Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co powinnam wiedzieć przed przyjęciem spadku?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-05-29

Niedawno zmarł mój ojciec, z którym nie miałam kontaktu (po rozwodzie z moją mamą założył nową rodzinę). Jego nowa rodzina skontaktowała się ze mną i oznajmiła, że beze mnie nie może zakończyć sprawy spadkowej. Za kilka dni mamy wyznaczone spotkanie z notariuszem w związku z przyjęciem spadku. Co powinnam wiedzieć przed przyjęciem spadku? Jak sprawdzić, czy mój ojciec nie miał długów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie spadkowe przed notariuszem przebiega szybko i sprawnie. Wszystko załatwia się w ciągu jednego dnia.

Zgodnie z art. 95a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie „notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych”.

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Jeżeli od dnia otwarcia spadku nie upłynęło sześć miesięcy, w protokole dziedziczenia należy zamieścić oświadczenia spadkobierców o prostym przyjęciu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, chyba że oświadczenia tej treści zostały już przez spadkobierców uprzednio złożone. W takim przypadku należy zamieścić wzmiankę o dacie, miejscu i treści złożonych przez poszczególnych spadkobierców oświadczeń. Przepisy te stosuje się także do oświadczeń osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Do protokołu dziedziczenia notariusz załącza:

  • odpis aktu zgonu spadkodawcy;
  • odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy;
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.

Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku, a w przypadku gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, co do osoby, na której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny i przedmiotu zapisu. Notariusz dokonuje wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia przez wprowadzenie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Spadkobierca otrzyma od notariusza wypisy z oryginalnego aktu poświadczenia dziedziczenia, które są podstawą do wykazywania prawa do spadku.

Maksymalna opłata notarialna za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego wynosi 50 zł. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka to 100 zł, a za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł. Do opłaty notarialnej należy doliczyć 23% VAT.

Jeżeli testament został sporządzony u notariusza, będzie on dysponował jego odpisem, ogłosi ten testament i wówczas będzie wiadomo, kto dziedziczy po Pani zmarłym ojcu. Jeżeli nie pozostawił testamentu to będzie miało miejsce dziedziczenie ustawowe. Na mocy art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego spadek po Pani ojcu odziedziczą wówczas jego żona i wszystkie dzieci, w tym oczywiście Pani, w częściach równych. Część przypadająca żonie nie może być mniejsza niż 1/4 spadku. Zatem na wizycie u notariusza wszystkiego się Pani dowie.

Jak dowiedzieć się, czy zmarły pozostawił długi? Najlepiej popytać wśród najbliższych mu osób, czy wiedzą coś o jakiś pożyczkach, kredytach, które zmarły ewentualnie zaciągał. Oczywiście może też Pani udać się do komornika i złożyć wniosek o spis inwentarza, wówczas komornik sporządzi spis, w którym wykaże cały majątek i długi zmarłego, jednakże jest to postępowanie drogie i trwające dłuższy czas. Z uwagi zatem na to, że wkrótce dojdzie do spotkania z notariuszem zapewne spisu inwentarza nie zdąży Pani zrobić.

Jeżeli nie będzie Pani wiedziała dokładnie, jaki jest skład masy spadkowej, czy są długi i w jakiej wysokości, to korzystne dla Pani będzie złożenie oświadczenia przed notariuszem o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas będzie Pani odpowiadała za długi spadkowe do wartości stanu czynnego spadku (aktywów), a po dziale spadku do wysokości wartości otrzymanej schedy, czyli otrzymanej przez Panią części majątku spadkowego. Oczywiście jeżeli zmarły pozostawił testament i nie wskazał Panią jako spadkobierczynię, to nie będzie Pani dziedziczyła ani spadku, ani długów.

Jeżeli zmarły pozostawił testament i nie wskazał Panią jako spadkobierczynię, będzie Pani przysługiwało prawo do żądania zachowku od tej osoby, która została spadkobiercą testamentowym, pod warunkiem, że nie została Pani przez ojca w testamencie wydziedziczona.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Jakie dokumenty złożyć z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku?

Dziedziczę spadek po zmarłym mężu na podstawie testamentu w całości. Nie mieliśmy dzieci. Spadkobiercami ustawowymi byłyby: matka męża...

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu po śmierci głównego lokatora

Pół roku temu zmarł nagle mój tato, który był członkiem spółdzielni mieszkaniowej i posiadał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Obawiamy...

Upoważnienie do konta bankowego na wypadek śmierci

Ostatnio zmarła moja mama. Mama posiadała pieniądze na koncie oszczędnościowym. Ustanowiła mnie pełnomocnikiem oraz osobą upoważnioną do pieniędzy na tym...

Kto dostanie majątek po zmarłym ojczymie?

Dwa miesiące temu zmarł mój ojczym. Był bezdzietny i nie pozostawił testamentu. Jego rodzeństwo to dwóch żyjących braci. Kto dostanie majątek po...

Dziedziczenie ustawowe po ciotce

Byłam opiekunem faktycznym i prawnym cioci, która zmarła przed kilkoma dniami, nie pozostawiając testamentu. Ciocia była osobą bezdzietną, samotną....

Stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach z rodziny

W jaki sposób po 20 latach od śmierci mamy mogę dokonać prawnego przejęcia po niej spadku? Mama była wdową, ja jestem jedynaczką. Mama wraz ze swoimi dwiema...

Spłata dla wdowy w zamian za przekazanie spadku

Przed miesiącem zmarł mój brat. Był żonaty i bezdzietny. Z tego, co wiemy, podział spadku następuje 50% dla jego żony i 50% dla rodziców....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »