Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowego po ojcu, gdy żyje jeszcze mama?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-07-25

Przed miesiącem zmarł nasz ojciec. Przy życiu pozostaje mama (i ma się dobrze). Jest nas troje rodzeństwa, wszyscy jesteśmy pełnoletni. Czy konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego po ojcu, czy też można odczekać z postępowaniem, do czasu śmierci mamy, by jednorazowo uregulować sprawy własnościowe po obojgu i tym samym oszczędzić kosztów, czasu i formalności. Jest co do tego pełna zgoda wszystkich zainteresowanych.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Istotne dla Pani i Pani bliskich znaczenie ma data śmierci ojca, albowiem zastosowanie znajdą nowe przepisy dotyczące przyjęcia spadku i bierności w terminie 6 miesięcy od dnia powołania do spadku. W chwili obecnej, jeżeli nie złożycie Państwo oświadczenia o przyjęciu, względnie odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy zgodnie z przepisami, z mocy prawa dojdzie do nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co będzie nakładało na Państwa obowiązek sporządzenia spisu inwentarza.

Spis inwentarza możecie Państwo zlecić komornikowi (osobiście odradzam z uwagi na koszta takich czynności ponad 400 zł za 1 godz. pracy komornika), względnie dokonać samodzielnie spisu inwentarza i wnosić o jego zatwierdzenie przez sąd.

Zgodnie z art. 53 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji: „Za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku pobiera się stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę plus VAT, co daje kwotę około 480 zł za godzinę pracy.

Reasumując, nie ma prawnego obowiązku przeprowadzania postępowania spadkowego po ojcu, jednakże, o ile postępowanie takie nie zostanie przeprowadzone, dla jasności sytuacji prawnej proszę sporządzić spis inwentarza po ojcu i złożyć przez każde z Państwa podpis pod nim.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Spadek, sprzedaż, darowizna – własne cele mieszkaniowe

Moje pytanie dotyczy spadku, sprzedaży i darowizny. W 2012 r. zmarł mój ojciec, nie pozostawił po sobie testamentu. W skład spadku po nim...

Mama twierdzi, że środki finansowe ojca nie podlegają spadkowi

Zmarły ojciec był całkowicie ubezwłasnowolniony. Mama była opiekunem prawnym. Wspólnie zgromadzili na kontach znaczącą sumę pieniędzy oraz posiadają...

Jak uzyskać dokument potwierdzający udział w odziedziczonym gospodarstwie rolnym?

Mój mąż odziedziczył po swoim ojcu część gospodarstwa rolnego. Na nakazie płatniczym do dnia dzisiejszego widnieje jednak matka męża, albowiem na nią...

Odrzucenie spadku przez uprawnionych sposobem przekazania majątku spadkowego jednej osobie

Moja mama i brat chcą zrezygnować ze swojej części spadku po śmierci taty na moją rzecz. Do podziału na nas troje jest połowa mieszkania...

Jak przeprowadzić sprawę spadkową, mieszkając za granicą?

Jak przeprowadzić sprawę spadkową po zmarłej w Polsce mojej córce, mamie mojego wnuka? To w jego imieniu pytam, mieszkamy w Australii, wnuk ma...

Podział ziemi i domu na dzieci bez testamentu

Mój dziadek zmarł ponad 20 lat temu, nie pozostawiając testamentu. 10 lat temu zmarła babcia i też nie sporządziła testamentu. Dziadkowie mieli trzy...

Żądania finansowe siostry od spadku po ojcu

Moja siostra i ja odziedziczyłyśmy spadek po ojcu (dom) – każda z nas po 1/6. Pozostałą część, czyli 4/6 posiada mama. Chcę wraz...

Przejęcie spadku przez jednego spadkobiercę za zgodą pozostałych

Przejęcie spadku przez jednego spadkobiercę za zgodą pozostałych

Zmarła osoba, pozostawiając następujących krewnych: 1 syn, matka i 2 siostry. Spadek strony chcą zgodnie pozostawić 1 siostrze. Czy można to...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »