Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi ojca biologicznego

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-07-28

Otrzymałam pismo od firmy windykacyjnej w sprawie zaspokojenia wierzytelności (spłacenie długu) po zmarłym biologicznym ojcu. Z ojcem nie miałam żadnych kontaktów od 50 lat, nie wiem gdzie mieszkał, jak żył, co posiadał, kiedy zmarł. Prawdopodobnie był pozbawiony praw rodzicielskich, a ja wychowywałam się w rodzinie zastępczej. Czy jestem w stanie wybronić się ze spłaty jego długu? Poza tym firma windykacyjna w piśmie wymienia tylko imię i nazwisko ojca. żadnych innych danych bez możliwości sprawdzenia z moim aktem urodzenia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety nie przedstawiła Pani przedmiotowego pisma, stąd też trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Analizując podobne stany faktyczne, mogę stwierdzić, iż działania firm windykacyjnych opierają się jednolitym schemacie działania. Otóż firmy windykacyjne skupują wierzytelności częstokroć przedawnione. Roszczenia cywilnoprawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przedawniają się z upływem 3 lat. Podstawę prawną dla takie stanowiska stanowi art. 118 Kodeksu cywilnego: „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

 

Trzyletni ogólny termin przedawnienia odnosi się do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kodeks cywilny nie definiuje tego pojęcia, pozostawiając tę kwestię orzecznictwu i nauce prawa cywilnego. Pojęcie działalności gospodarczej występuje na płaszczyźnie innych aktów normatywnych, w tym również na gruncie prawa publicznego. W Kodeksie cywilnym ustawodawca odwołuje się do tego pojęcia, tworząc definicję legalną przedsiębiorcy (art. 431), przedsiębiorstwa w znaczeniu podmiotowym (art. 551) czy też konsumenta (art. 221). Na potrzeby komentowanego przepisu można przyjąć definicję działalności gospodarczej zawartą w art. 2 ustawy, zgodnie z którą jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Zapewne więc roszczenie dochodzone przez firmę windykacyjną jest już przedawnione. Abstrahując od powyższego, firma windykacyjna musi wykazać, iż jest Pani następcą prawnym zmarłego. Konieczne jest legitymowanie się postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Firma windykacyjna musi wykazać, iż doszło do nabycia spadku i w jakim zakresie. W zasadzie już na tym etapie druga strona nie ma możliwości ustalenia kręgu spadkobierców.

W każdym bądź razie jeżeli nie utrzymywała Pani kontaktów ze spadkodawcą, będzie mogła Pani złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Nieodrzucenie spadku przez niepełnoletnie dzieci a odpowiedzialność za długi

Rok temu zmarła ciotka mojego męża. Mąż i nasze pełnoletnie dzieci zrzekli się spadku. Niestety nie wiedzieliśmy, że w imieniu niepełnoletnich...

 

Odrzucenie zadłużonego spadku w Niemczech

Miesiąc temu zmarł mój brat zamieszkujący na stałe w Niemczech. Miał obywatelstwo polskie i niemieckie. Spadek po nim jest zadłużony. Brat był...

 

Adopcja a dziedziczenie po biologicznym ojcu

5 lat temu adoptowaliśmy dziewczynkę (pełna adopcja). Jej rodzice byli pozbawieni praw rodzicielskich. W zeszłym roku jej biologiczny ojciec zmarł. Teraz...

 

Solidarna odpowiedzialność za długi spadkowe przed działem spadku

Dwa lata temu zmarła moja mama. W wyniku postępowania spadkowego stałem się współwłaścicielem w 25% mieszkania. Obecnie mieszka tam wyłącznie...

 

Kiedy złożyć wniosek do sądu o odrzucenie spadku?

Moja zmarła niedawno siostra pozostawiła długi. Jej dzieci złożyły przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku, o czym zostałam...

 

Nieważność oświadczenia o odrzuceniu spadku

W maju 2016 r.* dowiedziałam się o powołaniu do spadku po zmarłym w 2013 r. kuzynie mojego nieżyjącego męża. Spadek jest obciążony długiem,...

 

Czy żeby odrzucić spadek trzeba stawić się osobiście u notariusza?

Mam 15-procentowy udział w spadku po babci. Od jej śmierci nie minęło jeszcze 6 miesięcy. Jaka jest procedura odrzucenia spadku przeze mnie i przez...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »