Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy przelew na opiekę może być uznany za darowiznę?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-09-25

Pełniłam opiekę nad wujostwem bezdzietnym. Około 3 lata przed ich śmiercią otrzymałam przelew „na opiekę i za opiekę” (nie darowiznę). Byłam na każde zawołanie wujów, wydałam większą część pieniędzy na ich potrzeby. Wuj nie sporządził testamentu. Umarł wcześniej przed ciotką. Ciotka natomiast sporządziła testament, w którym zapisała cały swój majątek na rzecz swojej chrześnicy mieszkającej. Po śmierci ciotki moja mama i jej rodzeństwo otrzymali część spadku po wuju, który nie zostawił testamentu. Po rozprawie sądowej chrześnica wspomniała, iż jeśli będziemy jej utrudniać podział, to ona wróci jeszcze do sprawy darowizn pieniężnych. Czy przelew na opiekę może być uznany za darowiznę?

W pierwszej kolejności należy ustalić, co tak naprawdę należy się chrześnicy Pani zmarłej cioci, oprócz otrzymanego już w testamencie spadku. Jedynym jeszcze roszczeniem, które mogłoby w tej sytuacji przysługiwać spadkobiercy, jest roszczenie o zachowek.

Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego (K.c.) „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

Jak zatem Pani widzi, zachowek przysługuje jedynie zstępnym (czyli dzieciom, wnukom, prawnukom itd.) osoby zmarłej, jej małżonkowi oraz rodzicom. Wyłącznie te osoby są uprawnione do żądania zachowku pod warunkiem, że otrzymany przez nich spadek (udział w spadku) nie przekracza należnej im kwoty zachowku, w sytuacji, gdyby zostali pominięci w dziedziczeniu.

W opisanej przez Pani sprawie chrześnica po pierwsze nie jest uprawniona do zachowku, a po drugie otrzymała po zmarłej cioci cały jej majątek w formie testamentu.

Natomiast po zmarłym wuju chrześnica Pani cioci nic nie odziedziczyła w testamencie i nie jest również uprawniona do dziedziczenia ustawowego, cały bowiem spadek po wuju przypadł jego rodzeństwu. Nie ma ona zatem żadnego prawa do jakiegokolwiek majątku po Pani zmarłym wujku.

Nie ma zatem znaczenia, z jakiego tytułu otrzymała Pani pieniądze od wujostwa, czy była to darowizna, czy też nie. Do tych pieniędzy chrześnica Pani zmarłej cioci nie ma żadnego prawa.

Nawet jeżeli hipotetycznie uznać, że byłaby to darowizna, chociaż z tego, co Pani pisze, uważam, iż była to po prostu zapłata dla Pani za opiekę, a więc żadna darowizna, to i tak pieniądze te nie weszłyby do schedy spadkowej po Pani cioci ani wujku.

Zgodnie bowiem z art. 1039 K.c. zaliczenie darowizn do schedy spadkowej obowiązuje jedynie w przypadku dziedziczenia ustawowego oraz wówczas gdy stronami postępowania są zstępni i małżonek spadkodawcy (ewentualnie ich zstępni lub nabywcy udziałów w majątku spadkowym), a nie rodzeństwo lub zstępni (dzieci) rodzeństwa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Nabycie spadku po wujku

Mój wujek zmarł i pozostawił po sobie mieszkanie. Oprócz rodziców (czyli moich dziadków) i mnie nie ma innej rodziny. Jak rozumiem, spadkobiercami...

Skuteczne prawne postanowienia w sprawie spadku

Moja narzeczona i ja mamy dorosłe dzieci. Zamierzamy się pobrać i będziemy budować dom na stare lata. Chcemy, aby jej syn dziedziczył 58% całej...

Jak zabezpieczyć interesy wychowanki?

Chciałabym przekazać cały swój majątek mojej siostrzenicy. Byłam dla niej rodziną zastępczą i opiekunem prawnym .Moi rodzice oraz rodzeństwo nie...

Spór o pieniądze ze sprzedaży mieszkania jeszcze za życia matki

Kto dziedziczy mieszkanie mojej matki? Ja czy brat, który ma pełnomocnictwo do jego sprzedaży? Kilka lat temu to mieszkanie wykupiliśmy na własność...

Konkubinat, dzieci z poprzedniego małżeństwa – dziedziczenie

Żyjemy od 5 lat w konkubinacie. Mamy wspólną córkę (2-letnią) oraz każde z nas ma dziecko z poprzedniego małżeństwa. Mój partner kupuje...

Pełnomocnictwo do sprawy spadkowej

Syn oddziedziczył spadek po zmarłym dziadku na podstawie testamentu sporządzonego przed notariuszem. Żona zmarłego (babcia syna) złożyła wniosek do sądu...

Rozwiązanie sprawy majątku po babci

W 2008 roku zmarła moja babcia. Testamentu nie zostawiła. Rodzina nie zrobiła postepowania spadkowego. Babcia miała dzieci i była wdową od 1989 roku. Po...

Mieszkanie własnościowe nabyte w spadku w częściach równych

Pięć miesięcy temu zmarł mój tata, pozostało do podziału mieszkanie własnościowe. Spadkobiercami są: mama, ja i dwóch moich braci. Tata dostał to...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »