Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak kontaktu w najbliższej rodzinie a zachowek

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-07-21

Moi teściowie posiadają mieszkanie. Niestety od paru lat nie mamy kontaktu z teściami i jedyną siostrą męża. Przypuszczamy, że w razie śmierci teściów mąż będzie pominięty w spadku, gdyż nie będziemy powiadomieni ani o śmierci teściów, ani o terminie sprawy spadkowej. Jak wygląda w tej sytuacji sprawa zachowku dla mojego męża?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma skutecznego sposobu, aby zabezpieczyć się przed ewentualnością niepowiadomienia Pani męża o śmierci rodziców, rodzica czy postępowaniu spadkowym.

Sądzę jednak, że jakąś jeszcze rodzinę mąż posiada. Bliższą czy dalszą, która dowiedziawszy się o śmierci rodziców powiadomi ich syna.

Wówczas najlepiej, aby Pani mąż złożył wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i spis inwentarza.

Otwarcie spadku powoduje, że powstają pewne prawa i obowiązki, których spadkodawca nie był podmiotem. Przykładowo można wskazać powstanie w chwili śmierci spadkodawcy roszczenia zapisobiercy o wykonanie zapisu i odpowiadający temu roszczeniu obowiązek spadkobiercy lub zapisobiercy.

Krąg spadkobierców ustala się według stanu istniejącego w chwili otwarcia spadku. Zgodnie z art. 927 § 1 i 2, spadkobiercą może być osoba fizyczna żyjąca w chwili otwarcia spadku, istniejąca w tym momencie osoba prawna, a także dziecko poczęte, jeżeli urodzi się żywe.

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Miejsce zamieszkania należy oceniać według przesłanek określonych w art. 25-28 K.c.; ostatnie miejsce zamieszkania zatem to miejscowość, w której spadkodawca (albo jego rodzice lub opiekun) ostatnio przebywał z zamiarem stałego pobytu.

Jako zasadę ustawa przyjmuje, że wysokość należnego uprawnionemu zachowku odpowiada połowie wartości udziału, który przypadałby mu przy dziedziczeniu ustawowym. Odstępstwo od tej zasady przewidziane zostało dla małoletnich zstępnych oraz dla osób trwale niezdolnych do pracy. Te kategorie uprawnionych są traktowane w sposób uprzywilejowany i ich zachowek wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który otrzymaliby przy dziedziczeniu ustawowym.

Jeśli rodzice ustanowią testament lub darowiznę za życia na rzecz siostry – mąż będzie mógł dochodzić od niej zachowku. Po każdym z rodziców z osobna.

Ważne jest to, że roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem lat 5 od otwarcia spadku, więc jest czas na reakcję.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Darowizna pieniężna za życia spadkodawcy a zachowek

Kilka lat temu moja mama sprzedała swoje mieszkanie i pieniądze ze sprzedaży (200 tys. zł) przekazała mi jako darowiznę. Na tę okoliczność...

 

Przepisanie mieszkania za opiekę

Rodzice za życia przepisali swoje mieszkanie wnukowi w zamian za opiekę – akt notarialny darowizny z 2014 r. Nie poinformowali nas o tym...

 

Zakres odpowiedzialność obdarowanego wobec spadkobiercy

Siostra dopomina się o zachowek od sprzedaży mieszkania, które zostało przepisane na mnie przez ojca w 1999 r. w formie darowizny. Ponieważ...

 

Przepisanie mieszkania na osobę niespokrewnioną

Ostatnio zmarł nasz wujek (brat mamy). Był kawalerem i w testamencie zapisał swoje własnościowe mieszkanie osobie obcej. Czy nam (bratankom)...

 

Jakie kroki należy podjąć by otrzymać zachowek?

Rodzice posiadali dwie odrębne nieruchomości: nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz nieruchomość gruntową niezabudowaną. Około 20...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »