Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zły adres wywołuje jakieś skutki prawne w sprawie spadkowej?

Marek Gola • Opublikowane: 2017-08-04

Od 12 lat mieszkam w UK. Rok temu zmarła siostra mojej mamy, która pozostawiła mieszkanie własnościowe. Sprawa spadkowa trafiła do sadu i przez przypadek dowiedziałam się, że do sadu został podany jako mój adres mojej mamy, gdzie nie jestem zameldowana, a ja podawałam adres z UK. Prosiłam o zmianę pełnomocnika (prawnika). Nie otrzymywałam więc żądnej korespondencji i dowiedziałam się dopiero teraz, że wyrok już zapadł (nie jest jeszcze prawomocny). Czy w tej sytuacji zły adres wywołuje jakieś skutki prawne? Co powinnam teraz zrobić?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – K.p.c.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, że zgodnie z przepisami K.p.c. sprawa o stwierdzenie nabycia spadku jest rozpatrywana w trybie nieprocesowym, a to z kolei powoduje, że mamy do czynienia z postanowieniem kończącym sprawę, a nie z wyrokiem. Powyższe jednak nie ma dla Pani istotnego znaczenia, a jedynie pozwalam sobie na ww. uwagę z uwagi na fakt, iż posługuje się Pani zwrotem „wyrok”.

Jako uczestniczka postępowania zamieszkująca poza granicami kraju powinna Pani znać art. 11355 K.p.c. Zgodnie z tym przepisem „strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem”.

Z uwagi na powyższe sąd nie miał obowiązku doręczać Pani pismo na adres zamieszkania w Wiejskiej Brytanii. Zachodzi jednak pytanie, dlaczego doręczał pisma na adres Pani mamy, skoro miała Pani pełnomocnika? Sąd winien doręczać pisma na adres pełnomocnika, a ten winien pisma te skanować i wysyłać do Pani wiadomości, by mogła się Pani z pismami zapoznać i ewentualnie wskazać swoje zastrzeżenia.

W chwili obecnej jeżeli nie zna Pani treści postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po cioci, może Pani zadzwonić do Biura Obsługi Interesanta Sądu rozpoznającego sprawę i zapytać, jakie jest rozstrzygniecie. Jeżeli nie będzie się Pani z nim zgadzała, może Pani złożyć wniosek o uzasadnienie. Wniosek o uzasadnienie może także złożyć Pani pełnomocnik.

Rekapitulując, sąd nie miał obowiązku doręczać Pani pism do UK, ale miał obowiązek doręczać pisma Pani pełnomocnikowi, a ten winien był przesyłać te pisma dalej do Pani celem zajęcia stanowiska. Proszę zatem jutro zadzwonić do sądu, podać swoje nazwisko i nazwisko oraz imię zmarłej cioci i poprosić o odczytanie postanowienia. Jeżeli nie będzie się Pani z nim zgadzała, proszę wymóc na pełnomocniku złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »