Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, aby dziecko nie odziedziczyło długów po dziadku?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-08-01

Mój ojciec zmarł 16 grudnia 2016 roku. Zostawił po sobie tylko długi, więc odrzuciłam spadek. Parę tygodni później dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Urodziłam dziecko 22 września 2017 roku. Co zrobić, aby moje dziecko nie odziedziczyło długów po dziadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z treści Pani pytania wynika, że w dniu 16 grudnia 2016 r. zmarł Pani ojciec, który pozostawił po sobie zadłużenie. Odrzuciła Pani spadek po ojcu. W dniu 22 września 2017 r. urodziła Pani dziecko. Zastanawia się Pani, jak uchronić dziecko przed odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Istotne znaczenie dla Pani ma data poczęcia dziecka. Wskazuje Pani, że dziecko urodziło się w dniu 22 września 2017 r., a śmierć Pani ojca nastąpiła w dniu 16 grudnia 2016 r. Należy zatem zauważyć, że jeżeli do poczęcia dziecka doszło po 16 grudnia 2016 r. Pani dziecko nie dziedziczy po swoim dziadku. Jeżeli natomiast dziecko zostało poczęte przed 16 grudnia lub 16 grudnia, wówczas dziedziczy ono po Pani ojcu.

Powyższe wynika wprost z treści art. 927 § 1 i 2 K.c., zgodnie z którymi nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje. Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe.

Z moich wyliczeń wynika, że dziecko zostało poczęte po śmierci Pani ojca, aczkolwiek o ile tak nie było, proszę o wskazanie, wówczas uzupełnię opinię o konieczne przepisy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Niespłacone zobowiązania zmarłej matki

Jak wygląda dziedziczenie długów, jeśli nie ma testamentu, a zmarła matka miała niespłacone zobowiązania? Czy dzieci obligatoryjnie dziedziczą długi...

 

Jak nie przejąć długów zmarłego dalekiego krewnego?

Niedawno zmarł przyrodni brat mojego dziadka (mieli wspólną matkę). Okazało się, że zostawił po sobie długi; bliższa część jego rodziny odrzuciła...

 

Procedura odrzucenia zadłużonego spadku po ojcu

Miesiąc temu zmarł nasz tata, nie spisał testamentu. Nie pozostawił po sobie żadnego majątku tylko długi bankowe. Mama zmarła przeszło 20 lat temu. Jest...

 

Zadłużony spadek po ciotce

Zmarła niedawno moja ciotka i zostawiła po sobie tylko duże długi. Wujek ma trzy córki, które mają niepełnoletnie dzieci. C iotka miała...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »