Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy można zmusić spadkobiercę do spłaty?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-03-13 • Aktualizacja: 2022-05-22

Mój brat zostawił w spadku dom swoim dzieciom, córce i synowi. Do tej pory wszystko układało się dobrze. Teraz jednak bratanica, uzależniona od alkoholu, chce opuścić dom i domaga się spłaty za połowę domu. Jej brat, a mój bratanek, nie wyraża na to zgody, bo podejrzewa, że pieniądze przepije. Czy można zmusić spadkobiercę do spłaty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można zmusić spadkobiercę do spłaty?

Zniesienie współwłasności spadkowej – dział spadku

Wyraźnie podkreślić należy, iż bratanica swoje żądani opiera na przepisie prawa, tj. art. 210 § 1 Kodeksu cywilnego. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

W pierwszej kolejności należy ustalić, kto jest spadkobiercom, a zatem kto jest uczestnikiem postępowania o dział spadku. Wówczas kolejnym krokiem winno być określenie, co wchodzi w skład majątku spadkowego. Po trzecie, znając już składniki majątku spadkowego, konieczne jest określenie ich wartości.

Ustalenie wartości składników spadku

Określenie wartości tychże składników jest we wniosku swobodne, ale oczywiście nie może odbiegać znacznie od rzeczywistości. Wartość składników wchodzących w skład spadku nie ma wpływu na wysokość opłaty sądowej, bowiem ta wynosi 500 zł przy wniosku o dział spadku lub 300 zł przy wniosku o zgody dział spadku. Nie ma przy tym znaczenia, jakiej wartości przedmioty wchodzą w skład spadku.

Określenie realnej wartości składników spadkowych ma o tyle istotne znaczenie, o ile w przypadku braku zgody uczestników postępowania na podaną we wniosku wartość, sąd dopuści dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność wyceny składników. Jeżeli biegły w swej opinii ustawi wartość zbliżoną do tej podanej we wniosku, wówczas sąd winien obciążyć kosztami takiej opinii osobę, która kwestionowała wartości podane we wniosku.

W tego rodzaju sprawach co do zasady każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Jednakże jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników.

Z chwilą złożenia wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sąd winien ustalić zaliczkę, którą obciąży uczestników postępowania, a następnie w postanowieniu końcowym powinien rozliczyć koszty związane z dopuszczeniem dowodu z opinii biegłego i zasądzić od uczestników na rzecz pozostałych uczestników ewentualne spłaty tytułem zwrotu za biegłego.

Zobacz również: Jak wygląda spłata spadku?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »