Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podstawy do podważenia testamentu sporządzonego własnoręcznie

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2014-05-15

Czy można podważyć testament sporządzony własnoręcznie? Otóż sporządziłem taki testament i chciałbym wiedzieć, czy moja żona będzie mogła podważyć tenże testament. Majątek zapisałem moim dzieciom. Czy użyte w testamencie słowa „zapisuję moim dzieciom” (zamiast „powołuję do spadku”) mogą stanowić podstawę do podważenia testamentu?

W niniejszej odpowiedzi wyjaśniam Pana wątpliwości dotyczące tego, czy Pańska żona może podważyć testament sporządzony przez Pana własnoręcznie.

Dokonując analizy testamentu holograficznego (sporządzonego odręcznym pismem), należy przede wszystkim kierować się jego definicją ustawową:

Taką definicję zawiera art. 949 § 1 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów”.

Bezdyskusyjnie załączony testament (napisany przez Pana własnoręcznie) spełnia wszystkie z wymagań ustawowych.

W tym miejscu odniosę się do Pana wątpliwości co do zwrotu „zapisuję”. Otóż nie jest on nieprawidłowy, bowiem testament holograficzny nie jest dokumentem sformalizowanym i szablonowym. W testamencie ma być wyrażona wola spadkodawcy i należy ją interpretować zgodnie z treścią rozumianą według języka polskiego.

Jakiekolwiek więc płaszczyzny podważenia testamentu istnieją ewentualnie – o ile Pan byłby tego w stanie dowieść – na gruncie wad oświadczeń woli. Nieważność testamentu zachodzi w przypadku, gdy został on dotknięty następującymi wadami oświadczeń woli:

  • został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  • został sporządzony pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
  • został sporządzony pod wpływem groźby.

Jednak ani treść testamentu, ani Pana opis sprawy na to nie wskazują. Dlatego z uwagi na powyższe stwierdzam, iż testament sporządzono prawidłowo i nic nie wskazuje na istnienie wad pozwalających na jego podważenie lub obalenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Testament tylko dla córki - jak napisać taki testament?

Zależy mi na spisaniu testamentu i nie wiem jak go spisać. W testamencie chcę uwzględnić tylko córkę, a wykluczyć żonę i syna. Czy to...

Jakie są warunki prawidłowo sporządzonego testamentu ustnego?

Jakie są warunki prawidłowo sporządzonego testamentu ustnego ?

Testament holograficzny

Rodzeństwo – brat (A) i siostra (B) – wystąpiło do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po swojej matce. Na rozprawie pojawiła się córka B i...

Pozbawienie syna prawa do majątku

Mam syna z poprzedniego małżeństwa. Od kilku lat nie utrzymujemy żadnych kontaktów. Obecnie jestem w związku małżeńskim i z moją aktualną żoną mam...

Przedawnienie testamentu

Moi rodzice zmarli na początku lat 90. Sporządzili testament, z którego wynikało, że do całego spadku (w tym mieszkania) był uprawniony mój brat....

Czy zapis testamentowy jest zapisem windykacyjnym?

Moja zmarła teściowa zapisała moje żonie swój dom w testamencie („Anna Z. powołuje do całości spadku swoją córkę, Lidię N.…”)....

Podważenie ważności testamentu napisanego ręcznie

Nasza mama w 2009 r. zachorowała na raka złośliwego. Była przerażona swoim stanem i do tego zmuszona do kosztownego leczenia, więc na życie...

Testament notarialny – najpewniejsze rozwiązanie

Moja żona, wraz ze swoim rodzeństwem (siostra i brat) jest współwłaścicielem mieszkania własnościowego po zmarłych rodzicach. Trzy lata temu, gdy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »