Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy drugiemu z braci coś się należy po rodzicach?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-24

Dziadek zmarł w 1979 r., babcia w 2005. Mieli 2 synów, z czego jeden od ok. 40 lat nie mieszka w nieruchomości rodzinnej. Ja jestem wnukiem. Mój ojciec mieszka w domu po rodzicach. Chcę przeprowadzić postępowanie spadkowe. Czy drugiemu z braci coś się należy po rodzicach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – K.p.c. W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze stwierdzeniem nabycia spadku po dwóch osobach. Pierwszym spadkodawcą jest dziadek, bowiem zmarł w 1979 r. Po tymże spadek dziedziczy jego żona, następnie zmarła oraz dwoje synów – każde po 1/3 części spadku. Następnie po babci dziedziczą synowie, każdy po 1/2 części. Innymi słowy udział każdego z synów dziadków wynosi połowę.

Zakładam bowiem, że żaden z dziadków nie pozostawił po sobie testamentu. Wówczas zgodnie z art. 931 § 1 K.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. Innymi słowy jeżeli Pana ojciec nie dożył postępowania (zakładam, że zostanie ono założone w sądzie), wówczas w jego miejsce wchodzi Pan i wspólnie z wujkiem lub jego spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi dziedziczy Pan spadek po dziadkach.

Nie ma zatem znaczenia fakt, iż zamieszkuje Pan w domu dziadków. Nie ma także znaczenia fakt, że wujek się wyprowadził. Jeżeli bowiem dziadkowie nie pozostawili testamentu Pana ojciec i Pana wujek dziedziczą w równym stopniu, w końcowym rozrachunku po 1/2. Przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku będzie miało sens tylko wówczas gdy będzie Pan chciał przeprowadzić kolejny krok jakim będzie postępowanie o dział spadku. Wówczas sąd będzie orzekał, komu ma przypaść nieruchomość po dziadkach, a także czym z obowiązkiem spłaty na rzecz współspadkobiercy, czy też nie. Zachodzi pytanie, czy wujek będzie się domagała spłaty?

Na Pana korzyść, biorąc pod uwagę fakt, że ostatni spadkobierca zmarł w 2000 r., przemawia możliwość zaliczenia Pana lub ojca nakładów na dom na wyłącznie z ustalenia wartości nieruchomości po dziadkach. Wówczas wspólnie z wujkiem lub biegły rzeczoznawca majątkowy ustali wartość nieruchomości na dzień orzekania o dziale spadku, ale według stanu nieruchomości na dzień śmierci. Innymi słowy wszelkie udogodnienia czynione przez Pana ojca lub Pana na nieruchomości nie będą podnosiły wartości nieruchomości.

Reasumując, Pana wujek ma prawo do 1/2 części nieruchomości. Zakładam bowiem, że nie był sporządzony testament ani przez dziadka, ani przez babcię.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »