Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, żeby nie brać udziału w spadku po rodzicach?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-03-22

Jak zrezygnować ze spadku po rodzicach? Nie zrobiłam tego w ciągu 6 miesięcy po ich śmierci. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku jestem wnioskodawcą, występuje też rodzeństwo. Chcę, żeby majątek to właśnie im przypadł. Rodzice nie mieli długów. Co zrobić, żeby nie brać udziału w spadku po rodzicach, żeby uczestnicy przejęli całość?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak sama Pani napisała, złożyła Pani do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. W tym postępowaniu sąd stwierdza jedynie, kto jest spadkobiercą i w jakich częściach dziedziczy. Sąd nie bada tutaj co wchodzi w skład spadku, dlatego też nie ma możliwości w tym postępowaniu zrzec się swojej części spadku na kogokolwiek innego.

Skoro wszczęła już Pani to postępowanie jako wnioskodawczyni to nie ma też w tej chwili możliwości, aby wycofała się Pani z tego postępowania i nie była jego stroną. Jednakże proszę się nie martwić, to postępowanie zazwyczaj nie trwa długo i kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym sąd wskazuje, kto i w jakiej części dziedziczy.

Po zakończeniu tego postępowania ma Pani dwie możliwości, aby wyzbyć się swojego udziału w spadku na rzecz pozostałych spadkobierców:

1) może Pani przekazać swój udział w spadku za pomocą umowy darowizny sporządzonej u notariusza na rzecz innego spadkobiercy, albo

2) złożyć do sądu wniosek o dział spadku, w którym wskaże Pani sposób podziału spadku w ten sposób, że przekaże Pani swoje udziały w spadku na rzecz jednego lub kilku spadkobierców za spłatą lub bez spłaty.

Podstawowym celem postępowania działowego (działu spadku) jest doprowadzenie do tego, aby pomiędzy współspadkobiercami przestała istnieć wspólność wynikająca z dziedziczenia.

Podziału spadku pomiędzy współspadkobierców można dokonać w ten sposób, że poszczególne przedmioty zostaną podzielone fizycznie i przyznane poszczególnym spadkobiercom. Następuje to stosownie do wielkości udziałów poszczególnych spadkobierców. W ramach tego podziału dopuszczalne jest ustalenie dopłat na rzecz niektórych współspadkobierców, jeżeli majątku spadkowego nie da się podzielić w taki sposób, aby wartość przedmiotów przyznanych poszczególnym osobom odpowiadała wielkości ich udziałów.

Drugim sposobem podziału jest przyznanie pewnych przedmiotów spadkowych w całości jednemu lub kilku współspadkobiercom. Są oni z reguły obciążani obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz pozostałych.

Trzecim sposobem działu spadku jest sprzedaż majątku spadkowego w drodze licytacji komorniczej i podział uzyskanych z tego środków pieniężnych pomiędzy spadkobiercami stosownie do ich udziałów.

Tak więc we wniosku o dział spadku, jeżeli jest zgoda pomiędzy spadkobiercami, należy wpisać, jak ma być majątek spadkowy podzielony, co komu ma przypaść i kto kogo, i w jakiej wysokości ma spłacić. W zasadzie sąd związany jest sposobem podziału podanym przez spadkobierców w zgodnym wniosku. Sąd może od tego odstąpić jedynie wówczas, gdy występuje sprzeczność proponowanego podziału z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub gdy podział narusza w sposób rażący interesy osób uprawnionych. W razie braku zgodnego wniosku uczestników postępowania sąd powinien dokonać działu spadku z uwzględnieniem składu dzielonego spadku oraz interesów poszczególnych współspadkobierców. Powinien dążyć w miarę możliwości do dokonania podziału fizycznego.

Tak czy inaczej sąd musi podzielić spadek w jeden ze wskazanych wyżej sposobów i to bez względu na to, że któremuś ze spadkobierców dany sposób podziału się nie podoba. Jeżeli nie będzie zgody między spadkobiercami to sąd w pierwszej kolejności będzie starał się spadek podzielić tak, aby każdemu przypadła część w spadku, który dana osoba odziedziczyła. Jeżeli to się nie uda a będzie osoba chętna (lub osoby), która będzie chciała „skupić” od pozostałych spadkobierców ich udziały i sąd uzna, iż jest to uzasadnione to zasądzi taką właśnie formę zniesienia współwłasności, nawet jeżeli inni współspadkobiercy nie wyrażą zgody.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Uzyskanie wyłącznej własności odziedziczonego w udziałach mieszkania

Odziedziczyłam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w udziale 85/96. Jedna ze współwłaścicielek jest za granicą (adres do niej...

 

Zapisanie matce części mieszkania po ojcu

Tata zmarł niecały rok temu, mama żyje. Rodzice mieli mieszkanie własnościowe. Brat nalega, żebyśmy część ojca, która jest do podziału, zapisali mamie,...

 

Zniesienie współwłasności majątku ze spadku

Z powodu spadku po krewnym kilka osób z rodziny jest współwłaścicielami majątku. Ja też mam swoją część. Teraz jeden ze spadkobierców (główny)...

 

Pełnomocnictwo w sprawie spadkowej od brata przebywającego za granicą

Pełnomocnictwo w sprawie spadkowej od brata przebywającego za granicą

Ojciec zmarł w 2005 r. a mama w 2013 r. Rodzice pozostawili nieruchomość, której byli właścicielami na zasadzie wspólnoty małżeńskiej. Jest...

Spłata ze spadku po latach a waloryzacja

Przed 14 laty mój brat sprzedał mieszkanie po naszym zmarłym tacie i nie podzielił się pieniędzmi ze sprzedaży, bo stwierdził, że ma długi...

 

Zrzeczenie się swojej części spadku na korzyść mamy

Dzisiaj odbyła się w sądzie sprawa spadkowa po naszym tacie. Decyzją sądu każdy z nas (mama, siostra i ja) odziedziczył po 1/3 majątku. Czy...

 

Przedawnienie długu osoby zmarłej

W 2009 r. zmarł mój ojciec, a był on razem z mamą współwłaścicielem domu. Jest nas 10-cioro rodzeństwa i mama; nie było jak do tej pory...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »