Kłamstwo w sprawie testamentu

W połowie 2014 r. zmarła moja ciotka. W 2008 r. sporządziła notarialny testament, w którym zapisała mi swój dom. Na sprawę spadkową przybył sąsiad zmarłej, przedstawiając inny testament ciotki – własnoręczny, z datą 25 maja 2011 r. Nie mógł on jednak być napisany wcześniej niż w grudniu 2012 r. – ciotka podaje tam szczegóły z życia rodziny, które wydarzyły się dopiero pod koniec 2012 r. Tymczasem od 1 marca 2012 r. zdaniem biegłych została uznana za niezdolną do należytego pojmowania przedsiębranych przez siebie działań. Ubezwłasnowolnienie nastąpiło dopiero w lipcu 2013 r. Co mam robić? Czy mogę próbować udowodnić, że sąsiad kłamie?

więcej ››

Zabezpieczenie małżonka na wypadek śmierci

Mam drugiego męża, nie mamy wspólnych dzieci, ale z poprzedniego małżeństwa ja mam dwie córki. Przysługuje mi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które wchodzi w skład mojego majątku osobistego (nie ma możliwości przekształcenia tego prawa w odrębną własność lokalu). Chciałabym zabezpieczyć męża na wypadek swojej śmierci w ten sposób, aby mógł on mieszkać w tym lokalu do swojej śmierci. Ostatecznie prawo do lokalu ma przejść na jedną z córek. W jaki sposób sporządzić testament?

więcej ››

Dziedziczenie testamentowe – czy można zablokować spadek?

Nasza matka jest osobą w podeszłym wieku i z wieloma dolegliwościami. Jest nas dwoje rodzeństwa ja i siostra. Przez cały czas ja razem z moją partnerką opiekuję się i pomagam finansowo mamie. Mama chciałaby spisać testament, ale pojawiły się trudności z siostrą. Było od początku mówione, że matka przepisze na mnie majątek, a ja wypłacę siostrze zachowek. Tymczasem siostra doszła do wniosku, że chce swoją część spadku, że nie chce zachowku. Czy może ona zablokować spadek?  

więcej ››

Czy lepiej zrzec się spadku, czy może tego nie robić?

Otrzymałem wezwanie do sądu na sprawę spadkową. Wniosek złożyła babcia. Mój tata zmarł rok temu, a dziadek – 4 lata temu. Dziedziczy też córka babci. Wiem, że dziadkowie mieli dług, do spłaty jest pewnie jeszcze ok. 30 tys. zł. Spadek to mieszkanie warte ok. 110 tys. zł. Czy lepiej w mojej sytuacji zrzec się spadku (z długiem) na rzecz babci, czy też tego nie robić?

więcej ››

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto dostanie spadek

Mam syna i wnuczkę po zmarłej córce. Moja żona nie żyje. Jaki udział w spadku po mojej śmierci otrzymają syn i wnuczka według obowiązujących przepisów prawa?

więcej ››

Wdowa, dzieci z pierwszego i drugiego małżeństwa a obliczenie udziałów w spadku

Nie wiem, jak zakończyć sprawę udziałów w spadku po zmarłym ojcu. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku już się odbyło. Ojciec miał drugą żonę i dwoje dzieci z tego małżeństwa. Moja mama (czyli jego pierwsza żona) zmarła zaraz po moim urodzeniu i wychowywali mnie dziadkowie. Ojciec pozostawił po sobie 50-procentowy udział w mieszkaniu, moje przyrodnie rodzeństwo postanowiło się zrzec udziałów na rzecz swojej matki, chyba też tego ode mnie oczekują. Właśnie otrzymałem do podpisania propozycję wniosku o dział spadku, gdzie wartość przedmiotu, czyli ojcowego udziału to 150 tys. zł.  

więcej ››

Rozliczenie darowizny w kontekście zachowku

Od mamy otrzymałam tytułem darowizny działkę budowlaną. Aktualnie matka chce pominąć mnie w swoim testamencie. Zastanawiam się, czy darowizna, którą otrzymałam, będzie wliczona do części przypadającej tytułem zachowku. Czy po 10 lat od śmierci spadkodawcy już takiej darowizny się nie dolicza?

więcej ››

Testament sporządzony przed kierownikiem USC

Protokół z oświadczenia ostatniej woli przez spadkodawcę został sporządzony przed kierownikiem USC w 2007 r., spadkodawczyni zmarła 17.11.2014 r. Spadkobierczyni nie miała żadnej rodziny, spadkobierczyni jest obcą osobą. Chcę wnieść wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Kogo mam wskazać jako uczestnika, skoro zmarła nie miała żadnej rodziny ? Czy ten testament jest jeszcze ważny? Jeśli nie, to czy mogę wnieść do sądu o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na jego podstawie? Czy można stwierdzić, jakie ma szanse powodzenia taki wniosek?

więcej ››

Jak sprawdzić, w jaki sposób brat wszedł w posiadanie całego spadku?

14 lat temu zmarł nasz tata, ja miałam wówczas 12 lat, młodszy brat był tak jak ja niepełnoletni. Natomiast cały majątek taty odziedziczył nasz najstarszy brat (ponad 100-hektarowe gospodarstwo i dom). Nie wiemy, w jaki sposób wszedł w posiadanie całego spadku i dlaczego nam się nic nie należało. On tak twierdzi, a mama, nie wiadomo dlaczego, milczy na ten temat. Wszystkie zapytania o testament ojca kończą się kłótnią. Wiem, że zachowek się przedawnia po 5 latach, ale czy nie ma znaczenia fakt, że ja i brat byliśmy w chwili śmierci ojca nieletni i nie mogliśmy się o niego wtedy ubiegać? Jak sprawdzić, czy był testament?

więcej ››

Zachowek dla pominiętych

Mój ojciec z mamą kupili plac i postawili dom, po czym mama zmarła. Zostałem ja i siostra. Po kilku latach ojciec się powtórnie ożenił i z drogą żoną miał dwóch synów. Po mamie został przeprowadzony dział spadku u notariusza, w wyniku którego ja i siostra dostaliśmy spłatę, ale nie mamy żadnego dokumentu. Po paru latach nasza macocha wymogła na ojcu, aby dom przepisał na nią, a potem sprzedała połowę placu. Ja i siostra zostaliśmy pominięci przy tej transakcji. Nie wiem, w jakiej formie została przepisana nieruchomość na macochę i czy był to udział 1/2, czy całość. Przed 4 laty zmarł ojciec, a miesiąc temu zmarła macocha. Czy należy mi się zachowek?

więcej ››

Jakie przepisy stosuje się przy dziedziczeniu gospodarstw?

W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne. Wujek zmarł w 1984 r., nie miał dzieci, ale był żonaty. Ustawowi spadkobiercy po nim to: żona (zmarła w 1985 r.) i dwóch braci (jeden brat zmarł w 1979 r., a drugi brat, czyli mój ojciec w 2000 r.). Czy należy mi się udział w spadku gospodarstwa rolnego?

więcej ››

Jak potwierdzić prawnie ustalenia na wypadek śmierci?

Moja siostra posiada działkę budowlaną, na której jest budowany hotel, kilka samochodów zarejestrowanych na firmę oraz na siebie, a także dom. Jest właścicielką firmy. Dodatkowo wzięła kredyt na 5 milionów złotych na budowę tego hotelu. Umówiliśmy się, że w przypadku jej śmierci wszystko zostanie przepisane na mnie. Włącznie z kredytem. W jaki sposób musimy to prawnie zabezpieczyć? Na tę chwilę siostra ma syna oraz żyje w nieślubnym związku.

więcej ››

Jak podarować mieszkanie bez podatku?

Odziedziczyłam wraz z siostrami mieszkanie po rodzicach. Siostry chcą je sprzedać w tym roku. Mieszkanie chciałaby moja córka. Co mogę zrobić, aby je zatrzymać dla córki i nie płacić podatku od swojej części? Czy po przeprowadzeniu działu spadku istnieje jakaś szansa na współudział w spłacie moich sióstr przez moją córkę (ja sama nie mam wystarczających pieniędzy na spłatę sióstr)?

więcej ››

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Niedawno zmarła moja żona. Mieliśmy zgromadzone środki finansowe na kontach wspólnych, a ja dodatkowo posiadam konto własne. Czy środki na moim koncie imiennym wchodzą do spadku? Czy mogę aktualnie dokonywać operacji finansowych na tym koncie? Dodam, że oprócz mnie w podziale spadku mają udział nasze dzieci.

więcej ››

Jak toczy się postępowanie spadkowe?

Niedawno zmarł mój ojciec, nie zostawił testamentu. Razem z mamą prowadzili gospodarstwo rolne. Oprócz mnie są jeszcze dwie siostry (tylko ja mam dziecko). Czy po przyjęciu spadku sąd decyduje o jego podziale na tej samej rozprawie? Jak dzieli się spadek? Czy moja część będzie własnością także mojego męża i dziecka? Jak toczy się postępowanie spadkowe?

więcej ››

Wielu spadkobierców a opłata za użytkowanie wieczyste

Jestem jednym z wielu spadkobierców i z jakiegoś powodu właśnie mnie urząd wybrał i przysyła upomnienia, abym wnosił opłaty za użytkowanie wieczyste za działkę zmarłych krewnych. Co mogę zrobić, aby zmienić postępowanie urzędu na bardziej sprawiedliwe, abym nie był zmuszany przez urząd do płacenia za innych? Parę miesięcy temu złożyłem wniosek o dział spadku, jednak na razie sąd ustala adresy spadkobierców.

więcej ››

Termin na spłatę

Siostra chce przejąć majątek po zmarłych rodzicach. Czy prawo określa termin na spłatę drugiego spadkobiercy (w tym przypadku – mnie)? Siostra chce wydłużyć ten termin maksymalnie, a mi zależy na szybkiej spłacie.

więcej ››

Rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci, gdy miały miejsce darowizny

Przed 35 laty, jako jedynemu z czworga rodzeństwa, który miał uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego, rodzice przekazali mi gospodarstwo rolne na podstawie notarialnie sporządzonej darowizny (bez renty i służebności). Rodzice w tym czasie wybudowali dom i się do niego przeprowadzili. Później darowiznę w formie znacznej kwoty pieniędzy otrzymał od rodziców również brat. Pieniądze dostał do ręki, nie ma na to żadnego potwierdzenia. W 2001 r. zmarł ojciec i wszyscyśmy się zrzekli spadku na rzecz mamy. Mama teraz chciałaby rozrządzić swoim majątkiem (dom i grunty) na wypadek śmierci – mianowicie dom podzielić między córki, bo ja z bratem dostaliśmy już swoją część. Stąd pytanie: jak wyglądałaby w takiej sytuacji sprawa zachowku i czy sposób przekazania domu siostrom będzie miał jakiś wpływ na tenże zachowek? Mamy podejrzenia, że brat mimo wszystko będzie domagał się zachowku.

więcej ››

Dziedziczenie z testamentu a konieczność odszukania dzieci ojczyma

Mama zapisała mi w testamencie mieszkanie, którego współwłaścicielem był jej drugi mąż. On też napisał testament i swoją część zapisał na mnie. Mama zmarła rok temu, ojczym 6 lat temu. Mama wyszła ponownie za mąż w podeszłym wieku, jej mąż był też wdowcem, miał dzieci, ale nie wiem jakie, nie poznałem ich i nie mam pojęcia, czy żyją i gdzie mieszkają. Chciałbym załatwić sprawy spadkowe, ale nie wiem, od czego zacząć. Mam siostrę i brata, którzy nie zostali wymienieni w testamentach.

więcej ››

Najbliższym należy się zachowek

Mama przekazała w darowiźnie dom mojemu bratu. Aktualnie brat chciałby przepisać dom na naszą najstarszą siostrę. Pozostała dwójka naszego rodzeństwa twierdzi, że będzie domagać się swojej części domu. Czy mają możliwość wysuwania jakichś roszczeń? Czy po śmierci mamy będą mogli domagać się czegoś od najstarszej siostry?

więcej ››

Opinie naszych Klientów ››wizytówka