Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, żeby nie brać udziału w spadku po rodzicach?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-03-22

Jak zrezygnować ze spadku po rodzicach? Nie zrobiłam tego w ciągu 6 miesięcy po ich śmierci. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku jestem wnioskodawcą, występuje też rodzeństwo. Chcę, żeby majątek to właśnie im przypadł. Rodzice nie mieli długów. Co zrobić, żeby nie brać udziału w spadku po rodzicach, żeby uczestnicy przejęli całość?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Jak sama Pani napisała, złożyła Pani do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. W tym postępowaniu sąd stwierdza jedynie, kto jest spadkobiercą i w jakich częściach dziedziczy. Sąd nie bada tutaj co wchodzi w skład spadku, dlatego też nie ma możliwości w tym postępowaniu zrzec się swojej części spadku na kogokolwiek innego.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Skoro wszczęła już Pani to postępowanie jako wnioskodawczyni to nie ma też w tej chwili możliwości, aby wycofała się Pani z tego postępowania i nie była jego stroną. Jednakże proszę się nie martwić, to postępowanie zazwyczaj nie trwa długo i kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym sąd wskazuje, kto i w jakiej części dziedziczy.

Po zakończeniu tego postępowania ma Pani dwie możliwości, aby wyzbyć się swojego udziału w spadku na rzecz pozostałych spadkobierców:

1) może Pani przekazać swój udział w spadku za pomocą umowy darowizny sporządzonej u notariusza na rzecz innego spadkobiercy, albo

2) złożyć do sądu wniosek o dział spadku, w którym wskaże Pani sposób podziału spadku w ten sposób, że przekaże Pani swoje udziały w spadku na rzecz jednego lub kilku spadkobierców za spłatą lub bez spłaty.

Podstawowym celem postępowania działowego (działu spadku) jest doprowadzenie do tego, aby pomiędzy współspadkobiercami przestała istnieć wspólność wynikająca z dziedziczenia.

Podziału spadku pomiędzy współspadkobierców można dokonać w ten sposób, że poszczególne przedmioty zostaną podzielone fizycznie i przyznane poszczególnym spadkobiercom. Następuje to stosownie do wielkości udziałów poszczególnych spadkobierców. W ramach tego podziału dopuszczalne jest ustalenie dopłat na rzecz niektórych współspadkobierców, jeżeli majątku spadkowego nie da się podzielić w taki sposób, aby wartość przedmiotów przyznanych poszczególnym osobom odpowiadała wielkości ich udziałów.

Drugim sposobem podziału jest przyznanie pewnych przedmiotów spadkowych w całości jednemu lub kilku współspadkobiercom. Są oni z reguły obciążani obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz pozostałych.

Trzecim sposobem działu spadku jest sprzedaż majątku spadkowego w drodze licytacji komorniczej i podział uzyskanych z tego środków pieniężnych pomiędzy spadkobiercami stosownie do ich udziałów.

Tak więc we wniosku o dział spadku, jeżeli jest zgoda pomiędzy spadkobiercami, należy wpisać, jak ma być majątek spadkowy podzielony, co komu ma przypaść i kto kogo, i w jakiej wysokości ma spłacić. W zasadzie sąd związany jest sposobem podziału podanym przez spadkobierców w zgodnym wniosku. Sąd może od tego odstąpić jedynie wówczas, gdy występuje sprzeczność proponowanego podziału z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub gdy podział narusza w sposób rażący interesy osób uprawnionych. W razie braku zgodnego wniosku uczestników postępowania sąd powinien dokonać działu spadku z uwzględnieniem składu dzielonego spadku oraz interesów poszczególnych współspadkobierców. Powinien dążyć w miarę możliwości do dokonania podziału fizycznego.

Tak czy inaczej sąd musi podzielić spadek w jeden ze wskazanych wyżej sposobów i to bez względu na to, że któremuś ze spadkobierców dany sposób podziału się nie podoba. Jeżeli nie będzie zgody między spadkobiercami to sąd w pierwszej kolejności będzie starał się spadek podzielić tak, aby każdemu przypadła część w spadku, który dana osoba odziedziczyła. Jeżeli to się nie uda a będzie osoba chętna (lub osoby), która będzie chciała „skupić” od pozostałych spadkobierców ich udziały i sąd uzna, iż jest to uzasadnione to zasądzi taką właśnie formę zniesienia współwłasności, nawet jeżeli inni współspadkobiercy nie wyrażą zgody.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »