Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Część gospodarstwa rolnego w spadku

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-07-02

Obecnie toczy się postępowanie spadkowe po mojej krewnej. Moja mama zmarła w 1997 r. W sądzie dowiedziałam się, że mogę odziedziczyć po niej część gospodarstwa rolnego, bo przepisy się zmieniły. W chwili jej śmierci nie występowałam o spadek, ale byłam wtedy na III grupie inwalidztwa. Czy mam szansę na odzyskanie spadku? Jak to zrobić?

W roku 1997 zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych określone były w art. 1059 Kodeksu cywilnego, który brzmiał: „spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwarcia spadku:

1) stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej albo

2) mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo

3) są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo

4) są trwale niezdolni do pracy”.

Obecnie przepis ten wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r. (Dz. U. z 2001 Nr 11, poz. 91) został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w którym odnosi się do spadków otwartych od dnia 14 lutego 2001 r.

Tym samym do spadków otwartych przed dniem 14 lutego 2011 roku przepis ten nadal obowiązuje w tym brzmieniu i nadal dziedziczą gospodarstwo rolne ci spadkobiercy.

Wynika to z faktu, że generalnie prawo, poza wyraźnym tego wskazaniem, nie działa z mocą wsteczną, dlatego właśnie orzeczenie Trybunału nie dotyczy wcześniejszego okresu.

Wspomniałam, że wyrok Trybunału nie dotyczy spadków otwartych od dnia 14 lutego 2001 r., a otwarcie spadku to niestety zgodnie z treścią art. 924 kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, ten po Pani mamie otworzył się zatem w roku 1997, a z kolej stosownie do treści art. 925 spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Nie decyduje zatem chwila złożenia np. wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 sierpnia 2009 roku, sygn. akt IV CSK 146/09: „prawem właściwym dla spadku są przepisy obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy”. Jeśli w tym czasie istniały ograniczenia związane z nabywaniem gospodarstwa rolnego poprzez spadkobranie, sąd, wydając postanowienie o nabyciu spadku, jest obowiązany je uwzględnić.

Tym samym niestety, jeżeli spadek został otwarty w 1997 roku, obowiązują stare reguły dziedziczenia, tj. art. 1059 Kodeksu cywilnego.

Pisze Pani jednak, że wówczas była Pani na III grupie inwalidztwa. Jak podnosi się w literaturze, przesłankę trwałej niezdolności do pracy (art. 1059 pkt 4 Kodeksu cywilnego) określa § 3 rozporządzenia w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych, stanowiąc, iż:

„1. Spadkobierców gospodarstwa rolnego uważa się za trwale niezdolnych do pracy, jeżeli:

1) osiągnęli wiek – kobiety 60 lat, a mężczyźni 65 lat i nie wykonują stałej pracy, która stanowiłaby dla nich główne źródło utrzymania, lub

2) zostali zaliczeni do I lub II grupy inwalidów w trybie i na zasadach określonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin”.

Ono również utraciło moc z dniem 14 lutego 2001 roku, więc III grupa nie podlega po tę akurat przesłankę, a jeśli spełniała Pani jakąkolwiek przesłankę z pkt 1–3 art. 1059, oczywiście będzie Pani dziedziczyć po mamie gospodarstwo rolne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Przepisanie nieruchomości

Obecny właściciel nieruchomości ma siostrę i brata, cała trójka rodzeństwa ma dzieci, jest ich czworo. W skład nieruchomości wchodzi dom wraz...

Jak sprawić, by działka pozostała w rodzinie?

Brat jest właścicielem nieruchomości (działki) położonej w Polsce – odziedziczył tę ziemię po mamie. Obecnie mieszka w Kanadzie. Zamierza...

Co zrobić z samochodem zmarłego?

Byłam kilka lat w związku partnerskim, konkubent aktem darowizny uczynił mnie współwłaścicielem swojego samochodu. Niedawno zmarł. Wszyscy krewni...

Postępowanie rodziny po śmierci bliskiego

Mąż zmarł we wspólnocie majątkowej z drugą żoną. Zostawił pięcioro dzieci, w tym troje z pierwszego małżeństwa. Jak zatem wygląda...

Wydziedziczony nie otrzyma zachowku

Zmarła matka, pozostawiając dwóch synów. Spisała testament notarialny, czyniąc swoją jedyną spadkobierczynią pełnoletnią wnuczkę swojej siostry. Jednego...

Ustalenie masy spadkowej przez sąd

Trzy lata temu zmarł mój tata. Rodzice rozwiedli się, gdy byłam mała i ja z mamą wyemigrowałyśmy do USA. Tata ożenił się ponownie...

Czy pasierbica należy do kręgu uprawnionych z ustawy?

Po śmierci mojej mamy ojciec związał się z kobietą, która urodziła mu syna. Żyli najpierw w konkubinacie, potem wzięli ślub. Stanowiliśmy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »