Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna dla siostrzeńca a zachowek

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-08-07

W 2014 r. zmarli moi rodzice. Po śmierci okazało się, że w 2002 r. aktem notarialnym dokonali darowizny mieszkania na rzecz mojego siostrzeńca. Czy należy mi się zachowek od tej darowizny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani uprawnienia do zachowku wynikają z art. 991 Kodeksu cywilnego (dalej – K.c.):

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.”

Odpowiednio do § 1 art. 1000 K.c., jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.

W Pani sprawie istotnym będzie § 1 art. 994 cytuję: „przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku”.

Co do zasady, doliczeniu do spadku podlegają wszystkie darowizny w rozumieniu art. 888. Nie ma przy tym znaczenia, kto był ich beneficjentem (spadkobierca, uprawniony do zachowku, osoba trzecia) ani w jakim okresie zostały dokonane. Art. 994 wprowadza od tych zasad pewne wyjątki.

Doliczeniu do spadku nie podlegają drobne darowizny, zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte (art. 994 § 1). Chodzi tu o darowizny o wartości nieprzekraczającej przeciętnej miary przyjętej w danym środowisku. Oznacza to, iż każdy przypadek wymaga samodzielnej oceny. Wydaje się, iż należy uwzględniać sytuację majątkową zarówno darczyńcy, jak i obdarowanego. Doliczeniu do spadku nie podlegają tylko te drobne darowizny, których wręczanie wynika z przyjętych w danym środowisku zwyczajów (np. z okazji urodzin, imienin, ślubu, świąt).

Doliczeniu do spadku nie podlegają także darowizny na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku, jeżeli zostały dokonane przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku (art. 994 § 1). Prowadzi to do wniosku, iż doliczeniu do spadku nie podlegają darowizny na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku dokonane co najmniej przed dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku. Darowizny na rzecz spadkobierców (ustawowych lub testamentowych) lub na rzecz osób uprawnionych do zachowku podlegają doliczeniu niezależnie od tego, kiedy zostały dokonane.

Jak wynika z opisu sprawy darowizna uczyniona na rzecz siostrzeńca miała miejsce w 2002 r., a więc minęło więcej niż 10 lat od momentu darowizny do chwili śmierci Pani rodziców, tak więc darowizna mieszkania zgodnie z powyższymi przepisami nie będzie już zaliczana do spadku i zachowek od niej nie będzie się należał.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wezwanie do zapłaty zachowku

Dostałam wezwanie do zapłaty zachowku od syna mojego zmarłego brata. Jak uchylić się od zapłaty? Oto opis sprawy: W 2011 r. zmarł mój ojciec,...

 

Przedawnienie zachowku od darowizny

Przedawnienie zachowku od darowizny

Dziadkowie przepisali na mnie pole i dom 12 lat temu. Rodzeństwo mamy nic nie dostało (nie chcieli). Dziadek zmarł 8 lat temu, babcia żyje. Teraz wujek...

Zachowek i darowizna

Przed laty teść przepisał wnukowi mieszkanie w darowiźnie za opiekę. Nie wiem dokładnie, kiedy to miało miejsce, bo brat męża nie może sobie...

 

Komu przysługuje roszczenie o zachowek?

Brat mojego taty zmarł bezdzietnie 5 lat temu, dziadkowie oraz mój tata zmarli wiele lat przed nim. Stryj przed śmiercią sporządził testament, na podstawie...

 

Żądanie zachowku od obdarowanego

Przed ok. 25 laty rodzice podarowali bratu mieszkanie. Ojciec zmarł pięć lat później, zaś matka zmarła pół roku temu. Czy po śmierci matki darowizna...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »