Kategoria: Odpowiedzialność za długi

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Długi zmarłego

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 2014-02-26

Zmarł ojciec mojej bratanicy, który miał długi. Gdzie można dowiedzieć się, na jaką kwotę był zadłużony i u jakich wierzycieli? Czy bratanica może spłacić długi zmarłego?

Hanna Żurowska

Z uwagi na to, iż – jak Pan napisał – ojciec bratanicy miał długi, należy w tej sytuacji przeprowadzić postępowanie spadkowe, tzn. złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Dlaczego?

Otóż powody są co najmniej dwa.

Jeżeli spadkobierca nie wie dokładnie, jaki jest skład masy spadkowej, czy są długi i w jakiej wysokości, to korzystne dla niego jest złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas spadkobierca (bratanica) będzie odpowiadał za długi spadkowe całym swoim majątkiem, jednak jego odpowiedzialność zostanie ograniczona do wartości stanu czynnego spadku (aktywów), a po dziale spadku do wysokości wartości otrzymanej schedy, czyli otrzymanej przez niego części majątku spadkowego.

W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia informacji o powołaniu do spadku, spadkobierca jest odpowiedzialny za długi spadkowe całym majątkiem spadkowym i całym majątkiem osobistym.

Istnieje też możliwość odrzucenia spadku, kiedy w spadku są np. same długi zmarłego. Tylko uwaga – długi przechodzą wówczas na zstępnych, czyli np. na dzieci bratanicy.

Na powyższe oświadczenie spadkobierca ma też sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania (czyli przeważnie od dnia śmierci spadkodawcy).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Powoduje ono definitywne odrzucenie spadku, a spadkobiercę, który złożył takie oświadczenie, traktuje się, jakby nie dożył do chwili otwarcia spadku.

Jednakże na przykład banki czekają 6 miesięcy, gdyż po tym okresie spadkobiercy (jeżeli wcześniej nie złożyli oświadczenia, o którym wyżej) odpowiadają za wszystkie długi zmarłego całym swoim majątkiem.

Jeżeli bratanica w ten sposób się zabezpieczy, wówczas może ustalać stan zadłużenia, chociaż jestem przekonana, że wierzyciele sami znajdą bratanicę. I to jest pierwszy powód, dla którego należy przeprowadzić postępowanie spadkowe.

Drugi powód jest taki, że poświadczenie dziedziczenia od notariusza lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku będzie potrzebne do ustalenia ewentualnego zadłużenia w bankach i ewentualnie innych instytucjach.

Tylko takie dokumenty będą stanowiły dla banku podstawę udzielenia informacji o lokacie zmarłego, a także dochodzenia roszczeń od spadkobierców z tytułu kredytów, jakie zmarły zaciągnął.

Ponadto bratanica powinna zebrać i przejrzeć dokumenty zmarłego pozostawione w miejscu dotychczasowego zamieszkania lub pobytu. Wśród tych dokumentów może znaleźć umowy i aneksy lub papierowe wyciągi bankowe potwierdzające lokaty i kredyty. Być może będzie korespondencja prowadzona z bankiem lub bankami. W ten sposób może zidentyfikować bank lub banki, z którymi zmarły miał nawiązane kontakty.

Na koniec każdego roku banki przesyłają potwierdzenia salda rachunku dla celów sprawozdawczości finansowej i rozliczeń z fiskusem. Na tej podstawie można odszukać bank, w którym zmarły miał tego rodzaju kredyt.

Ponadto są dwie instytucje: BIK (Biuro Informacji Kredytowej) i KRD Biuro Informacji Gospodarczej.

Można tam ewentualnie sprawdzić, czy zmarły znajduje się w rejestrach.

W BIK znajdują się: informacje o danych osobowych, dane na temat zobowiązań wobec banków i SKOK-ów, takie jak: data powstania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta, terminowość spłat, informacje o zadłużeniu.

Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki lub SKOK-i, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które spłacane są lub spłacane były nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez bank lub SKOK – zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem).

W tym celu należy złożyć w Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta BIK (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.bik.pl) wniosek zawierający dane zmarłego (imię/ imiona, nazwisko, ostatni adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu). Do wniosku należy dołączyć odpis aktu zgonu, odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście lub drogą korespondencyjną w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Długi spadkowe

Mój tata zmarł w 2008 roku, siostra w 2011, a mama w 2012. Mama zapisała mi w testamencie cały majątek. Przed jej śmiercią dostałyśmy wezwanie do sądu jako spadkobierczynie po siostrze (jej mąż odrzucił spadek). Mama nie dożyła rozprawy. Spadek po siostrze przyjęłam z dobrodziejstwem inwentarza. Uprawomocniły się już orzeczenia o nabyciu spadku:

  • po siostrze po 1/2 przeze mnie i mamę,
  • po tacie przeze mnie, siostrę i mamę,
  • po mamie przeze mnie.

Czy w tej sytuacji muszę przeprowadzić jakieś dodatkowe działy spadku, skoro ostatecznie wszystko nabyłam ja? W jakiej kolejności mam spłacać długi spadkowe po siostrze? Jak wyliczać należne kwoty wierzycielom? Czy czekać na wezwania wierzycieli? Siostra i jej mąż byli współwłaścicielami działki. Mąż siostry poinformował mnie, że ma oświadczenie napisane przez moją siostrę. Podobno w tym oświadczeniu ona stwierdza, że działka należy do jej męża. Czy faktycznie działka jest jego, skoro nic nie zostało notarialnie załatwione?

Długi po zmarłym ojcu

Mój ojciec nie płacił alimentów na moją rzecz, wskutek czego miał dług wobec ZUS-u. W 2008 r. komornik zajął na poczet tego długu mieszkanie należące do ojca. Wtedy jego brat (mój wujek) spłacił należność. Rok później ojciec umarł, a ja przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza (w jego skład weszło odzyskane mieszkanie). Czy wuj może teraz domagać się ode mnie pieniędzy za długi mojego zmarłego ojca, które spłacił? Dodam, że nie sporządzili żadnej pisemnej umowy, ale istnieje dowód spłaty długu, w którym jako płatnik figuruje brat taty.

Dług w spadku

W 2009 roku zmarł mój brat. Ja i siostra przyjęłyśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W skład spadku wszedł nasz rodzinny dom, do którego wprowadziła się siostra (ja mieszkam kilkaset kilometrów dalej). Teraz okazało się, że brat miał także dług (niespłacony kredyt) i siostra dostała wezwanie na rozprawę dotyczącą roszczeń banku. Ze mną wprawdzie nikt się nie kontaktował, ale domyślam się, że prędzej czy później sprawa dotknie także mnie. Siostra odmawia przesłania mi dokumentów i nie chce podzielić się informacjami, które uzyskała w banku. Co powinnam zrobić? Jak dopilnować swoich spraw na odległość? Jak nie dopuścić do przejęcia nieruchomości przez bank? Czy nie doszło do przedawnienia długu?

Długi po ojcu

Rok temu zmarł mój ojciec. Przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza (wartość majątku wynosi „0”). Dowiedziałem się, że ojciec nie płacił czynszu za mieszkanie komunalne, w którym razem mieszkaliśmy. Okazało się, iż odbyła się sprawa w sądzie – wydano nakaz zapłaty długu. Nakaz dotyczył tylko mojego ojca. Czy jako spadkobierca odpowiadam za taki dług po ojcu? Od śmierci spadkodawcy czynsz jest płacony regularnie.

Kredyt po zmarłym

Mój mąż zmarł 2 lata temu. Ja i dzieci przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza (wspólny dom na działce). Zrezygnowaliśmy z inwentaryzacji masy spadkowej ze względu na koszty. Niedawno dowiedziałam się (z pisma windykacyjnego), że mąż w wiek 69 lat zaciągnął w tajemnicy przede mną całkiem spory kredyt! Nie mam pojęcia, na co wydał te pieniądze. Czy firma windykacyjna może teraz wymagać ode mnie spłaty kredytu, który został po zmarłym? Podobno długi spadkowe spłaca się tylko z majątku osobistego zmarłego?

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Prawie rok temu zmarła moja ciotka, która nie miała męża ani dzieci. Mieszkała ze swoją matką, a moją babcią, która ma obecnie 82 lata i żyje ze skromnej renty. Ciotka nie posiadała żadnego majątku. Wczoraj babcia otrzymała pismo, z którego wynika, że zmarła ciotka miała kredyt w banku. Jakaś firma odkupiła dług i teraz domaga się spłaty. Babcia nie wiedziała, że musi przeprowadzić sprawę spadkową. Wyczytałem w Internecie, że taka sprawa powinna była zostać przeprowadzona w ciągu 6 miesięcy od śmierci ciotki. Czy babcia może jeszcze jakoś uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe?

Skuteczne zrzeczenie się spadku

Moja żona dowiedziała się, że dziedziczy po bracie jej babci. Spadek to jednak same długi, więc postanowiliśmy się go zrzec. Podczas rozprawy okazało się, ze jesteśmy nieprzygotowani. Nie mieliśmy dowodów, że w skład spadku wchodzą długi. Co teraz powinniśmy zrobić? Czy ja też muszę zrzekać się spadku? Dodam, że żona jest w 5. miesiącu ciąży, czy nienarodzone dziecko też musi odrzucić spadek? Jak?

Przedawnienie długu po zmarłej babci

Jestem spadkobierczynią babci razem z ciotką, spadek został przez nas przyjęty u notariusza. Do ciotki zadzwoniła kobieta z firmy windykacyjnej z informacją, że babcia nie zapłaciła ostatniej raty za wymianę okien. Podobno ostatnie pismo zostało wysłane do babci w 2007 r., ale my nie posiadamy żadnych dokumentów, żadnych decyzji z sądu, kompletnie nic. Do mnie owa firma wysłała wczoraj dwa SMS-y, że mam dług i podane były dwie różne kwoty, które ponoć muszę zapłacić. Czy mogę powołać się na przedawnienie długu? Do kogo w tej sprawie pisać, skoro nie posiadam żadnych dokumentów? Czy do tej firmy, czy do sądu (jakiego?)? Po ilu latach takie roszczenie się przedawnia?

Szukamy prawników » Zadaj pytanie »
0.039556980133057 sek.