Zagarnięcie całego spadku przez brata

W 2004 r. zmarł mój ojciec, w spadku pozostawił spore gospodarstwo rolne. Zostałam ja, mama i mój brat. Brat po śmierci taty zagarnął cały majątek i nim dysponuje do dziś. Mam jednak wrażenie, że ja także powinnam coś dostać. Brat twierdzi, że to mama mu przepisała gospodarstwo, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Nie odbyła się sprawa spadkowa. Czy coś mi się jeszcze należy, np. zachowek? Co robić?

więcej ››

Brak wiedzy o odrzuceniu spadku przez najbliższych zmarłego

Mój brat zmarł w 2010 r., zostawił żonę i dziecko. Dopiero teraz dowiedziałam się, że odrzucili oni spadek po zmarłym. Czy ja i mama też możemy to zrobić, ale dopiero teraz? Poza tym mój ojciec zmarł w 2008 r. i nie przeprowadziliśmy postępowania spadkowego. Czy obecnie dziedziczy po tacie syn brata? Czy jeżeli wszyscy odrzucimy ten spadek, to przejmie go Skarb Państwa?

więcej ››

Testament napisany przez babcię i jej ostatnie życzenia

Teściowa aktem darowizny 4 lata przed śmiercią przekazała mieszkanie wnukowi, zaznaczając, by nie chce, żeby weszło do spadku po niej (taka forma testamentu). Niedawno teściowa zmarła. Dwoje z jej dzieci ma roszczenie o zachowek do wnuka lub jego ojca (który przekazał pieniądze na wykup mieszkania). Mamy potwierdzenie, że to mąż dał środki na wykupienie nieruchomości, a poza tym potem wnuk w mieszkaniu babci zrobił duży remont. Czy w tej sytuacji syn lub mąż muszą płacić zainteresowanym zachowek?

więcej ››

Czy długi zmarłego męża przechodzą na żonę i dzieci?

Przed miesiącem zmarł mój mąż. W trakcie naszego małżeństwa kupiliśmy działkę i zbudowaliśmy dom, w którym mieszkamy ja i troje naszych nieletnich dzieci. Mąż miał jeszcze córkę z pierwszego małżeństwa. Czy ma znaczenie, kiedy przeprowadzę postępowanie spadkowe? Chciałabym się również dowiedzieć, co ze spadkiem i długami, które mąż zostawił: czy córka męża z pierwszego małżeństwa może domagać się ode mnie spłaty? Mąż miał dług z tytułu alimentów, czy wraz z jego śmiercią obowiązek alimentacyjny wygasa? Sprawa jest u komornika, ale jak dotąd komornik nie miał z czego ściągać długu, bo mąż był bezrobotny na moim utrzymaniu. Poza tym mąż miał też kartę kredytową z wykorzystanym limitem. Proszę więc o odpowiedź, czy długi męża przechodzą na żonę i dzieci?

więcej ››

Problem z ustaleniem wartości zachowku

Moja mama w 1994 r. przepisała swoją część domu na siostrę, ustanawiając służebność dożywotnią. Aktualnie wartość udziału po mamie to ok. 200 tys. zł. Jak ustalić kwotę zachowku obecnie (mama zmarła niedawno)? Co dolicza się do masy spadkowej, jakie wartości?

więcej ››

Brak zgłoszenia spadku do urzędu skarbowego

Przebywam od kilku lat w USA, rozliczam się tu z podatków. Dwa lata temu zmarł mój ojciec, pozostawiając testament, w którym przekazał mi swoje mieszkanie. Na sprawę sądową miałem ustanowionego pełnomocnika. Nikt jednak nie poinformował mnie o obowiązku zgłoszenia nabycia spadku do urzędu w ciągu pół roku, by skorzystać ze zwolnienia. Czy mogę jeszcze uniknąć podatku od spadku?

więcej ››

Dom z kredytem hipotecznym w spadku

Co zrobić w przypadku spadku, którym jest nieruchomość (dom) z kredytem hipotecznym? Czy taki spadek można odrzucić? Zgłosiła się pewna osoba spoza rodziny, która chce przejąć spadek, czy w takim przypadku wystarczy, że rodzina zrzeknie się spadku? Czy można tę sprawę załatwić u notariusza, czy tylko w sądzie?

więcej ››

Dziedziczenie między rodzeństwem

Zmarła moja siostra, która była wdową. Nasi rodzice nie żyją, a siostra zostawiła swojego pełnoletniego syna. Dawniej wspomagałem siostrę finansową. Czy w tej sytuacji dziedziczę coś po siostrze? Gdzie szukać informacji, czy siostra pozostawiła testament?

więcej ››

Spadek po ciotce

Zmarła moja ciotka, która zostawiła testament notarialny i wskazała mnie jako spadkobiercę. Nie miała dzieci, a jej majątkiem było gospodarstwo rolne. Ciotka miała rodzeństwo. Za kilka dni jest sprawa o otwarcie testamentu. Boję się, że rodzeństwo będzie chciało podważyć testament, gdyż po śmierci ciotki twierdzili, że gospodarstwo im się należy. Jakie szanse ma rodzeństwo ciotki na jakikolwiek spadek?

więcej ››

Kara umowna za sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Dwa miesiące temu zawarłam umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego na zakup przeze mnie nieruchomości. Dwa tygodnie temu jednak właściciel mieszkania umarł, a – jak się dzisiaj okazało – jego spadkobiercy już zdążyli je sprzedać, jednak nie mi. Ja w międzyczasie otrzymałam kredyt na zakup nieruchomości. Co mam teraz zrobić? Czy mogę starać się o przeniesienie własności nieruchomości na mnie albo o jakieś odszkodowanie od spadkobierców czy też karę umowną (określoną na 15 tys. zł)? 

więcej ››

Skutki wniesienia oświadczenia o przyjęciu spadku do niewłaściwego sądu

Mam troje rodzeństwa. Po śmierci ojca postanowiliśmy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Brat złożył wniosek do sądu na Mokotowie w czerwcu za pośrednictwem adwokata. Ten sąd powinien niezwłocznie wysłać te akta do Piaseczna. W Piasecznie sąd rozpatrzył i wydał wyrok dopiero w następnym roku, odrzucając nasz wniosek i wydał postanowienie o prostym przyjęciu spadku, tłumacząc że wniosek został złożony za późno. W naszej ocenie nie było żadnego uchybienia co do terminu, ponieważ wniosek złożony był 20 dni przed terminem i nie jest naszą winą, że sąd na Mokotowie 20 dni przesyłał akta do Piaseczna. W konsekwencji odezwali się dłużnicy i wszyscy musimy spłacać dług ojca. Czy możemy podważyć wyrok sądu? Czy argument, że wniosek złożony był w terminie (pieczątka sądu na Mokotowie) działa na naszą obronę? Jaką możemy przyjąć linię obrony?

więcej ››

Jak zmusić ojca do podziału spadku po mamie?

Jako jedyny syn odziedziczyłem po mamie 1/4 domu, pozostałe 3/4 należy ojciec. Nasze relacje są złe, właściwie nie utrzymujemy kontaktu, ojciec założył nową rodzinę i zamieszkuje z nią właśnie w tym wspólnie dziedziczonym domu. Chciałbym odzyskać swoją część spadku, a właściwie chciałbym, aby ojciec mnie spłacił z mojej części domu. Jak zmusić ojca do podziału spadku po mamie? Jak formalnie się to załatwia?

więcej ››

Sprawa spadkowa i ustalenie kręgu osób dziedziczących

Rodzice pozostawili po sobie działkę z domem. Mama zmarła 20 lat temu, a tata wyjechał za granicę jeszcze przed jej śmiercią. Ja i moja jedyna siostra przebywamy za granicą. Nikt nie zajął się sprawą domu. Nie wiemy, czy możemy się starać o całość spadku, skoro ojciec jeszcze żyje i przebywa za granicą, lecz nie utrzymuje z nami kontaktu? Proszę o pomoc w tej sprawie.

więcej ››

Kto ponosi koszty przeprowadzenia spisu inwentarza?

Jestem spadkobiercą osoby zmarłej. Przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zmarły nie posiadał żadnego majątku. W urzędzie skarbowym złożyłam oświadczenie, że nie dostałam nic w spadku. Teraz zgłosił się do mnie bank z jakimś zaległym roszczeniem po zmarłym. Każe mi przeprowadzić spis inwentarza, na co nie mam pieniędzy. Czy nie powinien sam starać się udowodnić, czy jest jakiś majątek? Obawiam się sprzedaży długu firmie windykacyjnej. Co mam robić? Sądzę też, że dług jest przedawniony (minęły 3 lata).

więcej ››

Śmierć matki dziecka niepełnoletniego

Zmarła moja żona. Mamy 10-letnie dziecko. Z żoną miałem wspólnotę majątkową, nie zostawiła testamentu. Jakie prawne kroki powinienem poczynić, by uregulować sprawy spadkowe?

więcej ››

Wpływ darowizny na prawo do zachowku

Mój ojciec kilka lat temu przepisał na mnie dom. Była to umowa darowizny. Ojciec może dożywotnio zamieszkiwać ten dom, tzn. ma dożywotnią służebność. Mam czworo rodzeństwa. Czy będą mogli domagać się zachowku, czy też jakiejś spłaty ode mnie? Teraz czy po śmierci ojca?

więcej ››

Zwrot kosztów za czynsz od spadkobierców

Sprawa spadkowa w sądzie trwała kilka lat od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Przez ten okres dwóch spadkobierców płaciło dobrowolnie po 1/2 opłat czynszowych za mieszkanie spadkodawcy. Sąd w postanowieniu podzielił spadek na trzy różne części. Nie został jeszcze przeprowadzony dział spadku. Czy spadkobiercy, którzy płacili część czynszu większą od uzyskanego sądownie udziału w spadku (czynsz płacili w 1/2, a udział w spadku uzyskali w 1/3) mogą żądać od pozostałych spadkobierców o większym udziale w spadku zwrotu odpowiedniej kwoty za zapłacony czynsz? Czy jest to tzw. działanie solidarne, czyli dobrowolne wpłaty niepodlegające już rozliczeniu po postanowieniu sądu dotyczącym stwierdzenia spadku?

więcej ››

Roszczenia po śmierci jednego rodzica

Rodzice przepisali na rzecz mojego brata swoje gospodarstwo ok. 15 lat temu, ja zostałem pominięty. Tata zmarł 7 lat temu (bez testamentu), mama żyje i mieszka z bratem. Czy mam prawo do zachowku po śmierci jednego rodzica?

więcej ››

Przeniesienie własności gospodarstwa rolnego na następcę za rentę

Kilka lat temu przejęłam gospodarstwo rolne moich rodziców za rentę. Teraz siostra domaga się 1/2 części tego gospodarstwa. Czy ma do tego prawo?

więcej ››

Roszczenia brata po śmierci mamy i próby szantażu

Moi rodzice mieli mieszkanie, ale należało ono wyłącznie do ojca. Mama zmarła w 2009 r., tata sprzedał mieszkanie i kupił inne (potem znów sprzedał i kupił domek). Obecnie mój brat ma jakieś roszczenia wobec mnie, twierdzi, że coś dostałam i chce założyć sprawę w sądzie, grozi mi, że będę musiała go spłacać. O co może mu chodzić? I mam jeszcze jedno pytanie – jak udowodnić, że to ja jemu pożyczyłam pewną sumę, a on jej nie oddał?

więcej ››

Opinie naszych Klientów ››wizytówka