Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można zmusić spadkobiercę do spłaty?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-03-13

Mój brat zostawił w spadku dom swoim dzieciom, córce i synowi. Do tej pory wszystko układało się dobrze. Teraz jednak bratanica, uzależniona od alkoholu, chce opuścić dom i domaga się spłaty za połowę domu. Jej brat, a mój bratanek, nie wyraża na to zgody, bo podejrzewa, że pieniądze przepije. Czy można zmusić spadkobiercę do spłaty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyraźnie podkreślić należy, iż bratanica swoje żądani opiera na przepisie prawa, tj. art. 210 § 1 Kodeksu cywilnego. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

W pierwszej kolejności należy ustalić, kto jest spadkobiercom, a zatem kto jest uczestnikiem postępowania o dział spadku. Wówczas kolejnym krokiem winno być określenie, co wchodzi w skład majątku spadkowego. Po trzecie, znając już składniki majątku spadkowego, konieczne jest określenie ich wartości. Określenie wartości tychże składników jest we wniosku swobodne, ale oczywiście nie może odbiegać znacznie od rzeczywistości. Wartość składników wchodzących w skład spadku nie ma wpływu na wysokość opłaty sądowej, bowiem ta wynosi 500 zł przy wniosku o dział spadku lub 300 zł przy wniosku o zgody dział spadku. Nie ma przy tym znaczenia, jakiej wartości przedmioty wchodzą w skład spadku.

Określenie realnej wartości składników spadkowych ma o tyle istotne znaczenie, o ile w przypadku braku zgody uczestników postępowania na podaną we wniosku wartość, sąd dopuści dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność wyceny składników. Jeżeli biegły w swej opinii ustawi wartość zbliżoną do tej podanej we wniosku, wówczas sąd winien obciążyć kosztami takiej opinii osobę, która kwestionowała wartości podane we wniosku.

W tego rodzaju sprawach co do zasady każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Jednakże jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników.

Z chwilą złożenia wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sąd winien ustalić zaliczkę, którą obciąży uczestników postępowania, a następnie w postanowieniu końcowym powinien rozliczyć koszty związane z dopuszczeniem dowodu z opinii biegłego i zasądzić od uczestników na rzecz pozostałych uczestników ewentualne spłaty tytułem zwrotu za biegłego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Pominięcie męża w testamencie

Moja żona zmarła kilka miesięcy temu. Jako mąż zostałem pominięty w testamencie. Swój majątek zapisała córce siostry. Ma się odbyć druga sprawa...

 

Procedura odrzucenia spadku przez dalszych krewnych

Sprawa dotyczy procedury odrzucenia spadku przez dalszych krewnych. Dowiedziałam się, że mój kuzyn zmarł i nie spłacił pożyczki w banku (bez...

 

Od czego zacząć procedurę spadkową po zmarłym ojcu?

Mój tata zmarł tydzień temu. Mieszkał w mieszkaniu spółdzielczym własnościowym razem z żoną, moją mamą – oboje rodzice byli jego...

 

Czy muszę spłacić rodzeństwo?

Za życia rodziców dostałam dom i pole wraz z rodzeństwem, które się później wyprowadziło. Teraz rodzeństwo chce spłaty za remonty sprzed 20...

 

Czy żona może po zmarłym mężu wypłacić 50% środków?

Czy żona po zmarłym mężu posiadającym rachunek bankowy może wypłacić 50% środków z tego konta jako pozostająca we wspólnocie małżeńskiej oraz...

 

Kto i w jakiej części dziedziczy po matce?

Mąż w chwili zawierania małżeństwa ma dwoje dorosłych dzieci z pierwszego małżeństwa. Żona też w chwili zawarcia małżeństwa ma dwoje...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »