Kategoria: Spadek

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Spadek po osobie ubezwłasnowolnionej

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2013-07-11

Przejęłam spadek po mojej matce, która była osobą ubezwłasnowolnioną (miała ustanowionego kuratora). Dowiedziałam się jednak, że przed śmiercią rzekomo dokonała darowizny nieruchomości na rzecz mojego kuzyna. Podobno istnieje także jakiś testament napisany bez zgody kuratora. Skąd wziąć zaświadczenie o ubezwłasnowolnieniu, aby udowodnić, że te dokumenty są nieważne?

Monika Cieszyńska

Umowa darowizny nieruchomości musi być sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Oznacza to, że umowa darowizny sporządzona w innej formie niż notarialna jest zawsze nieważna (nie wywołuje żadnych skutków prawnych).

Jeśli rzeczywiście Pani matka zawarłaby przed notariuszem umowę darowizny nieruchomości na rzecz Pani kuzyna, to stałby się on jej właścicielem już za życia matki i zostałby wpisany do księgi wieczystej. Treść księgi wieczystej może Pani sprawdzić nieodpłatnie pod adresem:www.ekw.ms.gov.pl.

Odpis postanowienia o ubezwłasnowolnieniu można uzyskać z sądu, który je wydał, bądź z sądu opiekuńczego. Postanowienie o ubezwłasnowolnieniu wydaje sąd okręgowy miejsca zamieszkania ubezwłasnowolnionego. Natomiast sądem opiekuńczym jest wydział rodzinny i nieletnich sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej.

Jeśli legitymuje się Pani postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po osobie ubezwłasnowolnionej, to uważam, że sąd powinien wydać Pani odpis postanowienia. Niemniej w każdym ewentualnym sporze sądowym z kuzynem może Pani zażądać, by sąd przeprowadził dowód z postanowienia o ubezwłasnowolnieniu; wówczas sąd rozstrzygający sprawę będzie zobowiązany ściągnąć akta sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Ubezwłasnowolnienie może być częściowe lub całkowite. Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie ma zdolności do czynności prawnej, co znaczy, że ewentualna umowa darowizny nieruchomości zawarta z osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie byłaby w każdym przypadku nieważna, i to z mocy samego prawa (same postanowienie o ubezwłasnowolnieniu wystarczy, nie musi Pani już przedstawiać żadnych innych dowodów).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Natomiast osoba ubezwłasnowolniona częściowo posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Na zawarcie umowy darowizny nieruchomości przez osobę ubezwłasnowolnioną częściowo potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Co więcej, przedstawiciel ustawowy najpierw musiałby uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na dokonanie tej czynności.

Jeśli więc nie dochowano opisanych powyżej wymogów, ewentualna darowizna dokonana przez osobę ubezwłasnowolnioną częściowo byłaby nieważna, również z mocy samego prawa.

Zgodnie z art. 944 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) testament może sporządzić tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba ubezwłasnowolniona nie może więc sporządzić ważnego testamentu, i to niezależnie od tego, czy ubezwłasnowolnienie było częściowe, czy całkowite.

Testament sporządzony przez osobę niemającą zdolności testowania jest bezwzględnie nieważny i w żadnym przypadku nie może być konwalidowany.

Co więcej, testament można sporządzić tylko osobiście; wykluczone jest działanie przez przedstawiciela lub pełnomocnika. Tym samym spadek po osobie ubezwłasnowolnionej może być dziedziczony jedynie z mocy ustawy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Druga żona a spadek

Mój ojciec niedawno zmarł. Testamentem zapisał mieszkanie swojej drugiej żonie. Żona powiedziała, że chce zapisać mieszkanie mnie lub któremuś z moich braci. Jeżeli żona ojca przepisze mi mieszkanie, jaki podatek zapłacę? Czy mogłabym zostać potraktowana jako pasierbica? Czy gdyby żona ojca nagle zmarła, zanim jeszcze nabędzie spadek (nie było jeszcze orzeczenia sądu), to co wtedy? Nie ma dzieci, rodzeństwa, tylko dalszą rodzinę, która chyba ustawowo po niej nie dziedziczy. Czy ja i bracia mielibyśmy wtedy prawo do zachowku i od kogo mielibyśmy go egzekwować – od państwa?

Co wchodzi w skład spadku?

Odrzuciłam spadek po mężu, który miał długi. Jednakże dostałam po jego śmierci środki z OFE, a także pieniądze za operację i pobyt w szpitalu. Ponadto z pracy wypłacili mi wyrównanie za jakieś zaległości. Czy te pieniądze wchodzą w skład spadku? Czy będę miała jakieś problemy?

 

Spadek po śmierci jednego z rodziców

Niedawno zmarła moja matka. Ja i moja siostra nie chcemy dzielić majątku rodziców, póki żyje nasz ojciec. Słyszałam jednak, że niezgłoszenie spadku w ciągu 6 miesięcy od momentu śmierci spadkodawcy powoduje, że nawet najbliższa rodzina musi zapłacić podatek. Czy tak jest rzeczywiście? Czy konieczne jest przyjęcie spadku po śmierci jednego z rodziców, żeby uniknąć podatku?

Prawo do spadku

Niedawno zmarła moja mama, która miała drugiego męża. Do kiedy mam czas, żeby załatwić sprawy spadkowe? Nie chcę na razie zawracać tym głowy mężowi mojej mamy, ale wolałabym nie stracić prawa do spadku.

Spadek po dziadkach

Moi zmarli dziadkowie pozostawili po sobie dom. Spadkobiercami ustawowymi są ich dwaj synowie oraz ja i mój brat (jako dzieci trzeciego syna, który nie żyje). Teraz chcemy przeprowadzić sprawę o nabycie i dział spadku po dziadkach oraz zniesienie współwłasności. Chociaż dziadkowie nie zdążyli spisać testamentu, mówili wielokrotnie, że chcą zapisać dom na mojego brata. Pozostali spadkobiercy zgadzają się na to i nie chcą żadnej rekompensaty. Tylko jak sformułować taki wniosek? Czy jest możliwe, aby załatwić wszystkie te formalności podczas jednej rozprawy sądowej?

Jak uregulować sprawy spadkowe?

Rodzice pozostawili akty notarialne, w których powołali do dziedziczenia mnie i mojego brata (zmarli w 1986 i 1989 r.). Brat zmarł 7 lat później. Był żonaty, ale nie miał dzieci. Brat przed śmiercią nie złożył dokumentów o nabycie spadku. Chciałbym teraz złożyć takie dokumenty w sądzie, ale nie wiem, czy dziedziczę tylko po rodzicach, czy po bracie też. Jak uregulować sprawy spadkowe?

Spadek po babci

Przed dwoma laty zmarła nasza babcia. Dziadek nie żyje od lat. Pozostawili po sobie dom z dużą, podzielną działkę budowlaną oraz ziemię rolną. Dziadkowie mieli dwie córki. Nasza mama po wyjściu za mąż wyprowadziła się z domu rodziców, natomiast jej siostra do dziś go zamieszkuje z rodziną. Ani po śmierci dziadka, ani po śmierci babci nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Mama próbowała rozmawiać z siostrą na temat jej części spadku po babci, ale spotkała się z odpowiedzią, że nic jej się nie należy. Mama niedawno zmarła. Chcielibyśmy upomnieć się z bratem i ojcem o spadek po babci, jeśli nie jest za późno, jakie w tym celu powinniśmy podjąć kroki?

Szukamy prawników » Zadaj pytanie »
0.039822816848755 sek.