Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak powiązań z jednym spadkodawcą

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-03-10

Moja babcia miała drugiego męża (brak dzieci), a on miał dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Mój ojciec nie był w żaden sposób prawny związany z drugim mężem babci. W 2008 roku babcia i jej mąż podpisali umowę o podział majątku wspólnego. W 2007 drugi mąż babci zmarł, pozostawiając testament, w którym cały swój majątek pozostawił mojej babci, a własne dzieci wydziedziczył. Babcia zmarła dwa lata później roku i na mocy testamentu cały majątek przekazała mnie. Oba testamenty otwarte zostały w 2011 roku. W 2014 roku wnuki drugiego męża babci wystąpiły do sądu z pozwem wobec mnie o zachowek. Ja nie jestem spadkobiercą męża mojej babci, tylko babci. Czy wnuki męża mojej babci mogą ubiegać się o zachowek, jeśli ja nie jestem i nie byłem spadkobiorcą majątku męża mojej babci i nie mam z nim powiązań?

Zgodnie z art. 922 Kodeksu Cywilnego (dalej – K.c.):

„ § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej”.

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych (zob. J. Kremis, w: Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do art. 535–1088, red. E. Gniewek, Warszawa 2004, s. 758 i n., oraz J. Piątowski, H. Witczak, A. Kawałko, w: System, 2009, s. 49 i n.).

Dziedziczeniu podlega także obowiązek zaspokojenia roszczenia o zachowek.

Z powyższego wynika, że spadkobierca, który dziedziczy spadek po spadkodawcy, czy to na mocy ustawy, czy to na mocy testamentu, nabywa nie tylko aktywa w spadku (np. nieruchomość, ruchomości itp.), ale też i długi. Zaspokojenie roszczenia o zachowek wchodzi do długów spadkowych i Pan niestety będzie musiał to roszczenie zaspokoić, jeśli jest Pan jedynym spadkobiercą po babci. Nie musi Pan być spadkobiercą męża babci, żeby był Pan odpowiadać za zachowek. Jeśli mąż babci spisał na rzecz babci testament, to po jego śmierci babcia stała się właścicielką całego jego majątku. Zstępni wydziedziczonych dzieci dziadka w takiej sytuacji nabyli prawo do zachowku o ich dziadek ich nie wydziedziczył. Uprawnieni do zachowku mają 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu, żeby dochodzić zachowku. Jeśli babcia zmarła, a oni nie otrzymali od niej zachowku, to na dzień dzisiejszy mogą go żądać od jej spadkobiercy testamentowego, czyli od Pana. Jak wynika z opisu sprawy, do całości spadku po śmierci babci został powołany Pan i to Pan jest niestety osobą zobowiązaną do zapłaty tego zachowku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Wydziedziczenie siostry

Moi rodzice prowadzą firmę, która ostatnio przyniosła duże straty. W firmie pracowała także moja siostra, jednak nie próbowała rozwiązać problemu, a...

Informacje dotyczące spadku

Jestem wnuczkiem zmarłej babci. Mój ojciec umarł dwa tygodnie po niej. Obie jego siostry twierdzą, że dom babcia zapisała im w testamencie. Do tej pory...

Spadek a przyrodnie rodzeństwo

Mama zmarła w 1977 r., w mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim zostaliśmy ja i tata. Nie było chyba postępowania spadkowego. Tata ożenił się...

Czy po spłaceniu zachowku ma się wolną rękę?

Ojciec zmarł kilka lat temu. Według testamentu po nim całość dziedziczy starsza siostra. Pominięte osoby w testamencie to nasza mama, moja młodsza...

Podziału majątku z pierwszą żoną a prawa majątkowe drugiej

Wyszłam za mąż za człowieka po rozwodzie. Zamieszkaliśmy na terenie działki budowlanej (adaptując stojącą tam szopę), zakupionej wspólnie przez mojego...

Co ze spadkiem, jeśli do DPS dopłacała gmina?

Przed 5 miesiącami w DPS zmarła 80-letnia siostra mojej nieżyjącej mamy. Była osobą bezdzietną, owdowiała przed wielu laty. Mieszkała na drugim końcu...

Dziecko, owoc romansu sprzed lat, a dziedziczenie

Jest rodzina składająca się z ojca i matki (małżeństwo), dwóch córek i syna. Najprawdopodobniej ojciec ma nieślubne dziecko (córkę)...

Moja siostra zabiega o prawo do dziedziczenia

Oddałem swoje mieszkanie (które kupiłem i którego byłem jedynym właścicielem) w akcie darowizny rodzicom. Niedawno zmarła moja mama, nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »