Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy stać mnie na rozpoczęcie sprawy?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-01-29

Osiem lat temu zmarła moja mama, później zmarł tata. Mój brat ze swoją rodziną mieszka w domu po rodzicach. Chciałabym też otrzymać coś z ich majątku jako córka. Nie wiem jednak, czy stać mnie na rozpoczęcie sprawy spadkowej. Ile kosztuje założenie takiej sprawy? Obawiam się, że moje prawa się przedawnią i zostanę z niczym.

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Panią problemu stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Zgodnie z treścią Art. 931 K.c.:

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Zgodnie z powyższym do kręgu spadkobierców ustawowych po mamie należą ojciec i dzieci (Pani i brat). Dziedziczycie Państwo w częściach równych po 1/3 spadku. Po ojcu do kręgu spadkobierców ustawowych należy Pani i brat.

W pierwszej kolejności należy przeprowadzić sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych rodzicach. Sądem właściwym jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawców. Wniosek może dotyczyć obojga rodziców pod warunkiem, iż zachodzi właściwość miejscowa sądu. Zgodnie z treścią art. 669 K.p.c. „sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi”.

Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku jest wydawane na wniosek, a bez odrębnego wniosku jedynie wówczas, gdy złożony został wniosek o dział spadku, a stwierdzenia nabycia spadku nie przeprowadzono wcześniej ani nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (art. 681). Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku mogą zgłosić:

  • spadkobierca, spadkobierca osoby powołanej do spadku, która zmarła przed stwierdzeniem nabycia spadku, oraz osoby nabywające spadek według ogólnych reguł dziedziczenia ustawowego w dalszej kolejności po odrzuceniu spadku przez spadkobiercę ustawowego dziedziczącego spadek w pierwszej kolejności (postanowienie SN z 10 grudnia 1992 r., sygn. akt II CRN 135/92, LexisNexis nr 315495);
  • osoby uprawnione według treści testamentu (zapisobierca czy dalszy zapisobierca), nabywca spadku lub udziału w spadku, wierzyciel spadku, dłużnik spadku, wykonawca testamentu oraz kurator spadku;
  • współwłaściciel przedmiotów wchodzących w skład spadku oraz osoba, która pozostawała w konkubinacie ze spadkodawcą (uzasadnienie postanowienia SN z 12 stycznia 1983 r., sygn. akt III CRN 218/82, OSNCP 1983, nr 8, poz. 124, LexisNexis nr 301705);
  • wierzyciel spadkobiercy (postanowienie SN z 10 maja 1966 r., sygn. akt II CR 205/66, OSNCP 1966, nr 12, poz. 224, LexisNexis nr 314781);
  • strona dochodząca wydania nieruchomości – po zmarłym właścicielu (współwłaścicielu) tej nieruchomości (postanowienie SN z 28 stycznia 2009 r., sygn. akt IV CSK 361/2008, OSNC-ZD 2010, nr A, poz. 9, LexisNexis nr 2153559 );
  • osoba bliska najemcy dochodząca ustalenia wstąpienia w stosunek najmu w przypadku śmierci wynajmującego (uchwała SN z 19 lutego 1981 r., sygn. akt III CZP 2/81, OSNCP 1981, nr 8, poz. 144, LexisNexis nr 301600).

Uczestnikami postępowania oprócz wnioskodawcy, którego legitymacja podlega każdorazowo ocenie w świetle art. 1025 § 1 K.c. oraz okoliczności danej sprawy, są osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 511 w zw. z art. 187. Jedyne czasowe ograniczenie złożenia wniosku wynika z art. 1026 L.c., zgodnie z którym stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Ponadto wniosek powinien zawierać oznaczenie spadkodawcy i może zawierać wnioski co do sposobu dziedziczenia oraz osób dziedziczących. Niemniej jednak sąd jest związany jedynie wskazaniem spadkodawcy, co do kręgu zaś osób dziedziczących oraz sposobu dziedziczenia w świetle art. 670, wniosek nie jest ani konieczny, ani wiążący (zob. pkt V uzasadnienia uchwały pełnego składu Izby Cywilnej SN z 26 października 1973 r., sygn. akt III CZP 13/73, LexisNexis nr 296374, OSNCP 1974, nr 9, poz. 144).

Ponadto wniosek musi zawierać przytoczenie okoliczności faktycznych dotyczących kręgu spadkobierców ustawowych oraz ewentualnych testamentów, a w zakresie spadków otwartych przed 14 lutego 2001 r. – także dotyczących wchodzenia w skład spadku gospodarstwa rolnego. Ponadto należy przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające właściwość sądu (art. 187 § 1 pkt 2), jeżeli nie wynikają one z aktu zgonu.

Do wniosku powinien zostać dołączony akt zgonu spadkodawcy (art. 1 i 4 Prawa o aktach stanu cywilnego), chyba że akt taki został dołączony przy składaniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wyniesie 50 zł. Stwierdzenie nabycia spadku otwiera drogę do kolejnej sprawy o dział spadku. Żadna ze spraw nie ulega przedawnieniu, tak więc obawy są bezzasadne. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy mamy do czynienia z zachowkiem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »