Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę nadal wynajmować lokal po śmierci żony?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-06-28

Moja zmarła właśnie żona wynajmowała lokal użytkowy od wspólnoty mieszkaniowej. Umowa jest na nią, ale wspólnie dokonaliśmy wielu inwestycji w tym lokalu. Czy mogę nadal wynajmować lokal? Administrator twierdzi, że umowa wygasła, ale mi się wydaje, że podlega dziedziczeniu. Miałem z żoną wspólnotę majątkową.

Potwierdzam, że najem lokalu użytkowego podlega dziedziczeniu przez spadkobierców najemcy. Precyzyjniej wyjaśniam, że poza szczególną normą odnoszącą się stricte do lokali mieszkalnych, wyrażoną w artykule 691 Kodeksu cywilnego, nie ma innych przepisów wprost regulujących tę materię. Konieczne zatem staje się sięganie do reguł ogólnych.

I tak, w przypadku śmierci najemcy stosunek najmu nie wygasa, a jako prawo majątkowe podlega dziedziczeniu na zasadach przewidzianych art. 922. Wyjątkiem będzie wyżej wspomniana sytuacja tj. najem lokalu mieszkalnego. Jak stanowi art. 922 § 2, nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. W przypadku lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wchodzą wymienione w przepisie art. 691 osoby, niezależnie od tego, czy posiadają status spadkobiercy, a w razie ich braku, stosunek najmu wygasa.

Poza powyższym wyjątkiem prawo najmu podlega dziedziczeniu, zgodnie z zasadą wyrażoną w artykule 925 w myśl której spadkobiercy nabywają spadek z chwilą jego otwarcia, czyli śmiercią strony stosunku najmu. Do wystąpienia tegoż skutku nie są potrzebne jakiekolwiek czynności prawne spadkobierców strony. Prawa te przechodzą na nich niezależnie od tego, czy władają przedmiotami tych umów, czy też nie.

Należy dodać, iż dziedziczność najmu w razie śmierci najemcy, potwierdza bogaty w tym zakresie dorobek judykatury dorobek orzecznictwa jak chociażby uchwała Sądu Najwyższego z 16.5.1996 r. (sygn. akt III CZP 46/96), z dnia 19.7.1996 r. (sygn. akt III CZP 77/96) oraz wyrok. z 19.2.2002 r. (sygn. akt IV CKN 769/00).

Poniżej zacytuję tezy dwóch nowszych z cytowanych orzeczeń:

„Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 lutego 2002 r., sygn. akt IV CKN 769/00

Spadkobierca najemcy lokalu mieszkalnego, na którego przeszły w drodze dziedziczenia prawa i obowiązki majątkowe wynikające z najmu, korzysta z ochrony – także przeciwko wynajmującemu – przewidzianej w art. 690 KC”.

„Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 lipca 1996 r., sygn. akt III CZP 77/96

Art. 8 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105 poz. 509 ze zm.) zawiera wyczerpujące wyliczenie osób, które w razie śmierci najemcy mogą wstąpić w stosunek najmu lokalu. W razie braku tych osób najem podlega dziedziczeniu”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Spadek a przyrodnie rodzeństwo

Mama zmarła w 1977 r., w mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim zostaliśmy ja i tata. Nie było chyba postępowania spadkowego. Tata ożenił się...

Spłata dla wdowy w zamian za przekazanie spadku

Przed miesiącem zmarł mój brat. Był żonaty i bezdzietny. Z tego, co wiemy, podział spadku następuje 50% dla jego żony i 50% dla rodziców....

Wypłaty z konta mamy po jej śmierci

Moja mama miała indywidualne konto w jednym z banków. W chwili śmierci była mężatką, nie miała rozdzielności majątkowej. Na koncie, oprócz...

Czy dziadek po śmierci babci może mi przepisać nieruchomość?

Moja babcia zmarła miesiąc temu. Czy dziadek będzie mógł teraz przepisać mi ich wspólny dom? Dziadkowie mieli dwóch synów: mój ojciec żyje, jego brat...

Dziedziczenie z macochą, jaki udział dla dziecka?

Zmarł mój ojciec. Pozostało po nim mieszkanie warte około 80 tys. zł. Ojciec miał drugą żonę. Chciałbym wiedzieć: jaki udział mi przypada, jakie są...

Czy mamy spłacić siostry osoby sprzedającej nam dom?

Kopiliśmy na raty 1/2 domu bliźniaczego od osoby, która otrzymała go w darowiźnie w 1988 roku od rodziców. Rodzice zmarli – matka w 2006...

Sprzedaż mieszkania po ojcu sąsiadowi

Do mojej żony zgłosił się sąsiad jej zmarłego ojca, on poinformował żonę o śmierci. Ojciec żony nie utrzymywał z nią żadnego kontaktu. Po...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »