Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zły adres wywołuje jakieś skutki prawne w sprawie spadkowej?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-08-04

Od 12 lat mieszkam w UK. Rok temu zmarła siostra mojej mamy, która pozostawiła mieszkanie własnościowe. Sprawa spadkowa trafiła do sadu i przez przypadek dowiedziałam się, że do sadu został podany jako mój adres mojej mamy, gdzie nie jestem zameldowana, a ja podawałam adres z UK. Prosiłam o zmianę pełnomocnika (prawnika). Nie otrzymywałam więc żądnej korespondencji i dowiedziałam się dopiero teraz, że wyrok już zapadł (nie jest jeszcze prawomocny). Czy w tej sytuacji zły adres wywołuje jakieś skutki prawne? Co powinnam teraz zrobić?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – K.p.c.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, że zgodnie z przepisami K.p.c. sprawa o stwierdzenie nabycia spadku jest rozpatrywana w trybie nieprocesowym, a to z kolei powoduje, że mamy do czynienia z postanowieniem kończącym sprawę, a nie z wyrokiem. Powyższe jednak nie ma dla Pani istotnego znaczenia, a jedynie pozwalam sobie na ww. uwagę z uwagi na fakt, iż posługuje się Pani zwrotem „wyrok”.

Jako uczestniczka postępowania zamieszkująca poza granicami kraju powinna Pani znać art. 11355 K.p.c. Zgodnie z tym przepisem „strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem”.

Z uwagi na powyższe sąd nie miał obowiązku doręczać Pani pismo na adres zamieszkania w Wiejskiej Brytanii. Zachodzi jednak pytanie, dlaczego doręczał pisma na adres Pani mamy, skoro miała Pani pełnomocnika? Sąd winien doręczać pisma na adres pełnomocnika, a ten winien pisma te skanować i wysyłać do Pani wiadomości, by mogła się Pani z pismami zapoznać i ewentualnie wskazać swoje zastrzeżenia.

W chwili obecnej jeżeli nie zna Pani treści postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po cioci, może Pani zadzwonić do Biura Obsługi Interesanta Sądu rozpoznającego sprawę i zapytać, jakie jest rozstrzygniecie. Jeżeli nie będzie się Pani z nim zgadzała, może Pani złożyć wniosek o uzasadnienie. Wniosek o uzasadnienie może także złożyć Pani pełnomocnik.

Rekapitulując, sąd nie miał obowiązku doręczać Pani pism do UK, ale miał obowiązek doręczać pisma Pani pełnomocnikowi, a ten winien był przesyłać te pisma dalej do Pani celem zajęcia stanowiska. Proszę zatem jutro zadzwonić do sądu, podać swoje nazwisko i nazwisko oraz imię zmarłej cioci i poprosić o odczytanie postanowienia. Jeżeli nie będzie się Pani z nim zgadzała, proszę wymóc na pełnomocniku złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach z rodziny

W jaki sposób po 20 latach od śmierci mamy mogę dokonać prawnego przejęcia po niej spadku? Mama była wdową, ja jestem jedynaczką. Mama wraz ze swoimi dwiema...

Czy mamy spłacić siostry osoby sprzedającej nam dom?

Kopiliśmy na raty 1/2 domu bliźniaczego od osoby, która otrzymała go w darowiźnie w 1988 roku od rodziców. Rodzice zmarli – matka w 2006...

Sprzedaż mieszkania po ojcu sąsiadowi

Do mojej żony zgłosił się sąsiad jej zmarłego ojca, on poinformował żonę o śmierci. Ojciec żony nie utrzymywał z nią żadnego kontaktu. Po...

Pieniądze zdeponowane na cudzym rachunku na wypadek choroby i śmierci

Na rok przed śmiercią zmarły zawarł ze swoją siostrą ustną umowę, na mocy której przekazał na jej rzecz (na konto bankowe) określoną kwotę pieniędzy,...

Jak przekazać mieszkanie - w formie dożywocia, darowizny czy jako spadek?

Jak najkorzystniej przenieść własność mieszkania na drugą osobę? Wartkość mieszkania to ok. 200 tys. zł. Aktualnie jest napisany testament –...

Co zrobić, gdy siostra sprzedała wspólny spadek?

Moja siostra sprzedała wspólny spadek – działkę z domem – bez mojej wiedzy. Postanowienie sądu stwierdza, że ojciec był właścicielem...

Przeniesienie własności nieruchomości położonej w Polsce przez cudzoziemca

Cudzoziemiec, obywatel Austrii posiada dom w Polsce. Chciałby przenieść prawo własności tego domu na osobę z rodziny, która mieszka w Polsce....

Zrzeczenie się praw do mieszkania po rodzicach

Moi rodzice zmarli – matka 3 lata temu, ojciec w tym roku. Oboje byli współwłaścicielami mieszkania spółdzielczego własnościowego. Rodzice mieli...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »