Brak informacji o odrzuceniu spadku przez najbliższych

• Autor: Marek Gola

Mój ojciec, z którym relacje są nie najlepsze, otrzymał z sądu informację o otrzymaniu spadku wraz z długami po swoim siostrzeńcu, który był jego najbliższą rodziną. Nie mam jednak wiedzy, czy odrzucił spadek, czy też nie. Czy istnieje ryzyko, że ten zadłużony spadek przejdzie na mnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Brak informacji o odrzuceniu spadku przez najbliższych

Zapytanie w sądzie o sprawę spadkową po zadłużonym krewnym

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W mojej ocenie, mając na uwadze nie najlepsze relacje z ojcem, powinna Pani w pierwszej kolejności udać się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania Pani ojca i zapytać w biurze obsługi interesanta (BOI), czy była prowadzona sprawa z udziałem Pani ojca o stwierdzenie nabycia spadku po jego siostrzeńcu (zasadnym byłoby podanie jego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, względnie daty śmierci). Składając wniosek, proszę wskazać, iż jest Pani osobą następną w kolejce do dziedziczenia ustawowego, co z kolei powoduje, że powinna Pani wiedzieć, czy taka sprawa miała miejsce, czy też nie, a jeżeli była, to jak się skończyła. O ile BOI nie zechciałoby Pani udzielić takiej informacji, o tyle winna Pani skierować do tegoż sądu – wydziału cywilnego zapytanie pisemne, czy taka sprawa była prowadzona, czy też nie. Do takiego wniosku należałoby załączyć Pani odpis skrócony aktu urodzenia oraz wskazać, kto po kim miałby dziedziczyć i skąd ma Pani takie informacje.

Zobacz również: Zrzeczenie się spadku po śmierci spadkodawcy

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Oświadczenie o odrzuceniu zadłużonego spadku

Nadto, z daleko posuniętej ostrożności, po uzyskaniu z USC odpis skróconego aktu zgonu siostrzeńca winna Pani udać się do notariusza i na wszelki wypadek złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku po tymże, jako wchodzącej w miejsce Pani ojca. Notariusz, o ile może mieć wątpliwości, czy takie oświadczenie przyjąć z uwagi na brak wiedzy, czy Pani dziedziczy, czy też nie, w mojej ocenie nie może odmówić przyjęcia takiego oświadczenia, albowiem co najwyżej może się Pani uchylić od tego spadkobrania, a nie do niego się powołać.

Zgodnie z przepisami z chwilą, kiedy ojciec odrzuciłby spadek przed sądem, powinna być Pani o tym poinformowana, albowiem ojciec powinien wskazać Pani dane jak osoby, która wstępuje w jego miejsce. Sąd natomiast winien skierować do Pani wezwanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po siostrzeńcu ojca. O ile tego nie uczyni, o tyle zawsze może się Pani powoływać na brak wiedzy o powołaniu do spadku.

Istotne bowiem znaczenie ma przepis art. 1015 § 1 K.c., zgodnie z którym – oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Mowa jest zatem o 6 miesiącach liczonych od dnia, kiedy dowiedziała się Pani o powołaniu do spadku. Stąd pismo do sądu należałoby złożyć, bowiem uwiarygodni Pani tym samym swoje nienajlepsze relacje z ojcem, co z kolei pozwoli w razie czego powoływać się na brak wiedzy o decyzji ojca. Po co bowiem liczyć na ocenę zeznań Pani i ojca przed sądem, skoro można w tym zakresie wesprzeć się dokumentem złożonym w sądzie.

Zobacz również: Oświadczenie o nabyciu spadku

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »