Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy dziadek po śmierci babci może mi przepisać nieruchomość?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-06-23

Moja babcia zmarła miesiąc temu. Czy dziadek będzie mógł teraz przepisać mi ich wspólny dom? Dziadkowie mieli dwóch synów: mój ojciec żyje, jego brat zmarł przed 10 laty, żyje czwórka jego dzieci. Sprawy spadkowej po babci jeszcze nie zakładaliśmy. Dodam, że od dawna jestem zameldowany w domu dziadków, a pozostałe wnuki w ogóle nie interesowały się dziadkami.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmarła babcia była współwłaścicielką domu razem z Pana dziadkiem. Jeżeli dziadkowie nie mieli rozdzielności majątkowej, a zakładam, że nie, to byli współwłaścicielami tego domu w częściach równych (po połowie). Zatem w skład spadku po babci wszedł cały jej majątek osobisty (jeżeli taki miała) i połowa majątku małżeńskiego, w tym połowa domu. Właścicielem drugiej połowy pozostaje cały czas Pana dziadek.

Spadkobiercami Pana babci są: jej mąż, Pana ojciec i dzieci Pańskiego nieżyjącego wujka. Udział dziadka w spadku po żonie wynosi 1/3, udział Pana ojca 1/3, a pozostała 1/3 przypadła do podziału czwórce dzieci nieżyjącego brata Pana ojca. Zatem Pana dziadek dysponuje 1/2 udziału w domu plus 1/3 z połowy babci, Pana tata odziedziczył 1/3 z połowy babci i tak samo dzieci zmarłego wujka. Zatem dziadek nie jest właścicielem całości domu i nie może przekazać go w całości Panu. Może jedynie darować Panu posiadany udział w tej nieruchomości, tak samo Pana tata może Panu darować swój udział, ale wówczas i tak nie będzie Pan właścicielem całego domu, ponieważ 1/6 będzie wciąż należała do dzieci zmarłego wujka.

Okoliczność, że jest Pan zameldowany w tym domu, czy też fakt, że dzieci zmarłego wujka nie interesowały się babcią, nie mają żadnego wpływu na wysokość dziedziczonych przez spadkobierców udziałów w spadku po zmarłej. Nie jest Pan równie uprzywilejowany w żaden sposób, jeżeli chodzi o własność tego domu. Zatem bez zgody dzieci zmarłego wujka nie będzie Pan właścicielem całego domu, musieliby oni bowiem przekazać Panu w darowiźnie swój udział. Domyślam się że nie będą do tego skorzy, zatem po tym, jak otrzyma Pan udział od dziadka i swego ojca, powinien Pan wnieść do sądu pozew o zniesienie współwłasności i wskazać w nim, że chce Pan przejąć mniejszościowy udział dzieci Pana wujka w tym domu poprzez spłatę ich z tego udziału.

Wniosek o dokonanie zniesienia współwłasności nieruchomości składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej położenie. Postępowanie przed sądem powszechnym toczy się w trybie nieprocesowym. Opłata od wniosku jest stała i wynosi 1000 złotych, ale jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, sąd pobiera opłatę stałą w kwocie 300 złotych (por. art. 41 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Wniosek o zniesienie współwłasności może złożyć każdy ze współwłaścicieli. We wniosku należy dokładnie określić nieruchomość podlegającą podziałowi, przedstawić dowody prawa własności (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, akt własności ziemi, orzeczenie sądu, zaświadczenie ze zbioru dokumentów). Każdy ze współwłaścicieli ma również prawo wskazania sądowi określonego sposobu zniesienia współwłasności oraz formułowania takich wniosków procesowych, które odpowiadają jego interesom.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Kiedy można uzyskać poświadczenie dziedziczenia u notariusza?

Moja matka zmarła ok. 30 lat temu; ojciec pięć lat temu. Jestem jedynaczką. Jak uzyskać poświadczenie dziedziczenia? Czy mogę się zwrócić do notariusza?...

 

Stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach z rodziny

W jaki sposób po 20 latach od śmierci mamy mogę dokonać prawnego przejęcia po niej spadku? Mama była wdową, ja jestem jedynaczką. Mama wraz ze swoimi dwiema...

 

Wypłaty z konta mamy po jej śmierci

Moja mama miała indywidualne konto w jednym z banków. W chwili śmierci była mężatką, nie miała rozdzielności majątkowej. Na koncie, oprócz...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »