Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy po złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku wierzyciele mogą dochodzić egzekwowania długów?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-08-03

Mój ojciec zmarł rok temu, pozostawił po sobie spore długi. Ustawowymi spadkobiercami jesteśmy ja i moja mama. Odrzuciłyśmy wraz z moim dzieckiem spadek u notariusza, ponieważ długi są większe niż spadek. Banki zapewne zaczną przesyłać korespondencję w sprawie długów. Niestety na kilku umowach kredytowych moja mama wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez ojca kredytu. Jak teraz mamy spłacać te raty? Czy po złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku wierzyciele mogą dochodzić egzekwowania długów ode mnie lub podważyć do odrzucenie?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

W swoim pytaniu pisze Pani, że „na kilku umowach kredytowych moja mama wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez ojca kredytu”. Musimy zatem rozważyć sytuację dotyczącą kredytów, na które Pani mama wyraziła zgodę (co łączy się z tym, że stała się w tym momencie współkredytobiorcą), oraz tych kredytów, na które Pani mama nie wyraziła zgody.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Zacznijmy od tych długów, na które Pani mama nie wyraziła zgody. Zgodnie z art. 41 § 2 Kodeksu rodzinnego i i opiekuńczego jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (art. 41 § 2). Po śmierci Pani ojca w skład spadku po nim wszedł cały jego majątek osobisty (a więc aktywa oraz pasywa czyli długi) oraz połowa wspólnego majątku małżeńskiego. Oznacza to, że w sytuacji, gdy Pani mama oraz Pani wraz dzieckiem odrzuciłyście spadek po ojcu, to tym samym odrzuciłyście wszelkie długi, które obciążały majątek osobisty zmarłego. Oznacza to, że odrzucenie spadku przed notariuszem chroni wszystkich odrzucających przed długami zmarłego. Nie jest tu wymagane żadne dodatkowe „poświadczenie” takiego oświadczenia. Ma ono bowiem moc prawną od momentu jego sporządzania. W momencie zatem, gdy Pani mama otrzymałaby np. informację z banku o kredycie zmarłego (ale tylko takim, który zaciągnął on sam bez jej zgody), wówczas musi poinformować bank o tym, że spadek odrzuciła, i przesłać kopię notarialnego odrzucenia spadku.

Co się tyczy długów, na które Pani mama wyraziła zgodę, to tutaj sprawa jest nieco inna. Od razu zaznaczam jednak, że ta odmienność tyczy się wyłącznie Pani mamy. Pani jako córka zmarłego wraz ze swoim dzieckiem nie dziedziczycie po nim żadnych długów ani tych, które zaciągnął za zgodą małżonki, ani tych bez jej zgody. Tak więc w przypadku śmierci jednego z małżonków (kredytobiorców) umowa kredytowa obowiązuje nadal drugiego z małżonków. Oczywiście możliwa jest sytuacja częściowego lub całkowitego wygaśnięcia zobowiązania kredytowego na skutek realizacji polisy ubezpieczenia na życie, jeżeli Pani ojciec posiadał takowe ubezpieczenie w zaciąganych kredytach. Zgodnie z art. 41 § 1 jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Skoro zatem Pani mama odrzuciła spadek po mężu, to odrzuciła tym samym połowę długu, który należał do zmarłego, więc nie jest zobowiązana do spłaty części kredytu przypadającej na zmarłego małżonka. Jednakże powinna Pani mama nadal spłacać połowę kredytu, która ją obciąża. Radziłabym zatem Pani mamie skontaktować się z bankiem/bankami, w których miała kredyty łącznie z mężem, w celu zawarcia ugody/porozumienia co do spłaty swojej części kredytu.

Na zakończenie odniosę się jeszcze do Pani obaw co do możliwości ewentualnego podważenia odrzucenia spadku przez wierzycieli Pani ojca. Tutaj pragnę Panią uspokoić, jeżeli odrzucenie spadku zostało przeprowadzone w ustawowym terminie i przed notariuszem (oba te wymagania zostały w Pani przypadku spełnione), to nie ma prawnych możliwości, aby takie odrzucenie spadku podważyć.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »