Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dług większy niż spadek

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-04-15

Brat zmarł w 2014 r. Postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku jest z 2016 r. Okazało się jednak, że dług (7000 zł) jest większy niż spadek (5011 zł). Czy mają zastosowanie przepisy z 18.10.2015 r.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W dniu śmierci brata obowiązywał przepis art. 1015 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”.

Nie złożono żadnego oświadczenia, a więc spadek został przyjęty wprost w lutym 2015 r. Postanowienie sądu to potwierdza – zapewne jest tam – przez upływ czasu. I nie ma ograniczenia co do dobrodziejstwa inwentarza.

Dnia 18 października 2015 roku weszła w życie zmiana tego przepisu, według której następuje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza w razie nie złożenia oświadczenia. Na gruncie nowego stanu prawnego niezłożenie przez spadkobiercę oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku będzie skutkowało przyjęciem „z automatu” spadku z dobrodziejstwem inwentarza tzn. spadek zostanie nabyty tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Art. 1015 – aktualne brzmienie:

„§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”.

W Pani przypadku nabycie nastąpiło wprost. Nie jest istotna data wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, ale data otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

W opisanym przypadku, o ile nie złożono stosownego oświadczenia o ograniczeniu odpowiedzialności za długi i nie wynika to z treści postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku – czyli nie ma tam zapisu dziedziczy z dobrodziejstwem inwentarza – spadkobiercy odpowiadają do wysokości całego zadłużenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zadłużona część nieruchomości ze spadku

Spadek jak dotąd nie został podzielony między spadkobierców. Konkretnie jest to udział w nieruchomości, a spadkobierców jest czterech, każdy...

Jak postępować po śmierci brata, by nie dziedziczyć długów?

Niedawno zmarł mój brat, z którym miałem sporadyczny kontakt. Organizacją i kosztami pogrzebu zajmowałem się ja. Po śmierci znalazłem umowy...

Zrzeknięcie się spadku bez konieczności przyjazdu do kraju

Mieszkam na stałe za granicą. Przed 4 miesiącami w Polsce zmarł mój tata, który miał spore długi. Czy istnieje możliwość zrzeknięcia się spadku po...

Czy muszę się zrzekać spadku po babci żony?

Kilka dni temu zmarła babcia mojej żony, pozostawiając po sobie długi, nie posiada żadnego majątku. Jej synowie zrzekli się dziedziczenia, także moja...

Czy musimy odrzucić spadek po kuzynie?

Zmarł mój kuzyn, który posiadał długi. Nie miał ani żony, ani dzieci. Spadek został odrzucony przez jego rodziców oraz siostrę wraz z jej dziećmi....

Długi po zmarłym przyrodnim bracie

Zmarł brat przyrodni, z którym nie utrzymywałam żadnych kontaktów. Przyrodni brat miał długi. Mój dorosły syn, z którym również nie utrzymuję...

Zgoda sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, jakie terminy?

Mieszkam z żoną i naszym 3-letnim dzieckiem w Niemczech. Żona odrzuciła spadek po swoim zmarłym ojcu 8 lipca ubiegłego roku....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »