Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy w razie śmierci męża do spadku dojdzie jego rodzeństwo?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-01-05

Mój mąż odziedziczył dom po rodzicach, w którym mieszkamy od ślubu. Nie mamy dzieci. Czy w razie śmierci męża do spadku dojdzie jego rodzeństwo? Jak się przed tym uchronić – tak, bym dziedziczyła tylko ja (lub mąż po mnie)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks cywilny w części dotyczącej spadków ustala reguły zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i na podstawie testamentu.

Według art. 93 § 1 w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

W przypadku braku dzieci (zstępnych) spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. W sytuacji braku dzieci i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

W przypadku braku dzieci spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

Te reguły dotyczą jedynie sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu.

Reasumując, w Państwa sytuacji, w przypadku śmierci Pani męża, jeżeli nie posiadają Państwo dzieci, a rodzice męża nie żyją, z ustawy dziedziczyć będzie zarówno współmałżonek (1/2 spadku), jak i rodzeństwo zmarłego (wszyscy razem 1/2 spadku w równych częściach). Nie będzie Pani zatem jedynym spadkobiercą ustawowym męża.

Dziedziczenie może nastąpić również zgodnie z wolą spadkodawcy wyrażoną w testamencie. Tutaj spadkodawca ma pełną swobodę. Może wskazać jednego lub kilku spadkobierców. Jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części spadku kilku spadkobierców, nie określając ich udziałów spadkowych, dziedziczą oni w częściach równych.

Pani mąż może spisać testament na rzecz Pani, a z kolei Pani na rzecz męża. W razie śmierci jednego z Państwa spadek odziedziczy drugi z małżonków powołany w testamencie zmarłego.

Poza tym ochroną spadkobierców, którzy dziedziczyliby z ustawy, gdyby nie zostawiono testamentu, jest przysługujące im prawo do zachowku.

Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału”.

Z przepisu tego wynika zatem wyraźnie, że tylko ograniczona grupa spadkobierców uprawnionych do dziedziczenia z ustawy ma prawo żądania wypłaty zachowku od spadkobiercy testamentowego.

Rodzeństwo współmałżonka nie zostało wymienione w przepisie dotyczącym zachowku, zatem nie ma prawa do żądania wypłaty pieniędzy odpowiadających części ich ewentualnego udziału przy dziedziczeniu ustawowym. Jeśli więc zostanie sporządzony testament, w którym zostanie wskazany spadkobierca z podstawienia, rodzeństwo spadkodawcy nie będzie miało żadnych praw do spadku ani zachowku.

Reasumując, w Pani sprawie zasadne byłoby sporządzenie wzoru odpowiedniego testamentu, który następnie każde z Państwa spisałoby własnoręcznie lub poświadczyło u notariusza. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki