Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, aby druga żona nie mogła otrzymać rodzinnego majątku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-05-14

Dwa lata temu zmarła moja teściowa. Teść posiada duży majątek i niedawno poznał nową kobietę, którą zamierza poślubić. Co można zrobić, aby ta kobieta nie miała nic do powiedzenia w sprawie majątku, jeżeli teść ją poślubi? W jaki sposób uniemożliwić dziedziczenie macosze?

Podstawę prawną odpowiedzi na przedstawione przez Pana pytanie stanowi art. 1048 Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z jego treścią: „Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia to umowa, na mocy której potencjalny spadkobierca zrzeka się dziedziczenia ustawowego po swym spadkodawcy.

Umowę tę zawierają z jednej strony potencjalny spadkobierca ustawowy, z drugiej zaś – jego przyszły spadkodawca.

Jak zatem Pan widzi, żeby zrzec się dziedziczenia za życia Pana teścia, musi między Pana teściem a jego nową żoną zostać spisana umowa notarialna.

Zrzeczenie się dziedziczenia nie pozbawia zrzekającego się zdolności dziedziczenia w ogóle.

Obejmuje ono, jak już napisałam, jedynie dziedziczenie ustawowe. Nie wyłącza zatem dziedziczenia testamentowego przez zrzekającego się. Zrzekający się może dziedziczyć na podstawie testamentu sporządzonego zarówno przed, jak i po zrzeczeniu się dziedziczenia (tak: uchwała Sądu Najwyższego z 15 maja 1972 r., sygn. akt II CRN 38/84, OSN 1972, Nr 11, poz. 197). Może też stać się zapisobiorcą testamentowym. Oznacza to, że nawet pomimo notarialnego zrzeknięcia się dziedziczenia druga żona Pana teścia będzie mogła po nim dziedziczyć, o ile ten powoła ją do dziedziczenia w testamencie. Jeżeli tego nie zrobi teściowa nic nie otrzyma.

Art. 1049 K.c. mówi, że:

„§ 1. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

§ 2. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.”

Zrzeczenie się dziedziczenia wywołuje skutki prawne w chwili śmierci spadkodawcy (otwarcia spadku). Zrzekający się lub jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku. Nie mają też prawa do zachowku po spadkodawcy.

Podsumowując, należy stwierdzić, że zrzeczenie się dziedziczenia jest najskuteczniejszym sposobem, aby nie dziedziczyć po śmierci spadkodawcy. Zrzeczenie następuje w drodze umowy, stąd też do jej zawarcia niezbędna jest wola Pańskiego teścia oraz jego małżonki. Zrzec się dziedziczenia można w każdym czasie, a termin końcowy wyznacza chwila otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Jeżeli Pana teść i jego żona nie zgodzą się na taki wariant, to jedyne co może zrobić teść to rozdysponować swój majątek jeszcze za życia na rzecz dzieci w formie darowizn, spisania testamentu, w którym do dziedziczenia powoła tylko swoje dzieci lub spisanie z dzieckiem/dziećmi umowy dożywocia (przedmiotem tej umowy może być jedynie nieruchomość). Jednakże przepisanie majątku na rzecz dzieci w drodze testamentu lub umowy darowizny będzie rodzić u małżonki teścia prawo do zachowku po jego śmierci. Od wypłaty zachowku niestety ciężko się uchronić. Przy umowie o zrzeczenie się dziedziczenia oraz umowie dożywocia zachowek nie występuje. Jako ostatni wariant można wskazać, aby jeszcze przed zawarciem małżeństwa Pana teść przekazał swój majątek na rzecz swoich bliskich w drodze umowy darowizny. Zgodnie bowiem z § 3 art. 994 Kodeksu cywilnego przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Dwie działki w spadku

Mam pytanie odnośnie spadku po moich zmarłych rodzicach. Nie pozostawili testamentów. Zostały po nich w spadku dwie działki. Dziedziczę ja...

Rodzina nie rezygnuje z mieszkania, którego jestem właścicielem, co robić?

Babcia zostawiła mi w spadku mieszkanie własnościowe. Niestety rodzina nie chce z niego zrezygnować. Od dziecka mieszka tam i jest zameldowana...

Podjęcie na nowo umorzonego postępowania spadkowego

Przed laty moi teściowie złożyli wniosek do sądu o ogłoszenie testamentu i stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach teściowej. W testamencie...

Czy jest możliwa rekompensata ze spadku po zmarłym, który za nic nie płacił?

Niedawno zmarł mój wujek – kawaler, miał dwoje nieślubnych dzieci, które są już pełnoletnie. Wujek przez całe życie był zameldowany w domu...

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po dziadku

Przygotowuję wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po moim dziadku. Mam wątpliwości co do dziedziczenia. Dziadek zmarł w 1984, a jego druga żona rok później....

Przekazanie pieniędzy na konto a spadek

Matka przed śmiercią przekazała mi pieniądze przelewem (z konta na konto). Czy te pieniądze liczą się do masy spadkowej?

Stwierdzenie nabycia spadku po matce i ojcu w jednym postępowaniu

Mama zmarła 8 lat temu, po jej śmierci ojciec nie przeprowadzał sprawy spadkowej. Ojciec zmarł miesiąc temu, proszę więc o poradę, co teraz należy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »