Kategoria: Spadek

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2013-07-19

Siedem lat temu zmarł mój ojciec. Nie pozostawił testamentu, a mama nie przeprowadziła wówczas sprawy spadkowej. Dwa miesiące temu zmarła mama, również nie pozostawiając testamentu. Ja i moja siostra jesteśmy spadkobierczyniami. Chcemy uregulować sprawy spadkowe, ale nie wiemy jak. Czy mamy udać się z tym do sądu? A może korzystniej będzie sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza? Jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą? Dodam, że w spadku jest dom, w którym mieszkamy, ale formalnie to jeszcze budowa (nie ma żadnych odbiorów).

Tomasz Ciasnocha

W chwili obecnej mogą Panie uzyskać potwierdzenie dziedziczenia po rodzicach na dwa sposoby: na drodze sądowej oraz u notariusza.

Sąd na wniosek spadkobierców wydaje postanowienie o nabyciu spadku, notariusz wydaje zaś tzw. akt notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Jeśli chodzi o skutki prawne, nie ma żadnej różnicy pomiędzy postanowieniem sądowym a notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Bez względu na wybór sposobu potwierdzenia dziedziczenia po rodzicach muszą przedstawić Panie akty zgonu rodziców oraz Wasze akty urodzenia. Mając na uwadze, że rodzice nie pozostawili testamentów, dziedziczą Panie po połowie.

Postępowanie przed notariuszem jest o tyle ułatwione, że nie muszą Panie składać wniosku na piśmie, notariusz poinformuje Was o wszystkich prawach. Muszą jednak Panie stawić się przed nim osobiście, gdyż w pierwszym etapie notariusz sporządza tzw. protokół dziedziczenia, a jego sporządzenie wymaga udziału wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi. W protokole tym notariusz zamieszcza zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez uczestników postępowania.

Etap drugi postępowania polega na sporządzeniu przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Wybierając drogę sądową, należy złożyć pisemny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. We wniosku w punkcie 1) należy wnioskować o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu przez jego żonę oraz dzieci, zaś w punkcie 2) proszę wnioskować o stwierdzenie nabycia spadku po matce przez Panią i siostrę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak już wspomniałem powyżej, do wniosku należy dołączyć akty zgonu rodziców i Wasze akty urodzenia. Sąd odbierze od Pani lub siostry tzw. zapewnienie spadkowe, w którym oświadczycie, że rodzice nie pozostawili testamentu.

Wniosek może złożyć każdy ze spadkobierców; do wniosku należy dołączyć odpis wniosku. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłych. W przypadku notarialnego poświadczenia dziedziczenia takie ograniczenie nie istnieje – może je wydać każdy notariusz.

Postępowanie przed sądem jest tańsze. Konieczne byłoby dokonanie opłaty 50 zł za stwierdzenie nabycia spadku po ojcu i 50 zł za stwierdzenie spadku po matce.

Również akt potwierdzenia dziedziczenia u notariusza podlega opłacie w wysokości 50 zł, dodatkowo jednak należy uiścić opłatę 100 zł za sporządzenie protokołu.

Ponieważ chodzi o stwierdzenie spadku po ojcu i matce, opłata u notariusza byłaby o 200 zł wyższa niż w sądzie. Opłaty notarialne zwiększają się ponadto o podatek VAT.

Ponieważ Wasza mama zmarła 2 miesiące temu, zarówno przed notariuszem, jak i przed sądem będą Panie musiały złożyć oświadczenia o przyjęciu spadku. Wynika to z faktu, iż spadkobierca w okresie 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o powołaniu do spadku (to jest od momentu dowiedzenia się o śmierci) może przyjąć lub odrzucić spadek. Po upływie tego okresu spadkobierca z mocy prawa przyjmuje spadek wprost i składanie oświadczenia staje się bezprzedmiotowe. Zarówno przed sądem, jak i u notariusza opłata za odebranie oświadczenia wynosi 50 zł.

Zarówno sąd, jak i notariusz przesyła z urzędu informację o dziedziczeniu do ewidencji gruntów i budynków oraz sądu wieczystoksięgowego. Zostaną Panie wpisane w ww. rejestrach jako współwłaściciele – w miejsce zmarłych rodziców – nieruchomości, a tym samym będą Panie współwłaścicielami budynku, który się na niej znajduje. Wybierając drogę sądową, należy więc do wniosku dołączyć wypis z księgi wieczystej nieruchomości, na której znajduje się budynek. Również udając się do notariusza, należy posiadać wypis z księgi wieczystej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Nasz dziadek zmarł kilka miesięcy temu, był wdowcem. Miał jedną córkę, naszą mamę, która zmarła 7 lat temu, była po rozwodzie z tatą. Czy ja i siostra możemy udać się do notariusza po notarialne poświadczenie dziedziczenia? Kiedy? Czy brat dziadka jest uprawniony do dziedziczenia?

Kto będzie powołany do dziedziczenia spadku?

Kto będzie powołany do dziedziczenia spadku? Mój mąż ma brata i siostrę. Brat, mąż i ja mieszkamy w Anglii, zaś siostra w Polsce na tzw. ojcowiźnie. Teściowie nie żyją. Pytanie dotyczy szwagra, który mieszka z żoną (czyli siostrą mojego małżonka). Czy szwagier będzie brany pod uwagę jako spadkobierca w sprawie o podział majątku?

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Kilka lat temu zmarł mój ojciec. Po jego śmierci uzyskaliśmy z sądu stwierdzenie o nabyciu spadku w postaci części mieszkania (ja, moja mama i rodzeństwo – dwie siostry i brat). Później zmarł mój brat, po którym dziedziczyły jego dzieci. W tym roku zmarła moja matka. Chciałabym wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Czy wnioskodawca może umieścić we wniosku wszystkie dziedziczące osoby? Czy należy zaznaczyć we wniosku to, że w spadku po ojcu odziedziczyliśmy już część mieszkania (a może trzeba dołączyć dokument nabycia spadku)? Jakie dokumenty i ile sztuk należy załączyć do wniosku? Czy powinniśmy podać, że chodzi tylko o część po mamie? Prawdopodobnie jedno z dzieci brata będzie się chciało zrzec swojej części na rzecz drugiego. Czy należy o tym wspomnieć we wniosku, czy będzie to już odrębna sprawa? Czy umieścić tę osobę we wspomnianym wniosku?

Dziedziczenie po bracie

Czy dziedziczę spadek po bracie, który był kawalerem, nie miał dzieci, a jego rodzice nie żyją?

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

W trakcie trwania małżeństwa nabyliśmy wraz z żoną mieszkanie. Moja żona zmarła kilkanaście lat temu. Nie wstąpiłem ponownie w związek małżeński. Mamy jednego, pełnoletniego syna. Chciałbym teraz sprzedać to mieszkanie. W jaki sposób mogę uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? Czy mogę to załatwić u notariusza, czy koniecznie w sądzie? Ile wynoszą opłaty w obu przypadkach? Jakie dokumenty są potrzebne? Ile trwa uprawomocnienie się postanowienia sądowego, a ile aktu notarialnego?

Sprzedaż spadku

Żona w spadku dostała mieszkanie po swojej ciotce. Był to wyraz wdzięczności krewnej za opiekowanie się nią przez żonę w ostatnich latach życia. Ciotka była samotna, nie żyją jej rodzice ani rodzeństwo, nie miała męża ani dzieci. Jedyni żyjący krewni to siostrzeńcy i bratankowie. Czy mają oni prawo do spadku lub zachowku? Żona nie wie, czy ostatecznie mieszkanie będzie jej. A jeśli tak, to czy jest możliwa sprzedaż spadku? Czy legalnie obecnie wynajmuje to mieszkanie? Czy mogłaby w spółdzielni zgłosić się jako nowy właściciel?

Dwóch spadkodawców i dziedziczenie

W spadku po nieżyjących rodzicach zostały 2 działki i dom. Obecnie, jak rozumiem, prawa do nieruchomości po dwóch spadkodawcach dziedziczą ich dzieci (jest nasz czworo). Wszyscy chcemy zrzec się spadku na rzecz jednego ze spadkobierców, ale jedna siostra przebywa na stałe za granicą i nie da rady dotrzeć do sądu czy notariusza. Jak rozwiązać ten problem? Czy siostra może ustanowić jakiegoś pełnomocnika?

Spadek po nagle zmarłym bracie

Ja i dwóch braci jesteśmy z jednego małżeństwa. Mama zmarła 20 lat temu, a tata jeszcze wcześniej. Ojciec po rozwodzie z mamą ponownie założył rodzinę i miał dzieci. Jeden z moich braci niedawno nagle zmarł, był kawalerem. Kto dziedziczy po nim? Czy przyrodnie rodzeństwo ma prawo do jego majątku?

Szukamy prawników » Zadaj pytanie »
0.041997194290161 sek.