Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi po zmarłych - jak skutecznie odrzucić spadek?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-06-26

W listopadzie 2017 roku zmarł mój brat, a w maju 2018 mama. Według mojej wiedzy posiadali dług z tytułu zaległego czynszu i bezumownego korzystania z lokalu. Jest możliwe, że były też pożyczki. Oprócz wyposażenia mieszkania (łóżko, stary telewizor, stare meble – nadające się tylko do utylizacji) żadnego majątku nie posiadali. Co należy zrobić, aby w sposób skuteczny pozbyć się długu po zmarłych i odrzucić spadek? Brat ma syna. a ja mam pełnoletnie dzieci.

Długi po zmarłych - jak skutecznie odrzucić spadek?

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż o ile żadne z nich nie pozostawiło testamentu o tyle wystąpi tzw. dziedziczenie ustawowe. Zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. O ile zatem brat miał córkę to w pierwszej kolejności spadek po bracie dziedziczy córka. Nie wskazuje Pan, by córka brata miała dzieci. O ile córka brata nie miała dzieci, a odrzuciła spadek, wówczas od dnia, kiedy córka brata odrzuciła spadek, ma Pan 6 miesięcy na odrzucenie spadku. Wówczas konieczne będzie udanie się do notariusza i złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku po bracie. Następnie to samo i polecam dokonać tej czynności tego samego dnia co Pan, lecz po Panu, dzieci także winne złożyć oświadczenie woli o odrzuceniu spadku. Jeżeli dzieci są nieletnie, wówczas konieczne będzie uzyskanie zgody sądu na odrzucenie spadku w imieniu tychże. Co istotne od momentu wniesienia wniosku o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci czas na odrzucenie spadku ulega zawieszeniu co potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt I CSK 329/13, w którego tezie wskazano, że „złożenie wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje zawieszenie – na czas trwania postępowania – biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 k.c.”

Jeżeli chodzi o spadek po mamie, to w chwili obecnej już może Pan podjąć ww. czynności, nie czekając na ruch ze strony córki brata, bowiem w tym przypadku każde działa we własnej sprawie i niezależnie od siebie.

Reasumując, proszę ustalić, czy córka brata odrzuciła po ojcu spadek. Jeżeli tego nie uczyniła, wówczas nie może Pan odrzucić spadku po bracie. Nie ma jednak żadnych przeszkód, by odrzucił Pan spadek po mamie. Proszę jednak dysponować odpisem skróconym aktu zgonu mamy, gdyż notariusz będzie tego wymagał.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Długi po zmarłym przyrodnim bracie

Zmarł brat przyrodni, z którym nie utrzymywałam żadnych kontaktów. Przyrodni brat miał długi. Mój dorosły syn, z którym również nie utrzymuję...

Zgoda sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, jakie terminy?

Mieszkam z żoną i naszym 3-letnim dzieckiem w Niemczech. Żona odrzuciła spadek po swoim zmarłym ojcu 8 lipca ubiegłego roku....

Jak ustrzec córkę przed spłacaniem długu po ojcu?

Mój mąż ma długi. Spłaca je regularnie, ale niepokoi mnie, co się stanie w momencie naszej śmierci, jeśli dług nie zostanie spłacony. W związku...

Spis inwentarza, pozwy o zapłatę, koszty pogrzebu

Przyjąłem po zmarłym ojcu spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Został sporządzony przez komornika spis inwentarza. Spis wykazał aktywa – ok....

Mieszkanie od babci która miała kredyt

Mieszkanie od babci która miała kredyt

Wnuczka po rozwodzie rodziców otrzymała darowiznę w postaci nieruchomości. Przed rozwodem, który zapadł w styczniu 2017 r., rodzice spisali...

Odrzucenie długu dla osoby małoletniej

Odrzucenie długu dla osoby małoletniej

Złożyłem do sądu wniosek o odrzucenie długu dla osoby małoletniej (mojego dziecka) po bardzo dalekiej krewnej. Otrzymałem z sądu postanowienie...

Niespłacony kredyt zmarłego ojca

Niespłacony kredyt zmarłego ojca

W 2013 r. zmarł mój ojciec (mama zmarła parę lat wcześniej), który przekazał w 2002 r. notarialnie mieszkanie z dożywotnią służebnością mojej...

Odrzucenie spadku przez dzieci po siostrze ojca

Odrzucenie spadku przez dzieci po siostrze ojca

Ojciec moich dwóch córek (19 lat i 15) został pozbawiony praw rodzicielskich w Anglii, gdzie mieszkamy na stałe. Było to kilkanaście lat temu, od...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »