Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy drugiemu z braci coś się należy po rodzicach?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-24

Dziadek zmarł w 1979 r., babcia w 2005. Mieli 2 synów, z czego jeden od ok. 40 lat nie mieszka w nieruchomości rodzinnej. Ja jestem wnukiem. Mój ojciec mieszka w domu po rodzicach. Chcę przeprowadzić postępowanie spadkowe. Czy drugiemu z braci coś się należy po rodzicach?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – K.p.c. W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze stwierdzeniem nabycia spadku po dwóch osobach. Pierwszym spadkodawcą jest dziadek, bowiem zmarł w 1979 r. Po tymże spadek dziedziczy jego żona, następnie zmarła oraz dwoje synów – każde po 1/3 części spadku. Następnie po babci dziedziczą synowie, każdy po 1/2 części. Innymi słowy udział każdego z synów dziadków wynosi połowę.

Zakładam bowiem, że żaden z dziadków nie pozostawił po sobie testamentu. Wówczas zgodnie z art. 931 § 1 K.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. Innymi słowy jeżeli Pana ojciec nie dożył postępowania (zakładam, że zostanie ono założone w sądzie), wówczas w jego miejsce wchodzi Pan i wspólnie z wujkiem lub jego spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi dziedziczy Pan spadek po dziadkach.

Nie ma zatem znaczenia fakt, iż zamieszkuje Pan w domu dziadków. Nie ma także znaczenia fakt, że wujek się wyprowadził. Jeżeli bowiem dziadkowie nie pozostawili testamentu Pana ojciec i Pana wujek dziedziczą w równym stopniu, w końcowym rozrachunku po 1/2. Przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku będzie miało sens tylko wówczas gdy będzie Pan chciał przeprowadzić kolejny krok jakim będzie postępowanie o dział spadku. Wówczas sąd będzie orzekał, komu ma przypaść nieruchomość po dziadkach, a także czym z obowiązkiem spłaty na rzecz współspadkobiercy, czy też nie. Zachodzi pytanie, czy wujek będzie się domagała spłaty?

Na Pana korzyść, biorąc pod uwagę fakt, że ostatni spadkobierca zmarł w 2000 r., przemawia możliwość zaliczenia Pana lub ojca nakładów na dom na wyłącznie z ustalenia wartości nieruchomości po dziadkach. Wówczas wspólnie z wujkiem lub biegły rzeczoznawca majątkowy ustali wartość nieruchomości na dzień orzekania o dziale spadku, ale według stanu nieruchomości na dzień śmierci. Innymi słowy wszelkie udogodnienia czynione przez Pana ojca lub Pana na nieruchomości nie będą podnosiły wartości nieruchomości.

Reasumując, Pana wujek ma prawo do 1/2 części nieruchomości. Zakładam bowiem, że nie był sporządzony testament ani przez dziadka, ani przez babcię.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Intercyza a dziedziczenie

Do tej pory byłem kawalerem, nie mam dzieci. Mam zamiar wstąpić w związek małżeński; moja przyszła żona jest po rozwodzie i ma dwie dorosłe...

Nieodpłatne zbycie części spadku

Dostałam po wujku postanowieniem sądowym stwierdzenia nabycia spadku 1/31 użytków rolnych o powierzchni ponad hektara. Chciałabym zbyć swoją część na...

Ustalenie własności mieszkania po śmierci jednego z właścicieli

Mieszkam za granicą i chciałbym się dowiedzieć, jak przeprowadzić w miarę szybko darowiznę nieruchomości. Chodzi o mieszkanie mojej babci....

Podział między spadkobierców wkładu mieszkaniowego

Mój brat zmarł w 2010 r., zaś jego żona zmarła cztery lata wcześniej, byli bezdzietnym małżeństwem. Razem z matką jesteśmy spadkobiercami brata...

Mieszkanie po wuju - jakie koszty postępowania spadkowego?

Jakie będą koszty przeprowadzenia postępowania spadkowego, gdy wujek zostawił po sobie małe mieszkanie? Mąż przyjął spadek po wuju, reszta spadkobierców...

Zasada surogacji dotycząca mieszkania

W 1982 roku uzyskałam lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego z cesji praw członkowskich mojego ojca na mnie. Byłam wówczas w związku...

Kto dziedziczy dom wybudowany z drugim mężem?

Zmarła moja matka. Pozostawiła syna z pierwszego małżeństwa i dwóch synów z drugiego. Nie ma testamentu. Kto dziedziczy i w jakiej...

Sprawa w sądzie i przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Tydzień temu odbyła się sprawa w sądzie o nabycie spadku po ojcu. Ojciec miał tylko nas: mnie i brata. W sądzie reprezentowałam brata na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »