Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy stwierdzenie nabycia spadku to podział majątku?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-11-18

Moja mama zmarła rok temu (była wdową). Wiedząc, że ma długi, odrzuciłem spadek. Niedawno okazało się, że miała swoje mieszkanie, zatem moje dzieci mogą dziedziczyć. Siostra wniosła o stwierdzenie nabycia spadku, odgraża się, że wydziedziczy moje dzieci. Czy ma do tego prawo? Czy na posiedzeniu sąd od razu podzieli majątek – komu on przypadnie (są jeszcze dzieci brata)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 924 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Z tą właśnie chwilą spadkobierca nabywa spadek (art. 925 K.c.). O tym, komu w konkretnej sytuacji przysługuje przymiot spadkobiercy decyduje pozostawiony przez spadkodawcę testament lub, wobec jego braku, przepisy art. 931–940 K.c. dotyczące tzw. dziedziczenia ustawowego.

Ponieważ Pana mama nie pozostawiła po swojej śmierci testamentu, to w grę będzie wchodzić dziedziczenie ustawowe.

Kodeks cywilny wyznacza grupy dziedziczenia spadkobierców powołanych z ustawy. W pierwszej grupie znajdują się dzieci spadkodawcy i jego małżonek. Oni mają pierwszeństwo w dziedziczeniu.

Na podstawie art. 1012 K.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Według art. 1020 K.c. spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Przy dziedziczeniu ustawowym dochodzą wówczas do dziedziczenia zstępni odrzucającego (dzieci, wnuki).

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostają ustalone udziały poszczególnych spadkobierców w spadku.

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie dokonuje podziału spadku, a jedynie wskazuje, kto i w jakiej części dziedziczy. Nie ma możliwości, aby jakiś spadkobierca po prostu zażądał tego, że chce odziedziczyć wszystko. Sąd jest związany przepisami ustawy, a te nakazują mu podzielić spadek między wszystkich spadkobierców. Spadek zostanie zatem podzielony na 3 części, po 1/3 odziedziczą Pana dzieci i dzieci brata oraz siostra.

Co się tyczy wydziedziczenia, to proszę się nie obawiać. Żaden spadkobierca nie ma prawa wydziedziczyć innego spadkobiercy. Wydziedziczyć spadkobiercę może jedynie spadkodawca, czyli Pana mama w testamencie – dopóki żyła. Po śmierci nie ma już możliwości nikogo wydziedziczyć. Zatem Pana siostra nie ma możliwości prawnej, żeby starać się o wydziedziczenie Pana dzieci ani też dzieci brata.

Siostra może jedynie domagać się uznania Pana dzieci za niegodne dziedziczenia.

Prawną instytucję niegodności dziedziczenia regulują przepisy art. 927–930 Kodeksu cywilnego.

Obrazowo można stwierdzić, że niegodnym dziedziczenia jest ten, kto wskutek własnych, wyraźnie określonych przez przepisy prawa działań lub zaniechań okazał się osobą niezasługującą na udział w spadku po danym spadkodawcy. Zgodnie z przepisem art. 928 K.c. „spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Zatem Pana siostra ma możliwość domagania się uznania za niegodnych dziedziczenia Pana dzieci tylko wówczas, gdy spełniona jest któraś z wyżej wymienionych przesłanek w stosunku do Pana dzieci. Moim zdaniem raczej jest mało prawdopodobne, aby któraś z tych przesłanek miała miejsce w Pana sprawie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wezwanie do zapłaty zachowku

Dostałam wezwanie do zapłaty zachowku od syna mojego zmarłego brata. Jak uchylić się od zapłaty? Oto opis sprawy: W 2011 r. zmarł mój ojciec,...

 

Kto ponosi koszty przeprowadzenia spisu inwentarza?

Kto ponosi koszty przeprowadzenia spisu inwentarza?

Jestem spadkobiercą osoby zmarłej. Przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zmarły nie posiadał żadnego majątku. W urzędzie skarbowym...

Dokonanie działu spadku nieruchomości rolnej

Przed trzema miesiącami odbyła się sprawa spadkowa, gdzie w spadku otrzymałem 1/4 gospodarstwa rolnego (pole orne, budynek mieszkalny, maszyny). Kiedy...

 

Dwa testamenty notarialne rodziców

Przypadkiem zapoznałem się z testamentami notarialnymi moich rodziców. Okazało się, że cały swój majątek (dom) przepisali na moją siostrę, ja...

 

Uporządkowanie spraw spadkowych

Ja i moje rodzeństwo mieszkamy poza Polską. Mama zmarła w 2004 r., a tata – rok temu. Do tej pory nie zajmowaliśmy się spadkiem, ale...

 

Spadek po podopiecznym

Od 10 lat opiekuję się bardzo schorowaną, niesamodzielną ciocią, która jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie i ma 83 lata. Z rodziny żyję...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »