Kategoria: Spadek

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Umorzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-01-09

Jak mogę się wycofać z bycia wnioskodawcą w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku? Termin rozprawy wypada za 3 tygodnie. O tym, że jestem wnioskodawcą, dowiedziałem się niedawno z maila od wspólniczki mojego pełnomocnika. Stało się to wbrew mojej woli. Moje stanowisko co do tej sprawy było neutralne i moją wolą, jako ustawowego spadkobiercy, było zrzeczenie się dziedziczenia – tak miał mnie reprezentować pełnomocnik. Co mam zrobić w tej sytuacji?

Katarzyna Siwiec

Poprzez pełnomocnika złożył Pan wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, któremu już został nadany bieg. Nie było to Pańską wolą. Teoretycznie zatem, jako wnioskodawca może Pan cofnąć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i w ten sposób doprowadzić do umorzenia tego postępowania – w rezultacie utraci Pan status wnioskodawcy. Umorzenie spowoduje taki skutek, że, najprościej mówiąc, sprawa będzie uważana za niebyłą. Nie jestem jednak pewna, czy wniosek ten złożyć Pan sam, czy jeszcze z inną osobą. Jeśli z inną osobą, to będzie trzeba z nią współdziałać w tym zakresie, czyli wspólnie będziecie musieli cofnąć wniosek, aby doszło do umorzenia postępowania.

Ponieważ postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku toczy się w postępowaniu nieprocesowym, to do czynności procesowej – cofnięcia wniosku – zastosowanie ma treść art. 512 Kodeksu cywilnego K.c.), który cytuję:

„§ 1. Po rozpoczęciu posiedzenia albo po złożeniu przez któregokolwiek z uczestników oświadczenia na piśmie cofnięcie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy nie sprzeciwili się temu w terminie wyznaczonym.

§ 2. Cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania jest bezskuteczne w sprawie, której wszczęcie mogło nastąpić z urzędu.”

Z przepisu tego wynika zatem, że cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego jest możliwe, gdy kumulatywnie spełnione są dwie przesłanki, tj. cofnięcie nastąpiło przed rozpoczęciem posiedzenia (rozprawy) i żaden z uczestników nie złożył oświadczenia na piśmie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Cofnięcie wniosku po rozpoczęciu posiedzenia będzie skuteczne, jeżeli inni uczestnicy nie sprzeciwiają się temu. Podobnie będzie, gdy inni uczestnicy złożyli jakieś pisma w sprawie, wówczas będzie Pan mógł cofnąć wniosek za zgodą pozostałych. Do dnia rozprawy ma Pan zatem czas na ewentualne złożenie wniosku o umorzenie.

Proszę się w opisanej sytuacji porozumieć też ze swoim pełnomocnikiem i ustalić z nim sposób postępowania na rozprawie, jeśli wniosku nie uda się jednak cofnąć. To, że występuje Pan jako wnioskodawca, nie oznacza, że nie może się Pan zrzec dziedziczenia – jak Pan to nazywa (chodzi o odrzucenie spadku), bo to jest możliwe. Zgodnie bowiem z treścią art. 1018 § 3 Kodeksu cywilnego oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem.

Artykuł 640 Kodeksu postępowania cywilnego z kolei stanowi, że oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku. Tak więc w trakcie rozprawy Pana pełnomocnik może zgodnie z Pana wolą takie oświadczenie złożyć, bo, jak rozumiem, o to Panu chodziło przy zleceniu mu reprezentowania Pana.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Rodzina nie rezygnuje z mieszkania, którego jestem właścicielem, co robić?

Babcia zostawiła mi w spadku mieszkanie własnościowe. Niestety rodzina nie chce z niego zrezygnować. Od dziecka mieszka tam i jest zameldowana córka babci. Ciocia nie zamierza ani płacić czynszu, ani rachunków za media, ani nie ma zamiaru się wyprowadzić. Zameldowana jest tam również jej córka (moja kuzynka) z dwoma synami, ale cała trójka nie przebywa tam od ok. 10 lat. Babcia jeszcze za życia zgłosiła do spółdzielni, że kuzynka i jej rodzina nie przebywa pod tym adresem. Zostało to odnotowane i spółdzielnia pomniejszyła czynsz babci o stosowną kwotę. Babcia zapisała mi to mieszkanie w testamencie, z pewnością wkrótce 5-cioro dzieci babci upomni się o zachowki. Potrzebuję porady, w jaki sposób mógłbym sprzedać to mieszkanie, żeby spłacić wujostwo. Dodam, że osoby, które są zameldowane w mieszkaniu, raczej nie wyrażą chęci do wymeldowania się i opuszczenia lokalu. Co mogę zrobić?

Przekazanie części mieszkania w darowiźnie mamie

Jestem spadkobiercą części mieszkania. Jak swoją część spadku mogę przekazać w darowiźnie mamie? Jakie dokumenty będą potrzebne u notariusza?

Jak syn może władać majątkiem ze spadku bez spłacania swoich długów?

Matka zamierza zabezpieczyć swój majątek w testamencie na rzecz jedynego syna. Syn jest dłużnikiem wobec wielu podmiotów. Syn ma dwoje dzieci. Z wiadomych względów syn nie może przyjąć spadku bezpośrednio, gdyż mogą się o niego upomnieć wierzyciele. Jednym z połowicznych rozwiązań jest wydziedziczenie syna z zapisaniem majątku na rzecz wnuków. Problemem jest to, że w przypadku śmierci matki po rozwodzie wydziedziczonego syna władanie majątkiem przejmie rozwiedziona małżonka do pełnoletności wnuków. Czy jest inne rozwiązanie w tej sytuacji?

Dziedziczenie z niepełnosprawnym dzieckiem

Dwa miesiące temu zmarł mój mąż. Chcę przeprowadzić sprawę spadkową. Mamy troje dzieci, w tym niepełnosprawnego syna (jest ubezwłasnowolniony, jestem jego opiekunem). Notariusz poradził, że dzieci powinny zrzec się spadku na moją korzyść (o ile to możliwe), na co się zgadzają. Czy dziedziczenie z niepełnosprawnym dzieckiem da mi możliwość rozporządzania majątkiem według swojego uznania? Oczywiście nie na jego szkodę, a dla dobra naszej rodziny.

Dziedziczenie po prababci

Czy mój ojciec miał prawo sprzedać działkę bez zgody mojej i mojej siostry? Kilka lat temu ojciec odziedziczył tę działkę po swojej babci, teraz ją sprzedał na poczet długów. W chwili dziedziczenia wraz z siostrą byliśmy niepełnoletni, ale teraz jesteśmy już dorośli i chyba przysługuje nam prawo do tej działki. Czy mój ojciec sprzedał ją zgodnie z prawem?

Wspólne mieszkanie a prawa spadkowe dziecka z poprzedniego związku

Mój narzeczony wkrótce zakupi mieszkanie z własnych środków. Planujemy ślub i narzeczony, już jako mój mąż, chciałby uczynić mnie współwłaścicielką nieruchomości. Mam jednak dziecko z poprzedniego związku i w wypadku mojej przedwczesnej śmierci udział w tym mieszkaniu odziedziczyłaby po mnie moja córka. Co zrobić, żeby zabezpieczyć przyszłego męża i żeby do uzyskania pełnoletniości mojego dziecka nie miał dostępu do mieszkania i spadku po mnie biologiczny ojciec dziecka? Czy na opisaną sytuację mają wpływ prawa rodzicielskie? Ja i ojciec dziecka mamy takie same prawa rodzicielskie.

Nieodpłatne zbycie części spadku

Dostałam po wujku postanowieniem sądowym stwierdzenia nabycia spadku 1/31 użytków rolnych o powierzchni ponad hektara. Chciałabym zbyć swoją część na innego spadkobiercę lub kogoś innego, bez zakładania sprawy o podział majątku, ponieważ spadkobierców jest wielu i nie jest to obecnie możliwe. Czy mogę zbyć nieodpłatnie swoją część, np. notarialnie?

Spadek, sprzedaż, darowizna – własne cele mieszkaniowe

Moje pytanie dotyczy spadku, sprzedaży i darowizny. W 2012 r. zmarł mój ojciec, nie pozostawił po sobie testamentu. W skład spadku po nim wchodzi duża działka zabudowana domem, który nie nadaje się do zamieszkania. Oprócz mnie spadek odziedziczyło jeszcze dwoje rodzeństwa. Moja działka przylega do nieruchomości spadkowej i chciałbym sprzedać obie nieruchomości (po ojcu i własną) jako całość. Spodziewam się, że rodzeństwo zechce przenieść na mnie swoje udziały w spadku. Środki ze sprzedaży chcę w części przeznaczyć na zakup nowego domu, a w części na zakup domu dla syna. Czy w opisanej sytuacji zapłacę podatek od spadku – od sprzedaży, od darowizny? Czy mój syn zapłaci podatek od darowizny? Czy rodzeństwo, nie zrzekając się spadku na moją rzecz, a chcąc sprzedać nieruchomość przed upływem 5 lat, zapłaci podatek?

Szukamy prawników » Zadaj pytanie »
0.03912091255188 sek.