Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy dziecko może zrzec się spadku?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-09-21

Zmarł ojciec biologiczny mojego adoptowanego dziecka, który miał spore długi. Czy moje dziecko coś po nim dziedziczy? Jeśli tak, to czy dziecko może zrzec się spadku? Czy dziecko ma prawo do renty po biologicznym ojcu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.o.

Z treści Pani pytania wynika, że zmarł biologiczny ojciec Pani dziecka. Biologiczny ojciec miał długi. Zastanawia się Pani, czy dziecko je dziedziczy.

Odpowiedzi na Pani pytanie należy poszukiwać w treści art. 121 K.r.o., zgodnie z którym przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego. Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.

Ustają prawa i obowiązki Pani dziecka jako przysposobionego względem swojego biologicznego ojca. W świetle prawa Pani dziecko jako przysposobione przez innego mężczyznę, dla swojego biologicznego ojca jest osobą obcą, a zatem nie wchodzi do kręgu spadkobierców po swoim biologicznym ojcu.

Jeżeli chodzi o rentę rodzinną to obawiam się, że z uwagi na fakt, iż przysposobienie miało miejsce przed śmiercią ojca biologicznego, dziecku nie należy się renta rodzinna, albowiem jak już wspomniałem, w świetle prawa dziecko jest osobą obcą wobec swojego ojca.

Nie można jednak wykluczyć innej interpretacji przepisów, a pomoc w tym zakresie przedstawił Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 25 lipca 1975 r., sygn. akt V UZP 1/75, w którego tezie wskazano, iż „przysposobienie – zarówno pełne, jak i niepełne – dziecka pobierającego rentę rodzinną po rodzicach naturalnych na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. 1968 r. Nr 3, poz. 6 ze zm.) nie powoduje ustania ani zawieszenia prawa do tej renty”.

Proszę jednak zwrócić uwagę na fakt, iż mowa jest o dziecku już pobierającym rentę rodzinną, co nie zmienia faktu, że można próbować powoływać się na ten pogląd na zasadach analogii i wskazywać na uszczuplenie praw Pani dziecka w porównaniu do ww. sytuacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Odziedziczone nieruchomości przez nieżyjącą babcię - jak zabrać się za sprawę spadkową?

Jestem w posiadaniu wyroku sądu z 1958 r., który przyznaje mojej już nieżyjącej babci prawo do odziedziczenia nieruchomości w pewnym mieście...

Testament i podział spadku przez sąd dla rodzeństwa

Mój ojciec umarł w 1992 r. i nie zostawił testamentu, a matka umarła w 2012 r. i zapisała w testamencie dom najstarszemu synowi....

Jak podzielony zostanie spadek po cioci?

Niedawno zmarła ciocia, która pozostawiła bez testamentu własnościowe mieszkanie. Była osobą niezamężną, bezdzietną. Rodzice cioci nie żyją. Także...

Czy po otrzymaniu wezwania z sądu w sprawie nabycia spadku musimy stawić się na rozprawę osobiście?

Ojciec zmarł, nie pozostawiając testamentu, a matka zmarła, zapisując w testamencie mieszkanie wnukom. Mam jednego brata. Jeden wnuk jest moim synem,...

Jak uregulować sprawy spadkowe po bracie i szwagierce?

Zmarł mój brat, który nie miał dzieci i był wdowcem. Od jego śmierci nie upłynęło jeszcze pół roku. Od śmierci jego żony upłynęły 3 lata. Po...

Jaką część spadku dziedziczy żona?

W czasie trwania małżeństwa sporządziliśmy intercyzę małżeńską w formie aktu notarialnego. Mąż zmarł, nie mieliśmy dzieci. W sprawie...

Dzieci z pierwszego małżeństwa i dziecko wspólne, co z dziedziczeniem?

Moja druga żona posiadała dom, który nabyła przed zawarciem związku małżeńskiego ze mną. Mam 2 dzieci z pierwszego małżeństwa i jedno wspólne...

Rozwód przed laty bez podziału majątku, co z dziedziczeniem?

Rodzice są od 20 lat po rozwodzie z orzeczeniem o winie jednego z nich. Nigdy nie dokonali podziału majątku wspólnego. Mama się wyprowadziła...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »