Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy teściowa może sama zadecydować o mieszkaniu?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-09-12

Sprawa dotyczy prawa spadkowego i mieszkania w bloku. Właścicielami była moja teściowa i mój teść. 12 lat temu teściowie się rozwiedli. W podziale majątku w sądzie mieszkanie przypadło na mojego męża, jego brata i na moją teściową. Czy jest możliwość, że teściowa na dzień dzisiejszy mogłaby bez kontaktu z mężem i bratem spisać testament i zrzec się mieszkania bądź przepisać je na inną osobę? Ponadto teść zmarł niedawno. Zostawił tylko długi. Co musi zrobić mój mąż, aby zabezpieczyć się przed ich spłatą i czy długi te będą miały coś wspólnego z mieszkaniem?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Jak wynika z opisu Pani sprawy, Pani teściowa jest współwłaścicielką mieszkania razem ze swoimi dwoma synami. Każdy zatem ma określony udział w tej nieruchomości, którego jest wyłącznym właścicielem. Zgodnie z artykułem 198 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Nie ma zatem przeszkód, aby Pani teściowa zapisała przynależny jej udział w nieruchomości w sporządzonym testamencie na dowolną osobę. Podkreślam, że teściowa nie może rozporządzać całą nieruchomością, ponieważ nie jest jej jedyną właścicielką, a tylko swoim udziałem w tej nieruchomości.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Podstawą do tego jest wspomniany już powyżej przepis artykułu. Na jego podstawie może Pani teściowa dokonać zbycia udziału przysługującego jej w nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności. Bardzo ważnym jest, iż możliwość rozporządzenia dotyczy udziału, a nie fizycznie określonej części rzeczy wspólnej czyli określonej części mieszkania. Zasadą bowiem jest, iż żaden współwłaściciel nie ma wyłącznego prawa do takiej części (wydzielonej) aż do czasu ustania współwłasności. Oznacza to, że teściowa nie może np. przepisać w testamencie pokoju i kuchni w tym mieszkaniu, a jedynie ułamkowy udział, który otrzymała w wyniku podziału majątku po rozwodzie z mężem.

Co się tyczy długów spadkowych Pani teścia ,to wskazać należy, iż w chwili śmierci teścia prawa i obowiązki należące do niego, a więc również długi, weszły w skład spadku.

Pani mąż jako syn zmarłego jest spadkobiercą ustawowym swego ojca i dziedziczy po nim zarówno aktywa jak i pasywa, czyli długi. Aktualnie Pani mąż ma jeszcze możliwość uniknięcia odpowiedzialności za zobowiązania swego zmarłego ojca. Stosownie do art. 1012 Kodeksu cywilnego „spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”.

Jeżeli więc Pani mąż złoży w sądzie lub przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku po ojcu, to wówczas nie będzie odpowiadał za jego długi spadkowe. Jednocześnie też nie nabędzie aktywów spadku (jeżeli ojciec, prócz długów, pozostawił jakieś przedmioty majątkowe). Najlepiej zatem, aby Pani mąż złożył wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania ojca lub u dowolnego notariusza, że odrzuca spadek po ojcu. Do wniosku będzie potrzebny akt zgonu ojca i oświadczenie o tym, kiedy dowiedział się Pani mąż o jego śmierci.

Według art. 1020 „spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku”.

Jeżeli macie Państwo dziecko, to wówczas w przypadku odrzucenia przez Pani męża spadku po ojcu przejdzie on na Pani dziecko (na Panią spadek po teściu nie przechodzi). Ono również może odrzucić spadek po dziadku. Jeżeli jest małoletnie, to oświadczenie w jego imieniu może złożyć Pani mąż jako jego przedstawiciel ustawowy, za wcześniejszą zgodą sądu rodzinnego na złożenie takiego oświadczenia. Zgoda sądu rodzinnego jest niezbędna, ponieważ złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dzieci jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd interesami i majątkiem dziecka. Jeżeli teść faktycznie pozostawił wyłącznie długi, to nie powinno być problemu z uzyskaniem zgody sądu rodzinnego na złożenie takiego oświadczenia.

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 1015 § 1 oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (najczęściej jest to chwila dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy).

Jeżeli nie maja Państwo dzieci, to wystarczy, że Pani mąż złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem lub przed notariuszem we własnym imieniu. Proszę pamiętać, że ma on na to 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o śmierci ojca, jednakże radziłabym nie czekać i załatwić tę sprawę jak najszybciej. Jeżeli Pani teściowa i brat męża również nie chcą dziedziczyć długów po zmarłym, to też powinni spadek odrzucić.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »