Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak kontaktu w najbliższej rodzinie a zachowek

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-07-21 • Aktualizacja: 2022-01-16

Moi teściowie posiadają mieszkanie. Niestety od paru lat nie mamy kontaktu z teściami i jedyną siostrą męża. Przypuszczamy, że w razie śmierci teściów mąż będzie pominięty w spadku, gdyż nie będziemy powiadomieni ani o śmierci teściów, ani o terminie sprawy spadkowej. Jak wygląda w tej sytuacji sprawa zachowku dla mojego męża?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak kontaktu w najbliższej rodzinie a zachowek

Brak kontaktu z rodzicami i rodzeństwem a możliwe pominięcie w postępowaniu spadkowym po śmierci rodziców

Nie ma skutecznego sposobu, aby zabezpieczyć się przed ewentualnością niepowiadomienia Pani męża o śmierci rodziców, rodzica czy postępowaniu spadkowym.

Sądzę jednak, że jakąś jeszcze rodzinę mąż posiada. Bliższą czy dalszą, która dowiedziawszy się o śmierci rodziców powiadomi ich syna.

Wówczas najlepiej, aby Pani mąż złożył wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i spis inwentarza.

Otwarcie spadku powoduje, że powstają pewne prawa i obowiązki, których spadkodawca nie był podmiotem. Przykładowo można wskazać powstanie w chwili śmierci spadkodawcy roszczenia zapisobiercy o wykonanie zapisu i odpowiadający temu roszczeniu obowiązek spadkobiercy lub zapisobiercy.

Krąg spadkobierców ustala się według stanu istniejącego w chwili otwarcia spadku. Zgodnie z art. 927 § 1 i 2, spadkobiercą może być osoba fizyczna żyjąca w chwili otwarcia spadku, istniejąca w tym momencie osoba prawna, a także dziecko poczęte, jeżeli urodzi się żywe.

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Miejsce zamieszkania należy oceniać według przesłanek określonych w art. 25-28 K.c.; ostatnie miejsce zamieszkania zatem to miejscowość, w której spadkodawca (albo jego rodzice lub opiekun) ostatnio przebywał z zamiarem stałego pobytu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek?

Jako zasadę ustawa przyjmuje, że wysokość należnego uprawnionemu zachowku odpowiada połowie wartości udziału, który przypadałby mu przy dziedziczeniu ustawowym. Odstępstwo od tej zasady przewidziane zostało dla małoletnich zstępnych oraz dla osób trwale niezdolnych do pracy. Te kategorie uprawnionych są traktowane w sposób uprzywilejowany i ich zachowek wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który otrzymaliby przy dziedziczeniu ustawowym.

Jeśli rodzice ustanowią testament lub darowiznę za życia na rzecz siostry – mąż będzie mógł dochodzić od niej zachowku. Po każdym z rodziców z osobna.

Ważne jest to, że roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem lat 5 od otwarcia spadku, więc jest czas na reakcję.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »