Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy spadkobierca skorzysta z ulgi w podatku od spadku?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-01-31

Mój teść zmarł w 2004 roku. Pozostawił w spadku nieruchomość, której był właścicielem po swoim ojcu. Teść był żonaty, miał dwoje dzieci, testamentu nie zostawił  – czyli jest troje spadkobierców ustawowych. Do dzisiaj nie została przeprowadzona sprawa spadkowa po teściu, teraz chcielibyśmy się tym zająć. Stąd pytanie: Czy teściowa będzie mogła skorzystać z ulgi w podatku od spadku, jeżeli dzieci zrzekną się spadku na jej rzecz? Jeśli jednak trzeba zapłacić podatek, to w jakiej wysokości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku spadku teściowej nie przysługuje całkowite zwolnienie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jest tak, gdyż ustanowione przez ustawodawcę w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolnienie dodane zostało przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.222.1629) zmieniającej ww. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r. i znajduje co do zasady zastosowanie do nabycia spadków po osobach zmarłych po 31 grudnia 2006 roku.

Jeśli teściowa ma zamiar mieszkać w odziedziczonej nieruchomości, może skorzystać w części ze zwolnienia z art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zgodnie z którym w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej – nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

Ulga ta przysługuje osobom, które łącznie spełniają warunki wymienione w ust. 2 art. 16 ww. ustawy.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 1048) spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i zawiera się ją między żyjącym potencjalnym spadkodawcą a spadkobiercą. Zatem nie mogą dzieci w tej chwili zrzec się spadku (można np. dokonać działu spadku, tak by teściowa nabyła całość lub darować jej udziały w spadku).

Darowizna udziałów w spadku od dzieci dla matki jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Jest tak bowiem zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. wstępnych, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »