Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna majątku - czy należy się zachowek?

Brat mojego ojca, bezdzietny kawaler, zmarł ok. 2005 r. Pod koniec swojego życia, jak się niedawno dowiedziałem, w akcie darowizny zapisał cały majątek na swojego bratanka. Wuj miał tylko dwóch braci, w tym mojego ojca. Czy mojemu ojcu należy się jakaś część spadku lub zachowku? Z kolei od strony mojej mamy dziadkowie (mama zmarła w 2012) zapisali za życia cały majątek (gospodarstwo rolne) najmłodszemu synowi. Po śmierci dziadków obdarowany zapisał cześć jednej siostrze w darowiźnie, resztę sprzedał. Czy mi po dziadkach z tego majątku należy się zachowek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna majątku - czy należy się zachowek?

Zacznę od brata ojca. Zgodnie z Pani opisem przepisał majątek na bratanka. Zasadniczo brat byłby w gronie spadkobierców i miałby prawo do spadku. Ale w dniu śmierci wuja spadku już nie było, więc nie ma co dzielić.

Jeśli zaś chodzi o zachowek. Zgodnie z Art. 991 Kodeksu cywilnego: 

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Brat nie jest uprawnionym do zachowku, nie znajduje się w gronie ustawowym uprawnionych do zachowku. Rodzice rujka, czyli dziadkowie, mieliby prawo do zachowku, ale bratu on nie przysługuje. Co więcej, wuj zmarł w 2005 roku, więc jakiekolwiek roszczenia uległy już przedawnieniu.

Jeśli chodzi o rodzinę mamy, to tu w grę wchodziłby zachowek, bowiem to dziadkowie darowali majątek jednemu spadkobiercy z pominięciem pozostałych, mama więc jako córka miałaby prawo do zachowku.

Zgodnie z art. 993 „przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny uczynione przez spadkodawcę”.

Poza wyjątkami wynikającymi z art. 994 wszystkie darowizny uczynione przez spadkodawcę podlegają doliczeniu, także wówczas, gdy przedmiot darowizny uległ zniszczeniu lub zużyciu. Nie jest także istotne, czy przedmiot darowizny znajduje się w majątku obdarowanego.

Jednak tu problemem jest upływ czasu. Dziadkowie zmarli odpowiednio w latach 2006, 2008. Kodeks nie określa terminu przedawnienia roszczenia o zachowek w sytuacji, gdy dziedziczenie oparte jest na przepisach ustawy. Tymczasem w praktyce czasami zdarza się, że roszczenie o uzupełnienie zachowku przysługuje spadkobiercy ustawowemu. Taka sytuacja może wystąpić np. wówczas, gdy do dziedziczenia dochodzą małżonek w zbiegu z rodzeństwem, a doliczeniu podlegają znaczne darowizny. W takiej sytuacji należy na zasadzie analogii art. 1007 § 2 i przyjąć, że roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem trzech lat od otwarcia spadku- stan prawny na dzień otwarcia spadku po dziadkach (obecnie po 5 latach). Mama miała szanse na dochodzenie zachowku od brata. Pani niestety nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl