Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co wchodzi do masy po zmarłym?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-03-16

Zmarła pani M. na mocy testamentu zapisała swoim dwóm córkom spadek: działka ogrodnicza, lokata bankowa i udział w mieszkaniu po swoim zmarłym ojcu (matka zmarłej w tym czasie jeszcze żyła). Jednocześnie zapisem windykacyjnym przekazała swoje mieszkanie w całości swojemu wnukowi. Po śmierci pani M. jej matka Alina S. postanowiła przekazać w darowiźnie swoją część mieszkania swoim spadkobiercom: trójce żyjących dzieciom, a po zmarłej Annie S. jej dwóm córkom. Podjęła taką decyzję, ponieważ jest świadoma swojego wieku i chciała pomóc w uniknięciu zapłaty podatku od sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości po jej śmierci. Teraz jedna z córek Anny S. wystąpiła do jej wnuka o spłatę zachowku. Czy do masy spadkowej po zmarłej Annie S. zalicza się teraz darowiznę, jaką otrzymała otrzymała od babci, już po śmierci swojej matki? Co w ogóle wchodzi do masy po zmarłym?

W pierwszej kolejności wskazać należy, że do masy spadkowej po osobie zmarłej wchodzą wszelkie składniki będące własnością lub współwłasnością spadkodawcy. Spadkobiercy nabywają spadek z chwilą otwarcia się spadku, natomiast spadek otwiera się w momencie śmierci spadkodawcy.

Instytucja prawna, o którą Pani pyta, to zaliczenie darowizny dokonanej przed śmiercią spadkodawcy na schedę spadkową. Czynność tą regulują przepisy Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym (art. 1039):

„1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

2. Spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny lub zapisu windykacyjnego na schedę spadkową także na spadkobiercę ustawowego nie wymienionego w paragrafie poprzedzającym.

3. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte”.

Jak widać, powyższe regulacje dotyczą darowizn dokonywanych wyłącznie przez spadkodawcę jeszcze za jego życia. Jeżeli zatem mówimy o spadku po Annie S., to nie można do schedy spadkowej zaliczyć darowizny od Aliny S. Ponadto darowizna dokonana przez Alinę S. nie mogła być przyznana zmarłej Annie S., ponieważ osoba zmarła nie może być stroną umowy darowizny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Drugie małżeństwo a dziedziczenie

Jestem rozwódką z dorosłą już córką, posiadam dwa mieszkania. Planuję drugie małżeństwo, partner mieszka u mnie, nie ma żadnego mieszkania;...

Dziedziczenie po siostrze mającej męża

Przed dwoma laty zmarła moja siostra, była zamężna ale nie posiadali dzieci. Nasi rodzice też nie żyją. Siostra nie spisała testamentu. Interesuje mnie...

Zrzeczenie się praw do mieszkania po rodzicach

Moi rodzice zmarli – matka 3 lata temu, ojciec w tym roku. Oboje byli współwłaścicielami mieszkania spółdzielczego własnościowego. Rodzice mieli...

Śmierć spadkobiercy odziedziczonego mieszkania

Po śmierci matki w 2013 r. otrzymałam wraz z siostrą w wyniku dziedziczenia mieszkanie. Obie zdecydowałyśmy, że mieszkanie sprzedamy...

Czy gospodarstwo przekazane synowi po jego śmierci przypada bratowej?

Moi rodzice mieli czworo dzieci. W 1987 r. przepisali gospodarstwo za rentę na brata (był to akt notarialny, w którym jest napisane, że to umowa...

Ubezwłasnowolniony spadkobierca

Po śmierci rodziców w spadku pozostało mieszkanie spółdzielcze własnościowe dla trójki dzieci. Spadkobiercami jest syn i dwie córki, jedna...

Testament, zapis windykacyjny czy umowa dożywocia, co lepsze?

Mąż zamierza spisać testament na mnie. Posiada mieszkanie zakupione przed naszym ślubem, ma dwoje dorosłych dzieci z pierwszą żoną. My dzieci nie mamy....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »