Kategoria: Podatki

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy nastąpiło przedawnienie podatku od nabytego spadku?

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2014-09-16

Dziadek przed śmiercią spisał testament, w którym zapisał mi cały swój majątek. W 2004 r. nabyłem spadek po dziadku na mocy postanowienia sądu. Odziedziczyłem między innymi mieszkanie. Nie składałem żadnego dokumentu do urzędu skarbowego. Teraz chciałbym sprzedać odziedziczone mieszkanie i potrzebuję zaświadczenia z US o umorzeniu bądź zapłaceniu podatku od spadku. Czy nastąpiło już przedawnienie podatku od nabytego przeze mnie spadku? Co powinienem zrobić, aby nie narazić się na nieprzyjemne koszty karne?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Z treści pytania wynika, iż postępowanie spadkowe po Pana dziadku zostało przeprowadzone przed sądem spadku w 2004 r., tzn. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się w stosunku do Pana w 2004 r.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego).

Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym przed tą datą.

I tak, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze m.in. spadkobrania. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, czyli m.in. na spadkobiercy.

Przed 2007 r. obowiązek podatkowy powstawał – przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku. Jeśli jednak nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie orzeczeniem sądowym, jak było właśnie w Pana przypadku, obowiązek podatkowy zaktualizował się ponownie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (ma tu bowiem zastosowanie art. 6 ust. 4 w starym brzmieniu).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż był Pan zobowiązany uiścić podatek z tytułu nabytego spadku z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

W tej sytuacji należy ustalić, czy nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z art. 68 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik, tak jak Pan, nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, zobowiązanie podatkowe nie powstanie, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Odnosząc powyższe do Pana sytuacji, należy stwierdzić, iż skoro postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się w 2004 r., to przedawnienie prawa do wydania decyzji w sprawie podatku od spadków nastąpiło z końcem 2009 r. – zatem zobowiązanie podatkowe tu nie powstanie. Inaczej mówiąc, ciążący na Panu obowiązek zapłaty podatku z tytułu nabytego spadku po dziadku wygasł. Zatem urząd skarbowy nie ma prawa wymierzyć teraz Panu podatku z ww. tytułu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wezwanie do zapłaty podatku od spadku

Moja mama w tym roku na prośbę siostry wzięła udział w sprawie spadkowej po ojcu, który zmarł 13 lat temu. U notariusza cały spadek (dom) został przepisany...

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od działu spadku

Ja, rodzeństwo i mama nabyliśmy spadek po tacie, który zmarł w 2009 r. Obecnie dokonujemy sądowego działu spadku. Mama chce przekazać nam swój...

Podatek od sprzedanego mieszkania otrzymanego w spadku

W 2005 r. zmarł mój tata, ja, mama i brat przyjęliśmy spadek (mieszkanie). W 2013 r. zmarła mama, spadek przypadł mi i bratu, mamy więc po...

Podatek od spadku i ewentualne przedawnienie

Proszę o poradę dotyczącą podatku od spadku i jego ewentualnego przedawnienia. Sąd poinformował urząd skarbowy o stwierdzeniu nabycia spadku...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »