Kategoria: Podatki

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy nastąpiło przedawnienie podatku od nabytego spadku?

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2014-09-16

Dziadek przed śmiercią spisał testament, w którym zapisał mi cały swój majątek. W 2004 r. nabyłem spadek po dziadku na mocy postanowienia sądu. Odziedziczyłem między innymi mieszkanie. Nie składałem żadnego dokumentu do urzędu skarbowego. Teraz chciałbym sprzedać odziedziczone mieszkanie i potrzebuję zaświadczenia z US o umorzeniu bądź zapłaceniu podatku od spadku. Czy nastąpiło już przedawnienie podatku od nabytego przeze mnie spadku? Co powinienem zrobić, aby nie narazić się na nieprzyjemne koszty karne?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Z treści pytania wynika, iż postępowanie spadkowe po Pana dziadku zostało przeprowadzone przed sądem spadku w 2004 r., tzn. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się w stosunku do Pana w 2004 r.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego).

Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym przed tą datą.

I tak, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze m.in. spadkobrania. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, czyli m.in. na spadkobiercy.

Przed 2007 r. obowiązek podatkowy powstawał – przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku. Jeśli jednak nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie orzeczeniem sądowym, jak było właśnie w Pana przypadku, obowiązek podatkowy zaktualizował się ponownie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (ma tu bowiem zastosowanie art. 6 ust. 4 w starym brzmieniu).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż był Pan zobowiązany uiścić podatek z tytułu nabytego spadku z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

W tej sytuacji należy ustalić, czy nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z art. 68 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik, tak jak Pan, nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, zobowiązanie podatkowe nie powstanie, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Odnosząc powyższe do Pana sytuacji, należy stwierdzić, iż skoro postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się w 2004 r., to przedawnienie prawa do wydania decyzji w sprawie podatku od spadków nastąpiło z końcem 2009 r. – zatem zobowiązanie podatkowe tu nie powstanie. Inaczej mówiąc, ciążący na Panu obowiązek zapłaty podatku z tytułu nabytego spadku po dziadku wygasł. Zatem urząd skarbowy nie ma prawa wymierzyć teraz Panu podatku z ww. tytułu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »