Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak informacji o odrzuceniu spadku przez najbliższych

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-04-02

Mój ojciec, z którym relacje są nie najlepsze, otrzymał z sądu informację o otrzymaniu spadku wraz z długami po swoim siostrzeńcu, który był jego najbliższą rodziną. Nie mam jednak wiedzy, czy odrzucił spadek, czy też nie. Czy istnieje ryzyko, że ten zadłużony spadek przejdzie na mnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W mojej ocenie, mając na uwadze nie najlepsze relacje z ojcem, powinna Pani w pierwszej kolejności udać się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania Pani ojca i zapytać w biurze obsługi interesanta (BOI), czy była prowadzona sprawa z udziałem Pani ojca o stwierdzenie nabycia spadku po jego siostrzeńcu (zasadnym byłoby podanie jego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, względnie daty śmierci). Składając wniosek, proszę wskazać, iż jest Pani osobą następną w kolejce do dziedziczenia ustawowego, co z kolei powoduje, że powinna Pani wiedzieć, czy taka sprawa miała miejsce, czy też nie, a jeżeli była, to jak się skończyła. O ile BOI nie zechciałoby Pani udzielić takiej informacji, o tyle winna Pani skierować do tegoż sądu – wydziału cywilnego zapytanie pisemne, czy taka sprawa była prowadzona, czy też nie. Do takiego wniosku należałoby załączyć Pani odpis skrócony aktu urodzenia oraz wskazać, kto po kim miałby dziedziczyć i skąd ma Pani takie informacje.

Nadto, z daleko posuniętej ostrożności, po uzyskaniu z USC odpis skróconego aktu zgonu siostrzeńca winna Pani udać się do notariusza i na wszelki wypadek złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku po tymże, jako wchodzącej w miejsce Pani ojca. Notariusz, o ile może mieć wątpliwości, czy takie oświadczenie przyjąć z uwagi na brak wiedzy, czy Pani dziedziczy, czy też nie, w mojej ocenie nie może odmówić przyjęcia takiego oświadczenia, albowiem co najwyżej może się Pani uchylić od tego spadkobrania, a nie do niego się powołać.

Zgodnie z przepisami z chwilą, kiedy ojciec odrzuciłby spadek przed sądem, powinna być Pani o tym poinformowana, albowiem ojciec powinien wskazać Pani dane jak osoby, która wstępuje w jego miejsce. Sąd natomiast winien skierować do Pani wezwanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po siostrzeńcu ojca. O ile tego nie uczyni, o tyle zawsze może się Pani powoływać na brak wiedzy o powołaniu do spadku.

Istotne bowiem znaczenie ma przepis art. 1015 § 1 K.c., zgodnie z którym – oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Mowa jest zatem o 6 miesiącach liczonych od dnia, kiedy dowiedziała się Pani o powołaniu do spadku. Stąd pismo do sądu należałoby złożyć, bowiem uwiarygodni Pani tym samym swoje nienajlepsze relacje z ojcem, co z kolei pozwoli w razie czego powoływać się na brak wiedzy o decyzji ojca. Po co bowiem liczyć na ocenę zeznań Pani i ojca przed sądem, skoro można w tym zakresie wesprzeć się dokumentem złożonym w sądzie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Odrzucenie spadku w imieniu syna

Trzy lata temu zmarła moja babcia, która pozostawiła długi. Odrzuciłam spadek u notariusza. Mój syn miał wówczas 5 lat. Zapytałam notariusza, czy mam...

 

W jakiej kolejności odrzuca się spadek po siostrze?

Chciałbym odrzucić spadek po zmarłej siostrze. Czy muszę czekać, aż ojciec odrzuci spadek? Czy jest jakaś zależność? Moja matka nie żyje już od dawna.

 

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka urodzonego po śmierci spadkodawcy

Mam pytanie dotyczące odrzucenia spadku po zmarłym mężu w imieniu dziecka, a konkretnie chodzi o liczenie 6-miesięcznego okresu na odrzucenie...

 

Odrzucenie spadku przez dziecko i wnuki mieszkające za granicą

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się z bratem, że zmarł nasz ojciec, z którym nie mieliśmy kontaktu przez 30 lat, bo rodzice byli rozwiedzeni. Ojciec...

 

Zadłużona część nieruchomości ze spadku

Spadek jak dotąd nie został podzielony między spadkobierców. Konkretnie jest to udział w nieruchomości, a spadkobierców jest czterech, każdy...

 

Długi zmarłej teściowej

Niedawno zmarła matka mojego męża. Zmarła nie pozostawiła żadnego majątku, nie miała żadnych nieruchomości, miała za to długi o niewiadomej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »