Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy możliwe jest przeniesienie dziedziczenia na inną osobę?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-08-07

Moja mama ma dwa mieszkania. Jestem jej jedynym spadkobiercą. Chciałbym, by zamiast mnie nieruchomości odziedziczyła moja żona. 1. Czy jeżeli mamy intercyzę notarialną, to roszczenia komornicze mnie dotyczące nie obejmą spadku czy darowizny otrzymanych przez żonę? 2. Czy przepisy podatkowe dotyczące otrzymania tych mieszkań jako testamentu lub darowizny są takie same? 3. Czy możliwa jest forma zrzeczenia się praw do tych mieszkań na rzecz mojej żony w zamian za rentę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ad 1. Co do zasady tak, bowiem po ustaniu wspólności majątkowej małżonkowie ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania odrębnie. Proszę jednak pamiętać, że mimo iż (np. w podatkach) podatnik całym swoim majątkiem odpowiada za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki, a odpowiedzialność ta obejmuje jego majątek odrębny oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka, to skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się (co do zasady) do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:

  1. zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej;
  2. zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu;
  3. ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka;
  4. uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

Czyli wyłączająca skuteczność intercyzy tyczy się np. zobowiązań podatkowych powstałych po dniu jej zawarcia.

Ad 2. Nie – nabycie przez dziedziczenie (spadek), ale i nabycie w drodze darowizny, przez dziecko po rodzicu (rodzicach) zgodnie z art. 4a ust.1 podatku od spadków i darowizn może być, niezależnie od wartości, zwolnione z podatku, gdy nabywca (dziecko spadkobierca) zgłosi nabycie naczelnikowi US w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Synowej natomiast katalog nabywców zwolnionych z art. 4a nie obejmuje, czyli nie przysługuje jej to zwolnienie i nabycie przez nią, czy to w drodze dziedziczenia, czy w drodze darowizny od rodzica, rodziców męża, nie podlega zwolnieniu.

Ad 3. Nie – przepisy obowiązujące obecnie nie przewidują możliwości zrzeczenia się dziedziczenia na korzyść innej osoby, bez względu na to, czy miała to by być czynność odpłatna, czy darmowa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »