Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę spłacić rodzeństwo?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-03-08

Za życia rodziców dostałam dom i pole wraz z rodzeństwem, które się później wyprowadziło. Teraz rodzeństwo chce spłaty za remonty sprzed 20 lat. Ja zaraz po ślubie aktem notarialnym przepisałam wszystko na męża. Czy muszę spłacić rodzeństwo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż Pani rodzeństwo tak samo jak Pani jest współwłaścicielem nieruchomości, co powoduje, że każde z Państwa ma takie samo prawo do nieruchomości. Powyższe jest o tyle istotne, o ile stosownie do treści art. 207 Kodeksu cywilnego pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Każde z Państwa może także żądać zniesienia współwłasności (art. 210 § 1 zdanie 1). O ile rodzeństwo wystąpiłoby z wnioskiem o zniesienie współwłasności, o tyle musiałaby się Pani liczyć z koniecznością spłaty uwzględniającej nie tylko nakłady na nieruchomość, lecz także wartość samej nieruchomości. W mojej ocenie winna Pani zatem rozważyć, co jest dla Pani korzystniejsze, tj. spłata rodzeństwa z tytułu nakładów na dom, które to nakłady winien ocenić biegły celem oszacowania, o ile w chwili obecnej powodują wzrost nieruchomości, czy też tzw. pełne zniesienie współwłasności zmierzające do przyznania wyłącznie Pani prawa własności nieruchomości, z tą różnicą, że kwota spłaty na rzecz współwłaścicieli może być znaczenie, ale to znaczenie wyższa aniżeli żądanie zwrotu nakładów.

Osobiście uważam, że powinna Pani spróbować dowiedzieć się, jaka jest wartość nakładów czynionych przez rodzeństwo – w tym celu należałoby zlecić wykonanie operatu rzeczoznawcy majątkowemu – i ustalić, jaka jest wartość całej nieruchomości. Wówczas poweźmie Pani wiedzę, o jakich nakładach można mówić, a także o jakich spłatach można mówić w przypadku zniesienia współwłasności na mocy art. 210 § 1 zdanie 1.

Na Pani miejsc zatem dążyłbym do porozumienia się z rodzeństwem w ten sposób, że Pani spłaci ich nakłady, ale oni przeniosą na Panią swoje udziały w nieruchomości. Wówczas zaoszczędzi Pani, jak mogę domniemywać, spore pieniądze, bowiem nakłady zapewne są mniejsze aniżeli wartość ich udziałów w nieruchomości. Zapewne ich nakłady nie były zbyt wysokie, co pozwala Pani zaoszczędzić sporo pieniędzy i nabyć na własność całą nieruchomość.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zabezpieczenie na wypadek śmierci

Ożeniłem się po raz drugi 3 lata temu. Kto będzie dziedziczył moje mieszkanie po mojej śmierci – żona, moja córka z pierwszego małżeństwa czy...

 

Długi ojca biologicznego

Otrzymałam pismo od firmy windykacyjnej w sprawie zaspokojenia wierzytelności (spłacenie długu) po zmarłym biologicznym ojcu. Z ojcem nie miałam...

 

Zamknięcie wspólnego konta po śmierci męża i przelew pieniędzy na konto indywidualne

Mieliśmy z mężem wspólny rachunek bankowy. Mąż niedawno zmarł, więc zamknęłam ten rachunek, założyłam rachunek indywidualny...

 

Załatwienie spraw spadkowych po zmarłej mamie

Mieszkam w domu prywatnym, który jest własnością rodziców. Moja mama zmarła 20 lat temu i do tej chwili nie zostały załatwione żadne sprawy...

 

Czy żona może po zmarłym mężu wypłacić 50% środków?

Czy żona po zmarłym mężu posiadającym rachunek bankowy może wypłacić 50% środków z tego konta jako pozostająca we wspólnocie małżeńskiej oraz...

 

Czy można zmusić spadkobiercę do spłaty?

Mój brat zostawił w spadku dom swoim dzieciom, córce i synowi. Do tej pory wszystko układało się dobrze. Teraz jednak bratanica, uzależniona od...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »