Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi w spadku dla niepełnoletniego dziecka mieszkającego za granicą

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-11-04

Czy jeśli osoba zmarła w lipcu 2015, to spadkobierców dotyczą nowe przepisy prawa spadkowego? I jeśli tak, to czym skutkuje niepodjęcie żadnych kroków w sprawie spadku? Chodzi o osobę niepełnoletnią, która mieszka ze swoją matką poza Polską. Sprawa dotyczy syna mojej siostry, która jest rozwiedziona, jej były mąż zmarł w lipcu 2015. Mieli wspólnego syna (teraz syn ma 13 lat). Ojciec dziecka zmarł, jego tryb życia wskazuje na to, że mógł pozostawić niespłacone długi. Czy syn siostry jest zagrożony długami?

Odpowiedź na Pani pytanie przynoszą dwa przepisy ustawy nowelizującej Kodeks cywilny. Oto ta ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw ogłoszona została w Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2015r . Przepisy stanowią zaś:

„Art. 6. Przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia” – tzn. z dniem 18.10.2015 r.

Spadek opisany w Pani sprawie został otwarty (to data śmierci spadkodawcy) w lipcu 2015 r., przez co do tegoż spadku obowiązują stare zasady, tj. automatyczne nabycie spadku wprost.

Jednak jeżeli spadkobiercą jest tylko osoba małoletnia, to i tak „stare” przepisy przewidują, iż małoletni nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Art. 1015 Kodeksu cywilnego stanowił w § 2, że brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie (6 miesięcy) oznacza przyjęcie spadku wprost automatycznie, jednak wykluczał spośród tego m.in. osoby małoletnie, stanowiąc, że przyjmują one spadek z dobrodziejstwem inwentarza (czyli tak jak stanowią nowe przepisy).

Podsumowując – mimo że nowe przepisy jeszcze nie objęły tego spadku, to i tak według starych małoletnia tak samo, tj. z dobrodziejstwem inwentarza nabył spadek bez podejmowania jakichkolwiek kroków prawnych. Jeżeli więc spadek po ojcu to tylko długi, to dziecko nie będzie odpowiadało swym majątkiem, bowiem żadnego majątku w ramach spadku nie nabyło. Warto jednak zadbać o spis inwentarza, w którym byłoby stwierdzone, że majątek spadkowy spadkodawcy to po prostu przysłowiowy „pusty worek”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Pułapka w spadku – długi brata

Brat zmarł rok temu, był rozwodnikiem, nie miał dzieci. Był kiedyś wspólnikiem upadłej firmy i prawdopodobnie z tego tytułu zostawił długi. Nasi...

Przyjęcie spadku po siostrze i stary kredyt sprzed lat

Siostra zmarła w 2009 roku, spadek odziedziczyłem ja, moja druga siostra i mama. Dostałem teraz pismo o zapłacenie ponad 15 tys. zł za kredyt...

Prywatny spis inwentarza czy sporządzony przez komornika?

Przyjęłam spadek w imieniu małoletniej córki z dobrodziejstwem inwentarza. W skład majątku po zmarłym byłym mężu wchodzą: 2 mieszkania...

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez małoletniego

Nie odrzuciłam na czas spadku po krewnym w imieniu mojej małoletniej córki po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego (źle zinterpretowałam czas odrzucenia)....

Zadłużenie mieszkania będącego częścią spadku

Podczas sprawy spadkowej druga strona zadłużyła mieszkanie, które było częścią spadku. Zadłużenie to spółdzielnia oddała do sądu, a następnie do...

Czy spadkobiercy mogą pozwać dłużnika spadkodawcy?

W roku 2010 moja mama pożyczyła wnuczce (córce swojego syna, a mojego brata) 40 tys. zł na wesele. Młodzi mieli oddać to w ciągu 2 lat, czego nigdy...

Brak wiedzy o zadłużeniu osoby zmarłej

Trzy lata temu zmarł tragicznie brat mojej żony. Nie był żonaty, miał córkę. Żyje matka szwagra (za granicą). Żona dostała wezwanie do sądu jako strona...

Jak odrzucić zadłużony spadek za siebie i dziecko?

Moi rodzice są po rozwodzie od wielu lat, nie utrzymuję kontaktu z ojcem. Kilka tygodni temu zmarł brat ojca. Jedynym jego spadkobiercą jest mój ojciec...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »