Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pominięcie w testamencie jednego z wnuków

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-11-09

Moja mama zmarła w 2009 r., miała dwóch synów. Zostawiła testament napisany w 1999 r., w którym swój majątek (udziały w kamienicy) zapisała na dwoje wnuków, dzieci mojego brata. Brat zmarł w 2007 r. Pominęła w testamencie mnie lub mojego syna. Wnuczka złożyła w sądzie wniosek o uznanie testamentu. Nie zgadzam się z postanowieniem testamentu i chciałabym go podważyć, tym bardziej, że tyle lat osobiście opiekowałem mamą. Chciałbym majątek podzielić na troje wnuków. Jak mam postąpić?

Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych.

Powołanie do spadku może wynikać z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

W opisanej przez Pana sytuacji mamy do czynienia z dziedziczeniem testamentowym, ponieważ zmarła spadkodawczyni spisała testament na rzecz dzieci brata.

Gdyby doszło do podważenia testamentu, to w grę wchodziłoby dziedziczenie ustawowe i nowy krąg spadkobierców po zmarłym.

Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Oznacza to, że aby spadek został podzielony po Pana myśli, trzeba będzie podważyć testament.

Co do ewentualnego podważenia testamentu, to stwierdzić należy, że zasadniczo istnieje możliwość podważenia ważności testamentu, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek z art. 945 § 1 Kodeksu cywilnego. Mianowicie testament nie jest ważny, jeżeli został sporządzony:

  • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
  • pod wpływem groźby.

Ponadto testament własnoręczny może zostać uznany za nieważny, gdy:

  • został sfałszowany – w takim wypadku, w toku postępowania sądowego, zostanie powołany biegły grafolog, którego zadaniem będzie porównanie próbek pisma zawartych w testamencie z próbkami pisma spadkodawcy.
  • jeżeli testament nie został opatrzony datą, a istnieją wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Warto pamiętać, iż na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można powoływać się po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie dziesięciu lat od otwarcia spadku.

Podważanie ważności testamentu może już nastąpić na etapie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Podnosić nieważność testamentu może każdy, kogo praw dotyczy wynik postępowania spadkowego.

„Kwestionować testament można w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku lub w postępowaniu o uchylenia lub zmianę tego postanowienia. Dopuszcza się powództwo o ustalenie ważności lub nieważności testamentu, jeżeli interes powoda w powyższym postępowaniu nie może być zaspokojony” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1968 r., sygn. akt III CZP 103/68, OSNCP 1969, nr 5, poz. 85).

Mając jednak na uwadze powyższe informacje, należy stwierdzić, że żeby unieważnić testament, a szczególnie testament notarialny, muszą zajść naprawdę szczególne okoliczności.

Na osobie, która chce podważyć taki testament, ciąży bowiem (zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego) ciężar udowodnienia faktu, z którego osoba ta wywodzi skutki prawne.

Zatem Pan, żeby podważyć testament, będzie więc musiał udowodnić przez sądem, że spadkodawczyni sporządziła testament np. w stanie wyłączającym świadome podjęcie decyzji. Będzie musiał Pan powołać się przed sądem na naprawdę przekonujące dowody, jak np. zeznania świadków, lekarzy, orzeczenia lekarskie. Same twierdzenia, niepoparte żadnymi dowodami, są absolutnie niewystarczające.

Jeśli nie uda się Panu podważyć testament, to będzie Pan mógł ubiegać się jedynie o zachowek od spadkobierców testamentowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Choroba alkoholowa a sporządzenie testamentu

Mój wuj, z którym mieszkałem do jego śmierci, sporządził 10 lat temu testament na rzecz swojej bratanicy. Czy fakt, że wuj był dotknięty chorobą...

Ignorowanie testamentu

Było nas jako dzieci pięcioro, czyli, jeden brat nie żyje. Ojciec umarł w 2002 roku, a w 2015 roku zmarła nasza mama. Mama zostawiła testament,...

Słowa obietnicy przed śmiercią - testament ustny

Czy ma to jakieś znaczenie dla sądu, że moja babcia śp. mówiła, że wszystko zapisze mi i mojej siostrze? Nie zdążyła tego zrobić przed śmiercią....

Dalszy tok sprawy związanej z testamentem

W kwietniu zmarł mój ojciec. Zgodnie z testamentem do dziedziczenia w całości powołany jestem ja. Tata drugiej żonie i siostrze nie zapisał...

Testament spisany cudzą ręką

Dziadkowie zapisali dom i gospodarstwo wujkowi, który nigdy się nie ożenił i nie miał dzieci. W domu mieszkały z nim od zawsze dwie ciocie...

Podważenie testamentu ze względu na alkoholizm

Czy można podważyć testament osoby uzależnionej skrajnie od alkoholu? Zmarły leczył się kilkakrotnie w szpitalu (detoks), jednak nieskutecznie....

Zabezpieczenie majątku dla dzieci z pierwszego małżeństwa

Mam dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa, mój obecny partner też. Jestem jedyną właścicielką domu. Partner nie posiada znacznego majątku. Planujemy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »