Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy dziecko może zrzec się spadku?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-09-21 • Aktualizacja: 2022-05-10

Zmarł ojciec biologiczny mojego adoptowanego dziecka, który miał spore długi. Czy moje dziecko coś po nim dziedziczy? Jeśli tak, to czy dziecko może zrzec się spadku? Czy dziecko ma prawo do renty po biologicznym ojcu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy dziecko może zrzec się spadku?

Czy przysposobione dziecko dziedziczy po ojcu biologicznym?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.o.

Z treści Pani pytania wynika, że zmarł biologiczny ojciec Pani dziecka. Biologiczny ojciec miał długi. Zastanawia się Pani, czy dziecko je dziedziczy.

Odpowiedzi na Pani pytanie należy poszukiwać w treści art. 121 K.r.o., zgodnie z którym przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego. Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.

Ustają prawa i obowiązki Pani dziecka jako przysposobionego względem swojego biologicznego ojca. W świetle prawa Pani dziecko jako przysposobione przez innego mężczyznę, dla swojego biologicznego ojca jest osobą obcą, a zatem nie wchodzi do kręgu spadkobierców po swoim biologicznym ojcu.

Jeżeli chodzi o rentę rodzinną to obawiam się, że z uwagi na fakt, iż przysposobienie miało miejsce przed śmiercią ojca biologicznego, dziecku nie należy się renta rodzinna, albowiem jak już wspomniałem, w świetle prawa dziecko jest osobą obcą wobec swojego ojca.

Nie można jednak wykluczyć innej interpretacji przepisów, a pomoc w tym zakresie przedstawił Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 25 lipca 1975 r., sygn. akt V UZP 1/75, w którego tezie wskazano, iż „przysposobienie – zarówno pełne, jak i niepełne – dziecka pobierającego rentę rodzinną po rodzicach naturalnych na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. 1968 r. Nr 3, poz. 6 ze zm.) nie powoduje ustania ani zawieszenia prawa do tej renty”.

Proszę jednak zwrócić uwagę na fakt, iż mowa jest o dziecku już pobierającym rentę rodzinną, co nie zmienia faktu, że można próbować powoływać się na ten pogląd na zasadach analogii i wskazywać na uszczuplenie praw Pani dziecka w porównaniu do ww. sytuacji.

Zobacz również: Kto dziedziczy po dziecku

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »