Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie po tacie a podatek od spadku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-29

W 2008 r. zmarł mój tata, zostało po nim mieszkanie. Odziedziczyłem je wraz z mamą, która mieszka w nim do dzisiaj. Czy muszę zapłacić podatek od spadku, skoro żyje drugi właściciel nieruchomości?

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy Kodeks cywilny), zatem nabył Pan spadek po ojcu w dniu jego śmierci. Jeśli nie było tu odmiennego od zasad ogólnych rozporządzenia testamentowego, nabył Pan, w pewnym uproszczeniu, część jego udziału w wymienionym mieszkaniu. Nie ma znaczenia (dla samego faktu nabycia w drodze dziedziczenia), jaką część posiada po śmierci ojca Pana mama.

Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r., stosuje przepisy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed tą datą – artykuł 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, pozwalający na zwolnienie w tzw. grupie zero (czyli również rodzic–dziecko, dziecko–rodzic) dodany został przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku, więc może mieć zastosowanie w Pan sprawie.

Zatem odnośnie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, nie tyle ma znaczenie, kiedy zmarł tata (bowiem zmarł w okresie, w którym zwolnienie już istniało), ile kiedy uprawomocniło się orzeczenia sądu stwierdzające nabycie spadku, lub kiedy uzyskano notarialne poświadczenie dziedziczenia. Od tego bowiem momentu ma Pan 6 miesięcy (pierwotnie był to 1 miesiąc) na złożenie zgłoszenia na druku SD-Z2 i uniknięcie podatku.

Jeśli termin ten minął i nie skorzystał Pan ze zwolnienia, rzeczywiście należy złożyć zeznanie podatkowe SD-3, co spowoduje ustalenie decyzją podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia.

Wszystkie powyższe uwagi aktualne są również dla Pana mamy, która również jest spadkobiercą ustawowym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Sprzedaż ruchomości objętej spisem inwentarza majątku spadkowego

Przyjąłem jako jedyny spadkobierca ustawowy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wartość długów przekracza wartość majątku. Składnikiem majątku...

Podatek od sprzedanego mieszkania otrzymanego w spadku

W 2005 r. zmarł mój tata, ja, mama i brat przyjęliśmy spadek (mieszkanie). W 2013 r. zmarła mama, spadek przypadł mi i bratu, mamy więc po...

Podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat

W 2006 roku w spadku po matce otrzymałem razem z bratem mieszkanie. Chciałbym znieść współwłasność w formie wykupienia części należącej...

Brak zgłoszenia SD-Z2 o nabyciu spadku

Po ojcu odziedziczyłyśmy mieszkanie. Sprawę spadkową zrobiłyśmy u notariusza kilka lat temu i nie posiadając wiedzy o obowiązku zgłoszenia...

Odziedziczenie pożyczki udzielonej spółce

Na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia otrzymujemy w spadku m.in. udziały w spółce z o.o. Zmarły udziałowiec udzielił spółce...

Odziedziczenie spadku w Polsce - jak zapłacić podatek?

Mieszkam i pracuję we Francji od 7 lat, tam płacę podatki. Z Polską obecnie niewiele mnie łączy. W 2009 r. otrzymałem w spadku część...

Brak zgłoszenia nabycia spadku

Jak najlepiej rozwiązać problem spadku i jakie ewentualnie grożą kary? Orzeczenie prawomocne sądu o nabyciu spadku nastąpiło w maju 2008 roku,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »