Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak informacji o odrzuceniu spadku przez najbliższych

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-04-02

Mój ojciec, z którym relacje są nie najlepsze, otrzymał z sądu informację o otrzymaniu spadku wraz z długami po swoim siostrzeńcu, który był jego najbliższą rodziną. Nie mam jednak wiedzy, czy odrzucił spadek, czy też nie. Czy istnieje ryzyko, że ten zadłużony spadek przejdzie na mnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapytanie w sądzie o sprawę spadkową po zadłużonym krewnym

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W mojej ocenie, mając na uwadze nie najlepsze relacje z ojcem, powinna Pani w pierwszej kolejności udać się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania Pani ojca i zapytać w biurze obsługi interesanta (BOI), czy była prowadzona sprawa z udziałem Pani ojca o stwierdzenie nabycia spadku po jego siostrzeńcu (zasadnym byłoby podanie jego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, względnie daty śmierci). Składając wniosek, proszę wskazać, iż jest Pani osobą następną w kolejce do dziedziczenia ustawowego, co z kolei powoduje, że powinna Pani wiedzieć, czy taka sprawa miała miejsce, czy też nie, a jeżeli była, to jak się skończyła. O ile BOI nie zechciałoby Pani udzielić takiej informacji, o tyle winna Pani skierować do tegoż sądu – wydziału cywilnego zapytanie pisemne, czy taka sprawa była prowadzona, czy też nie. Do takiego wniosku należałoby załączyć Pani odpis skrócony aktu urodzenia oraz wskazać, kto po kim miałby dziedziczyć i skąd ma Pani takie informacje.

Oświadczenie o odrzuceniu zadłużonego spadku

Nadto, z daleko posuniętej ostrożności, po uzyskaniu z USC odpis skróconego aktu zgonu siostrzeńca winna Pani udać się do notariusza i na wszelki wypadek złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku po tymże, jako wchodzącej w miejsce Pani ojca. Notariusz, o ile może mieć wątpliwości, czy takie oświadczenie przyjąć z uwagi na brak wiedzy, czy Pani dziedziczy, czy też nie, w mojej ocenie nie może odmówić przyjęcia takiego oświadczenia, albowiem co najwyżej może się Pani uchylić od tego spadkobrania, a nie do niego się powołać.

Zgodnie z przepisami z chwilą, kiedy ojciec odrzuciłby spadek przed sądem, powinna być Pani o tym poinformowana, albowiem ojciec powinien wskazać Pani dane jak osoby, która wstępuje w jego miejsce. Sąd natomiast winien skierować do Pani wezwanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po siostrzeńcu ojca. O ile tego nie uczyni, o tyle zawsze może się Pani powoływać na brak wiedzy o powołaniu do spadku.

Istotne bowiem znaczenie ma przepis art. 1015 § 1 K.c., zgodnie z którym – oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Mowa jest zatem o 6 miesiącach liczonych od dnia, kiedy dowiedziała się Pani o powołaniu do spadku. Stąd pismo do sądu należałoby złożyć, bowiem uwiarygodni Pani tym samym swoje nienajlepsze relacje z ojcem, co z kolei pozwoli w razie czego powoływać się na brak wiedzy o decyzji ojca. Po co bowiem liczyć na ocenę zeznań Pani i ojca przed sądem, skoro można w tym zakresie wesprzeć się dokumentem złożonym w sądzie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »

oryginalne poduszki