Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy możliwe jest przeniesienie dziedziczenia na inną osobę?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-08-07

Moja mama ma dwa mieszkania. Jestem jej jedynym spadkobiercą. Chciałbym, by zamiast mnie nieruchomości odziedziczyła moja żona. 1. Czy jeżeli mamy intercyzę notarialną, to roszczenia komornicze mnie dotyczące nie obejmą spadku czy darowizny otrzymanych przez żonę? 2. Czy przepisy podatkowe dotyczące otrzymania tych mieszkań jako testamentu lub darowizny są takie same? 3. Czy możliwa jest forma zrzeczenia się praw do tych mieszkań na rzecz mojej żony w zamian za rentę?

Ad 1. Co do zasady tak, bowiem po ustaniu wspólności majątkowej małżonkowie ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania odrębnie. Proszę jednak pamiętać, że mimo iż (np. w podatkach) podatnik całym swoim majątkiem odpowiada za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki, a odpowiedzialność ta obejmuje jego majątek odrębny oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka, to skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się (co do zasady) do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:

  1. zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej;
  2. zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu;
  3. ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka;
  4. uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

Czyli wyłączająca skuteczność intercyzy tyczy się np. zobowiązań podatkowych powstałych po dniu jej zawarcia.

Ad 2. Nie – nabycie przez dziedziczenie (spadek), ale i nabycie w drodze darowizny, przez dziecko po rodzicu (rodzicach) zgodnie z art. 4a ust.1 podatku od spadków i darowizn może być, niezależnie od wartości, zwolnione z podatku, gdy nabywca (dziecko spadkobierca) zgłosi nabycie naczelnikowi US w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Synowej natomiast katalog nabywców zwolnionych z art. 4a nie obejmuje, czyli nie przysługuje jej to zwolnienie i nabycie przez nią, czy to w drodze dziedziczenia, czy w drodze darowizny od rodzica, rodziców męża, nie podlega zwolnieniu.

Ad 3. Nie – przepisy obowiązujące obecnie nie przewidują możliwości zrzeczenia się dziedziczenia na korzyść innej osoby, bez względu na to, czy miała to by być czynność odpłatna, czy darmowa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Zamiana udziałów w spadku

Czy istnieje możliwość zamiany udziałów w spadku pomiędzy dwoma osobami dziedziczącymi – ale jeszcze przed sądowym orzeczeniem o...

Podważenie ważności testamentu napisanego ręcznie

Nasza mama w 2009 r. zachorowała na raka złośliwego. Była przerażona swoim stanem i do tego zmuszona do kosztownego leczenia, więc na życie...

Podział mieszkania na dzieci a staranie o zachowek

Jestem osobą całkowicie niezdolną do pracy decyzją ZUS. Opiekuję się ojcem od wielu lat. Mój ojciec ma 76 lat i jest schorowany. Moje rodzeństwo, brat...

Jak szybko przeprowadzić proces spadkowy?

Rok temu zmarł mój tata. Mama, ja i siostra nabyliśmy spadek każda po 1/3. Siostra zleciła wycenę majątku. Czy kwotę za wycenę dzielimy na trzy?...

Jak przyjąć spadek, by przeszedł na dzieci?

Jestem wdową, mam dwoje dzieci. Okazało się, że mam ze szwagrem dziedziczyć po mojej siostrze. Początkowo nie chciałam przyjąć spadku, ale ze względu na...

Przekazanie domu pozbawiając rodzeństwo prawa do zachowku

W 2000 r. moi rodzice wspólnie kupili dom. Oboje widnieją w KW jako właściciele. W 2008 r. zmarł ojciec, nie pozostawiając testamentu. Oprócz mnie...

Dziedziczenie lokatorskiego prawa do lokalu z wkładem mieszkaniowym

Sprawa dotyczy dziedziczenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego wraz z wkładem. Mieszkanie to otrzymała w przydziale w 1968 r. pani X...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »