Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dług spadkowy w parabanku a przedawnienie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-08-08 • Aktualizacja: 2022-05-19

W marcu 2016 r. zmarł mój syn. Miał zobowiązania w parabanku. Po jego śmierci przyszło wezwanie do zapłaty. Zadzwoniłam do nich i powiedziano mi, że nie muszę się martwić, bo zadłużenie będzie opłacone z ubezpieczenia i mam tylko przesłać na ich adres akt zgonu, co uczyniłam. Teraz zadzwoniła w sprawie syna firma windykacyjna i też ich poinformowałam o jego śmierci. Również kazali przesłać akt zgonu. Nie udzielili mi żadnych informacji. Nadmieniam, że po synu nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Jak mam dalej postępować? Dwa lata temu parabank też odmówił mi przesłania do wglądu umowy, którą syn podpisał. Co mam robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dług spadkowy w parabanku a przedawnienie

Czy matka będzie musiała spłacać długi syna po jego śmierci?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności należy spróbować odszukać umowy, które syn zawierał z parabankiem, względnie z inną tego rodzaju firmą. Powyższe ma bardzo istotne znaczenie z punku widzenia Pani interesu, albowiem nie można wykluczyć, a w zasadzie z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że wierzytelność jest przedawniona.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Parabank udzielił Pani synowi pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zatem mając na uwadze treść art. 118 K.c., przedawnienie nastąpi po okresie 3 lat.

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Istotnym jest, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Jeżeli pożyczka miała być spłacana tygodniowo, względnie miesięcznie, do każdego dnia wymagalności doliczyć należy 3 lata. Wówczas może Pani podnosić skutecznie zarzut przedawnienia.

Zobacz również: Odmowa przyjęcia spadku

Przedawnienie zobowiązania

W mojej ocenie, w ogóle nie powinna Pani współpracować z firmami windykacyjnymi, albowiem jedynie ułatwia im Pani zadanie. Na ten moment, o ile już nie doszło do przedawnienia wierzytelności, to wszystko jest na dobrej drodze, by do przedawnienia doszło.

Teraz należałoby zatem zapoznać się z dokumentacją umowy pożyczki celem dokładnego przeanalizowania harmonogramu spłaty. W sytuacji pożyczki spłacanej ratalnie – raty tygodniowe – wymagalność każdej z rat następuje w innym terminie. Do daty, w której każda z rat jest wymagalna, należy doliczyć 3 lata, wówczas dzień następujący po tym terminie będzie pierwszym dniem, w którym doszło do przedawnienia roszczenia.

Wskazać należy nadto na treść art. 123 K.c., zgodnie z którym – bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji.

Skierowanie pozwu o zapłatę powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Nie wskazuje Pani jednak, by do dnia dzisiejszego był kierowany do sądu pozew o zapłatę lub wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przez parabank lub firmę windykacyjną.

Muszę podkreślić, że przedawnienie nie jest brane przez sąd z urzędu, co powoduje, iż zarzut przedawnienia musi być złożony w postępowaniu sądowym. Z chwilą, kiedy otrzyma Pani cokolwiek z sądu, powinna Pani podnosić zarzut przedawnienia. Żaden list sądowy nie powinien być przez Panią zbagatelizowany. Przestrzegam Panią przed prośbami o rozłożenie na raty, próbą płacenia długu, choćby w kwocie 20 zł, albowiem powyższe powoduje przerwanie biegu przedawnienia i liczenie go od nowa. O ile wierzyciel założy sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po Pani synu, a ma takie prawo, wówczas Pani powinna czynić starania, by postępowanie przedłużyć maksymalnie, albowiem stwierdzenie nabycia spadku nie jest traktowane jako czynność przerywające bieg przedawnienia, co powoduje, że im dłużej postępowanie to będzie trwało, tym korzystniej dla Pani - zyskuje Pani bowiem szansę na przedawnienie całości wierzytelności.

Zobacz również: Przedawnienie długów spadkowych

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »