Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy świadkowie sporządzenia testamentu muszą być obecni na jego odczytaniu?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-02-20

Czy świadkowie sporządzenia testamentu muszą być obecni na jego odczytaniu w sądzie?

Jak rozumiem, pyta Pan o tzw. otwarcie i ogłoszenie testamentu. Ono dotyczy jedynie testamentów, które mają formę pisemną, albowiem w przypadku testamentu ustnego, który nie został spisany, nie stosuje się wymienionego postępowania (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 1 kwietnia 1955 r., IV CR 2001/54). Jeżeli jednak taki testament został sporządzony zgodnie z przepisami prawa materialnego, to otwarciu podlega protokół tego testamentu. Kwestie te reguluje art. 649 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że:

„§ 1. Sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy.

§ 2. O terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności.”

Tak więc chociaż sądowe otwarcie i ogłoszenie testamentu odbywa się na posiedzeniu jawnym, to o jego terminie nie zawiadamia się osób zainteresowanych (chyba że osoba zainteresowana zgłosi takie żądanie). Mogą one jednak być obecne przy tej czynności, jeżeli chcą. Świadkowie testamentu, który miał formę pisemną, nie są też osobami zainteresowanymi.

Reasumując przy otwarciu i ogłoszeniu testamentu nie muszą być obecni świadkowie jego sporządzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Rozporządzenie konkretnymi składnikami majątku

Mam córkę i żonę oraz syna z pierwszego związku. Chciałbym sporządzić testament, przekazując konkretne składniki majątku dla danej osoby (np....

Odmowa ujawnienia testamentu przez siostrę

Tato zmarł 8 lat temu, 5 lat po jego śmierci ja i brat zostaliśmy poinformowani, że oboje rodzice spisali testament za dożywocie dla naszej siostry....

Zakwestionowanie testamentu i doprowadzenie do równego podziału spadku

Mama przed śmiercią sporządziła testament u notariusza, w który wyznaczyła mnie jedynym spadkobiercą, pomijając w dziedziczeniu mojego brata....

Czy spisanie testamentu rozwiązuje sprawę dziedziczenia?

Ojciec jest ciężko chory. Mama żyje, rodzice mieli nas trzech. Dwóch braci nie żyje, jednak jest 5 ich dzieci – wnucząt taty. Ojciec ma pewną sumę na...

Testament wzajemny z żoną

Chcielibyśmy spisać testament wzajemny z żoną . Zależy nam na tym, aby po śmierci jednego z nas dziedziczyło drugie, a po śmierci...

Czy żona może wydziedziczyć męża?

Jestem żonaty. W trakcie małżeństwa oraz przed jego zawarciem nie była podpisywana umowa majątkowa małżeńska. Z małżeństwa pochodzi dwoje...

Zmiana aktu poświadczenia dziedziczenia wobec odnalezienia testamentu

Po moim zmarłym ojcu notariusz sporządził akt poświadczenia dziedziczenia, wedle którego spadek po nim przypadł w równych częściach żonie zmarłego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »