Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyjęcie spadku po bracie który miał dług

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2013-11-21

W 2009 roku zmarł mój brat. Ja i siostra przyjęłyśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W skład spadku wszedł nasz rodzinny dom, do którego wprowadziła się siostra (ja mieszkam kilkaset kilometrów dalej). Teraz okazało się, że brat miał także dług (niespłacony kredyt) i siostra dostała wezwanie na rozprawę dotyczącą roszczeń banku. Ze mną wprawdzie nikt się nie kontaktował, ale domyślam się, że prędzej czy później sprawa dotknie także mnie. Siostra odmawia przesłania mi dokumentów i nie chce podzielić się informacjami, które uzyskała w banku. Co powinnam zrobić? Jak dopilnować swoich spraw na odległość? Jak nie dopuścić do przejęcia nieruchomości przez bank? Czy nie doszło do przedawnienia długu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej przez Panią sytuacji najlepiej byłoby rzeczywiście ustanowić pełnomocnika na miejscu, który zapoznałby się z dokumentami, skoro Pani siostra odmawia współpracy.

Rzeczywiście bowiem jest tak, że nie tylko ona, lecz także reszta spadkobierców co do zasady odpowiada za długi spadkowe. Oczywiście wobec przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiadają Panie za długi jedynie do stanu czynnego spadku – ale jednak odpowiedzialność ta istnieje.

Zgodnie z art. 1034 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.):

„§ 1. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości udziałów.

§ 2. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów”.

Solidarność odpowiedzialności oznacza, że to wierzyciel decyduje, od kogo i w jakich częściach będzie się domagał zapłaty. W opisanej przez Panią sytuacji – jak widać – wytypował sobie Pani siostrę, do Pani tych roszczeń kierować nie musi, choć oczywiście może. Po spłaceniu kredytu może to uczynić także Pani siostra w takiej kwocie, jaka odpowiada Pani udziałowi w spadku.

Co do przedawnienia, to rzeczywiście jest tak, że odsetki od kredytu, które są niezaprzeczalnie świadczeniami okresowymi, podlegają przedawnieniu w terminie określonym w art. 118 K.c., czyli trzyletnim. Roszczenia banku z tytułu samego kredytu także podlegają trzyletniemu terminowi przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli gdy minął termin jego płatności (tak: wyrok SN z dnia 29 kwietnia 2009 r., II CSK 625/08), a roszczenia banku jako roszczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przedawniają się najdalej w terminie 3 lat od dnia wymagalności (art. 118 k.c.).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2008 roku (sygn. akt II CSK 212/08) roszczenia banku z umowy kredytu odnawialnego udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym przedawniają się w terminie trzech lat (art. 118 K.c.).

Co więcej, w wyroku z dnia 30 stycznia 2007 roku (sygn. akt IV CSK 356/06) Sąd Najwyższy stwierdził, że również termin przedawnienia roszczenia banku wobec osoby niebędącej przedsiębiorcą wynosi trzy lata.

Bank nie stanie się właścicielem nieruchomości, a jedynie – jeżeli uzyska pomyślny wyrok sądu – będzie mógł skierować sprawę do egzekucji, ale to bardzo długa droga, więc proszę się na razie tym nie martwić. Niech siostra na rozprawie powoła się na zarzut przedawnienia roszczeń banku.

W Internecie może Pani znaleźć namiary na radców prawnych i adwokatów w Pani miejscowości. Proszę spróbować się skontaktować z kilkoma i zapytać o cenę usługi polegającej na pomocy w sprawie długu spadkowego. W mojej ocenie powinna Pani jednak skorzystać z usług prawnika dopiero po rozprawie (bo zrozumiałam, że siostra została pozwana, a nie jest to postępowanie w sprawie nadania klauzuli wykonalności na współspadkobierców – to bowiem jest niejawne). Jeśli bowiem siostra podniesienie zarzut przedawnienia, a wydaje się, że jest on zasadny, to sąd oddali powództwo, chyba że podczas wizyty w banku podpisała po prostu jakieś dokumenty, w których zobowiązała się do zapłaty zadłużenia, ponieważ wówczas mogło dojść do przerwania biegu terminu przedawnienia w stosunku do niej.

Jeśli tak się stało, także proszę się nie martwić – nie będzie to dotyczyć Pani bezpośrednio, jako że art. 372 K.c. mówi, że przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia w stosunku do jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Długi w banku a przyjęcie spadku

Kilka miesięcy temu zmarła moja siostra (wdowa). Zostawiła po sobie tylko długi w banku , żadnego majątku. Jej dzieci odrzuciły spadek. Nasi...

 

Dług w ZUS z tytułu niepłaconych składek

Moja matka ma dług w ZUS-ie (z tytułu niepłaconych składek); dług ten został wpisany do hipoteki. Czy w przypadku, gdybym przyjął spadek po...

 

Spłata długów spadkowych

Mój tata zmarł w 2008 roku, siostra w 2011, a mama w 2012. Mama zapisała mi w testamencie cały majątek. Przed jej śmiercią dostałyśmy wezwanie do sądu...

 

Czy w razie śmierci męża dziedziczę jego długi?

Mąż jest nałogowym hazardzistą, w związku z czym ma bardzo wysokie długi . Czy w razie śmierci męża ...

 

Spłata długów zmarłego i domaganie się spłaty od spadkobiercy

Mój ojciec nie płacił alimentów na moją rzecz, wskutek czego miał dług. W 2008 r. komornik zajął na poczet tego długu mieszkanie należące do ojca....

 

Czy jako spadkobierca odpowiadam za dług po ojcu?

Rok temu zmarł mój ojciec. Przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza (wartość majątku wynosi „0”). Dowiedziałem się, że ojciec nie...

 

Gdzie dowiedzieć się na jaką kwotę był zadłużony zmarły?

Gdzie dowiedzieć się na jaką kwotę był zadłużony zmarły?

Zmarł ojciec mojej bratanicy, który miał długi. Gdzie można dowiedzieć się, na jaką kwotę był zadłużony i u jakich wierzycieli? Czy bratanica...

Co należy do długów spadkowych?

Niedawno zmarł mój ojciec, który pozostawił w spadku gospodarstwo rolne. Spadkobiercy to ja i moja siostra. Siostra chce złożyć do sądu wniosek...

 

Skuteczne zrzeczenie się spadku

Moja żona dowiedziała się, że dziedziczy po bracie jej babci. Spadek to jednak same długi, więc postanowiliśmy się go zrzec. Podczas rozprawy okazało się,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »