Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy po złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku wierzyciele mogą dochodzić egzekwowania długów?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-08-03

Mój ojciec zmarł rok temu, pozostawił po sobie spore długi. Ustawowymi spadkobiercami jesteśmy ja i moja mama. Odrzuciłyśmy wraz z moim dzieckiem spadek u notariusza, ponieważ długi są większe niż spadek. Banki zapewne zaczną przesyłać korespondencję w sprawie długów. Niestety na kilku umowach kredytowych moja mama wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez ojca kredytu. Jak teraz mamy spłacać te raty? Czy po złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku wierzyciele mogą dochodzić egzekwowania długów ode mnie lub podważyć do odrzucenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W swoim pytaniu pisze Pani, że „na kilku umowach kredytowych moja mama wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez ojca kredytu”. Musimy zatem rozważyć sytuację dotyczącą kredytów, na które Pani mama wyraziła zgodę (co łączy się z tym, że stała się w tym momencie współkredytobiorcą), oraz tych kredytów, na które Pani mama nie wyraziła zgody.

Zacznijmy od tych długów, na które Pani mama nie wyraziła zgody. Zgodnie z art. 41 § 2 Kodeksu rodzinnego i i opiekuńczego jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (art. 41 § 2). Po śmierci Pani ojca w skład spadku po nim wszedł cały jego majątek osobisty (a więc aktywa oraz pasywa czyli długi) oraz połowa wspólnego majątku małżeńskiego. Oznacza to, że w sytuacji, gdy Pani mama oraz Pani wraz dzieckiem odrzuciłyście spadek po ojcu, to tym samym odrzuciłyście wszelkie długi, które obciążały majątek osobisty zmarłego. Oznacza to, że odrzucenie spadku przed notariuszem chroni wszystkich odrzucających przed długami zmarłego. Nie jest tu wymagane żadne dodatkowe „poświadczenie” takiego oświadczenia. Ma ono bowiem moc prawną od momentu jego sporządzania. W momencie zatem, gdy Pani mama otrzymałaby np. informację z banku o kredycie zmarłego (ale tylko takim, który zaciągnął on sam bez jej zgody), wówczas musi poinformować bank o tym, że spadek odrzuciła, i przesłać kopię notarialnego odrzucenia spadku.

Co się tyczy długów, na które Pani mama wyraziła zgodę, to tutaj sprawa jest nieco inna. Od razu zaznaczam jednak, że ta odmienność tyczy się wyłącznie Pani mamy. Pani jako córka zmarłego wraz ze swoim dzieckiem nie dziedziczycie po nim żadnych długów ani tych, które zaciągnął za zgodą małżonki, ani tych bez jej zgody. Tak więc w przypadku śmierci jednego z małżonków (kredytobiorców) umowa kredytowa obowiązuje nadal drugiego z małżonków. Oczywiście możliwa jest sytuacja częściowego lub całkowitego wygaśnięcia zobowiązania kredytowego na skutek realizacji polisy ubezpieczenia na życie, jeżeli Pani ojciec posiadał takowe ubezpieczenie w zaciąganych kredytach. Zgodnie z art. 41 § 1 jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Skoro zatem Pani mama odrzuciła spadek po mężu, to odrzuciła tym samym połowę długu, który należał do zmarłego, więc nie jest zobowiązana do spłaty części kredytu przypadającej na zmarłego małżonka. Jednakże powinna Pani mama nadal spłacać połowę kredytu, która ją obciąża. Radziłabym zatem Pani mamie skontaktować się z bankiem/bankami, w których miała kredyty łącznie z mężem, w celu zawarcia ugody/porozumienia co do spłaty swojej części kredytu.

Na zakończenie odniosę się jeszcze do Pani obaw co do możliwości ewentualnego podważenia odrzucenia spadku przez wierzycieli Pani ojca. Tutaj pragnę Panią uspokoić, jeżeli odrzucenie spadku zostało przeprowadzone w ustawowym terminie i przed notariuszem (oba te wymagania zostały w Pani przypadku spełnione), to nie ma prawnych możliwości, aby takie odrzucenie spadku podważyć.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Czy dziecko urodzone za granicą przejmuje długi dziadków z Polski?

Czy dziecko urodzone za granicą przejmuje długi dziadków z Polski? A dokładnie chodzi o długi spadkowe po zmarłym dziadku, czyli moim ojcu. Ja...

 

Dzieci mieszkające w Irlandii a długi w spadku

Kilka miesięcy temu zmarł mój brat, pozostawiając ogromne długi. Cała rodzina po kolei odrzuca spadek po nim, teraz kolej na moje dzieci. Problem jest taki,...

 

Dług w banku po śmierci babci

Babcia męża zmarła miesiąc temu. Okazało się, że miała dług kredytowy w banku. Teściowa poinformowała nas, że ona się zrzeknie dziedziczenia,...

 

Odpowiedzialność dorosłych dzieci za długi rodziców

Czy i jaka odpowiedzialność ciąży na dorosłych dzieciach za długi ich rodziców? Czy może się tak zdarzyć, że kiedy rodziców by zabrakło...

 

Kto spłaca długi po śmierci kredytobiorcy?

Kto spłaca długi po śmierci kredytobiorcy?

Dwa tygodnie temu zmarła moja siostra, pozostawiając męża i pełnoletniego syna. Mąż jest na emeryturze kolejowej, a ona była na rencie strukturalnej, bo...

Co mówi prawo o długach zmarłego?

Dwa lata temu zmarł mój brat – nie miał żony ani dziećmi. Wraz z siostrą jesteśmy spadkobiercami, ale nie założyliśmy sprawy spadkowej. Teraz...

 

Pismo ze spółdzielni o zadłużeniu

Moja mama otrzymała ze spółdzielni mieszkaniowej mojego zmarłego dziadka list informujący o zadłużeniu mieszkania po dziadku na 17 tys. zł. Mama...

 

Odrzucenie spadku a zwrot kosztów pogrzebu

Mama zmarła miesiąc temu. Ze względu na to, że zadłużenie mojej mamy było wyższe niż jej majątek, chciałbym odrzucić spadek. Moja rodzina to ja, żona...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »