Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy jest możliwość, aby przekazać spadek po mamie na rzecz instytucji charytatywnej?

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-10-19

Mieszkam na stałe w Niemczech, miesiąc temu w Polsce zmarła moja mama, która była panną i nie miała więcej dzieci. Nie zostawiła żadnego testamentu. Wiem, że po upływie 6 miesięcy od jej śmierci spadek przechodzi na spadkobierców. Mama była współwłaścicielką domu oraz gruntów przy domu (razem z dwiema siostrami), nie przeprowadzono konkretnego podziału. Po śmierci swoich rodziców nabyła prawo do gruntów na innej działce wraz z bliższą i dalszą rodziną. Mam duży sentyment do tego miejsca, jednakże wiem, że nie mogę się nim opiekować na odległość. Jeślibym się zrzekła spadku po mamie w swoim i córki imieniu, czy przejdzie on na dalszą rodzinę, czy na rzecz państwa? Czy jest możliwość, aby przekazać darowiznę na rzecz instytucji charytatywnej?

Rozwiązanie większości problemów z dziedziczeniem można odnaleźć w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego (K.c.) – w pierwszej kolejności do dziedziczenia powołane są dzieci spadkodawcy i małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. Dalej w treści przywołanego przepisu jest zapisane, iż jeśli jedno z dzieci nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy przypada jego dzieciom w częściach równych. Zgodnie z art. 1012 K.c. – spadkobierca może spadek przyjąć, odrzucić lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie to należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania (w tym przypadku – śmierci). W braku złożenia takiego oświadczenia uważa się, że spadek przyjmuje się z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie to można złożyć przed sądem lub notariuszem.

Zgodnie z art. 1020 K.c. – spadkobierca, który spadek odrzucił, traktowany jest jak ten, który nie dożył otwarcia spadku. Czyli część, która by Pani przypadała, przejdzie na Pani dziecko. I tutaj nie wiem, czy Pani dziecko jest pełnoletnie. Jeśli jest, wówczas może samodzielnie złożyć takie oświadczenie – czy to przed sądem, czy u notariusza. Jeśli jednak jest małoletnie, wówczas musi to Pani zrobić w jego imieniu. Dodatkowo, aby to uczynić, musi Pani uzyskać zgodę sądu rodzinnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, aby dokonać ważniejszej czynności dotyczącej osoby lub majątku małoletniego, niezbędna jest zgoda sądu rodzinnego. Odrzucenie spadku należy właśnie do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zarazem wymagających uzyskania takiej zgody. Nie wiadomo, czy sąd wyrazi to zgodę, gdyż jest to zależne do tego, czy uzna, że wymaga tego dobro dziecka, jak będzie najlepiej dla niego. Dla uzyskania zgody sądu na odrzucenie niezbędne byłoby wskazanie, że przyjęcie tego spadku byłoby niekorzystne dla Pani córki, a tak zwykle jest, gdy np. majątek jest zadłużony, ale jeśli jest wszystko w porządku, wówczas może to okazać się mało prawdopodobne i trudne do przeprowadzenia, ponadto wymagałoby to prowadzenia sprawy w Polsce.

Gdyby Pani odrzuciła spadek i udało się to przeprowadzić w imieniu córki (jeśli jest małoletnia), wówczas, jeśli nie ma innych spadkobierców, spadkobiercą może stać się gmina lub Skarb Państwa.

Jeśli jednak nie zdecyduje się Pani na odrzucenie spadku, może Pani go przekazać dowolnej osobie lub organizacji, także charytatywnej. Możliwość taka przewidziana została w art. 1051 K.c. – spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub części, a to samo dotyczy udziału spadkowego. Wymagałoby to jednak najpierw porozumienia się z odpowiednią organizacją, a następnie trzeba zawrzeć umowę darowizny w formie aktu notarialnego. Może to Pani ewentualnie przekazać innym spadkobiercom, odpłatnie lub nieodpłatnie, dokonać w sądzie podziału spadku, wobec czego można dokonać np. sprzedaży całości majątku i podzielić między spadkobierców, albo przyznać jednej osobie z obowiązkiem spłaty pozostałych, a wówczas również sprawa zostałaby załatwiona.

Ewentualnie można to również wynająć lub –  jeśli chodzi o grunt – zawrzeć umowę dzierżawy, co przyniosłoby dochody i trochę pomogło rozwiązać problem. Może Pani dokonać tego na swojej części albo też razem z innymi współwłaścicielami, o których Pani wspominała.

Rozwiązaniem, które jest niewątpliwie korzystne długofalowo, może być przeprowadzenie postępowania o dział spadu. Wówczas nieruchomość zostałaby podzielona, a Pani mogłaby tym dysponować, albo też otrzymałaby Pani pieniądze, co też byłoby korzystne. Jeśli nie ma tak naprawdę przeciwwskazań w postaci zadłużenia, nie ma tak naprawdę powodu, by odrzucać spadek, choć oczywiście do Pani należy decyzja, jednakże należy właśnie zaznaczyć, iż jeśli Pani córka nie jest pełnoletnia, wówczas może się okazać, że sąd oddali wniosek o odrzucenie spadku i spadek stanie się jej własnością, którą Pani będzie zarządzać, jednakże przy ważniejszych czynnościach i tak niezbędna będzie zgoda sądu.

Pani siostry mogłyby zostać wezwane do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeśli uda się odrzucić spadek w imieniu córki w przypadku, gdy rodzice już nie żyją. Wówczas, jeśli i one tego dokonają, spadek przejdzie na rzecz gminy lub skarbu państwa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Dziedziczenie po prababci

Czy mój ojciec miał prawo sprzedać działkę bez zgody mojej i mojej siostry? Kilka lat temu ojciec odziedziczył tę działkę po swojej babci, teraz ją...

Jak uregulować sprawy spadkowe po bracie i szwagierce?

Zmarł mój brat, który nie miał dzieci i był wdowcem. Od jego śmierci nie upłynęło jeszcze pół roku. Od śmierci jego żony upłynęły 3 lata. Po...

Jaką część spadku dziedziczy żona?

W czasie trwania małżeństwa sporządziliśmy intercyzę małżeńską w formie aktu notarialnego. Mąż zmarł, nie mieliśmy dzieci. W sprawie...

Dzieci z pierwszego małżeństwa i dziecko wspólne, co z dziedziczeniem?

Moja druga żona posiadała dom, który nabyła przed zawarciem związku małżeńskiego ze mną. Mam 2 dzieci z pierwszego małżeństwa i jedno wspólne...

Środki z OFE po śmierci męża

Wiele lat temu mąż uczynił mnie jedyną osobą uprawnioną do środków z OFE. 5 lat temu wzięliśmy rozwód (wcześniej nastąpiła notarialna...

Jak sformułować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Moja ciotka przed śmiercią sporządziła u notariusza testament, w którym uczyniła mnie swoim jedynym spadkobiercą. Obciążyła mnie poleceniem...

Pobranie pieniędzy z konta po mamie

Mieszkam w Australii, w tym roku zmarła moja mama (też w Australii). Przed wyjazdem mama upoważnia mnie do swojego konta bankowego. Po śmieci...

Jak będzie wyglądało dziedziczenie gdy rodzeństwo nie żyje?

Czy jeżeli miałam brata rodzonego i dwóch przyrodnich (którzy nie żyją), a mój brat rodzony zmarł (nie miał dzieci ani żony), to jak będzie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »