Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Długi w spadku dla niepełnoletniego dziecka mieszkającego za granicą

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-11-04

Czy jeśli osoba zmarła w lipcu 2015, to spadkobierców dotyczą nowe przepisy prawa spadkowego? I jeśli tak, to czym skutkuje niepodjęcie żadnych kroków w sprawie spadku? Chodzi o osobę niepełnoletnią, która mieszka ze swoją matką poza Polską. Sprawa dotyczy syna mojej siostry, która jest rozwiedziona, jej były mąż zmarł w lipcu 2015. Mieli wspólnego syna (teraz syn ma 13 lat). Ojciec dziecka zmarł, jego tryb życia wskazuje na to, że mógł pozostawić niespłacone długi. Czy syn siostry jest zagrożony długami?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na Pani pytanie przynoszą dwa przepisy ustawy nowelizującej Kodeks cywilny. Oto ta ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw ogłoszona została w Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2015r . Przepisy stanowią zaś:

„Art. 6. Przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia” – tzn. z dniem 18.10.2015 r.

Spadek opisany w Pani sprawie został otwarty (to data śmierci spadkodawcy) w lipcu 2015 r., przez co do tegoż spadku obowiązują stare zasady, tj. automatyczne nabycie spadku wprost.

Jednak jeżeli spadkobiercą jest tylko osoba małoletnia, to i tak „stare” przepisy przewidują, iż małoletni nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Art. 1015 Kodeksu cywilnego stanowił w § 2, że brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie (6 miesięcy) oznacza przyjęcie spadku wprost automatycznie, jednak wykluczał spośród tego m.in. osoby małoletnie, stanowiąc, że przyjmują one spadek z dobrodziejstwem inwentarza (czyli tak jak stanowią nowe przepisy).

Podsumowując – mimo że nowe przepisy jeszcze nie objęły tego spadku, to i tak według starych małoletnia tak samo, tj. z dobrodziejstwem inwentarza nabył spadek bez podejmowania jakichkolwiek kroków prawnych. Jeżeli więc spadek po ojcu to tylko długi, to dziecko nie będzie odpowiadało swym majątkiem, bowiem żadnego majątku w ramach spadku nie nabyło. Warto jednak zadbać o spis inwentarza, w którym byłoby stwierdzone, że majątek spadkowy spadkodawcy to po prostu przysłowiowy „pusty worek”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »