadku po ojcu

W 2000 r. zmarł mój ojciec, w 2011 r. mama. Oboje zostawili testamenty czyniące mnie jedyną spadkobierczynią. Postanowienie sądu uprawomocniło się 2 października 2012 r. Przedmiotem spadku jest mieszkanie własnościowe (40 m2). Równocześnie jestem właścicielką innego mieszkania (55 m2). Mam zamiar sprzedać te mieszkania i od razu kupić inne mieszkanie. Czy będę musiała zapłacić i podatek od spadku (1/2 po ojcu) i podatek od sprzedaży (1/2 po mamie)?

więcej ››

Problem ze spadkiem

W 2002 roku zmarła nasza mama. Rok później odbyła się sprawa spadkowa. Wniosek został złożony w związku z dziedziczeniem mieszkania. Na sprawie spadkowej nie podaliśmy, że w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne – mama odziedziczyła działkę (jest wpis w księgach wieczystych, że była współwłaścicielką 1/4 gruntu). Czy w związku z tym konieczna jest kolejna sprawa spadkowa? Jak dalej załatwić formalności związane z ustaleniem własności tej działki? Podobno fakt, że sprawa nie jest jeszcze uregulowana uniemożliwia sprzedaż współwłaścicielom ich części działki. Sprawa jest o tyle ważna, że jeden z współwłaścicieli straszy nas, że odbierze nam naszą część, po ogłoszeniu w prasie.

więcej ››

Spadek po babci

Przed dwoma laty zmarła nasza babcia. Dziadek nie żyje od lat. Pozostawili po sobie dom z dużą, podzielną działkę budowlaną oraz ziemię rolną. Dziadkowie mieli dwie córki. Nasza mama po wyjściu za mąż wyprowadziła się z domu rodziców, natomiast jej siostra do dziś go zamieszkuje z rodziną. Ani po śmierci dziadka, ani po śmierci babci nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Mama próbowała rozmawiać z siostrą na temat jej części spadku po babci, ale spotkała się z odpowiedzią, że nic jej się nie należy. Mama niedawno zmarła. Chcielibyśmy upomnieć się z bratem i ojcem o spadek po babci, jeśli nie jest za późno, jakie w tym celu powinniśmy podjąć kroki?

więcej ››

Jak dowieść ostatniej woli mimo nieważnego testamentu?

Mój wujek niedawno zmarł. Spisał z pomocą krewnej testament, który podpisał, ale jednak jest nieważny, bo nie jest własnoręczny. W testamencie tym przekazał mi cały spadek po sobie. Dzień przed śmiercią taką wolę wyraził też w towarzystwie swojego kuzyna i jego żony. Jak obecnie mogę starać się o spadek i dowieść ostatniej woli zmarłego? Krewni mogą potwierdzić słowa wujka.

więcej ››

Rodzeństwo nie chce dzielić się majątkiem po rodzicach

Przed laty ojciec podzielił swój majątek na troje dzieci, choć miał ich czworo. Ja jestem tym z dzieci, które nic nie dostało. Bracia i siostra obiecali wtedy podzielić się ze mną po dobrej woli majątkiem po rodzicach – ale teraz się z tego wycofali i zostałem z niczym. Czy mam szansę dojść swego, skoro rodzeństwo nie chce podzielić się majątkiem? Nadmieniam, że matka zmarła, a ojciec żyje i jest po mojej stronie. Ojciec mnie nie wydziedziczył – to nigdy nie miało miejsca. Kto musiałby założyć sprawę w sądzie – ja czy ojciec? Jakie są szanse na wygraną?

więcej ››

Opinie naszych Klientów ››wizytówka