Długi syna pominiętego w testamencie - czy może upomnieć się o spadek?

• Autor: Katarzyna Bereda

Mój ojciec (jedynak) zamieszkał w domu po zmarłym ojcu i mamie. Nie uregulował spraw spadkowych nieruchomości i mieszkał w nim aż do swojej śmierci. Księga wieczysta figuruje na moją babcię. Mam troje rodzeństwa, które zrzeka się dobrowolnie praw do własności na moją rzecz. Jeden brat ma zadłużenia komornicze w wysokości 1/3 wartości nieruchomości. Ojciec sporządził testament, w którym do całości spadku powołuje mnie i pominął syna który ma zadłużenie. Czy jeśli przejmę nieruchomość na własność, komornik może upomnieć się o spadek należny bratu i przejąć (zlicytować) część nieruchomości na rzecz zadłużenia brata?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Długi syna pominiętego w testamencie - czy może upomnieć się o spadek?

Dziedziczenie spadku po tacie a długi brata

Jeżeli Pan jest jedynym spadkobiercą testamentowym po zmarłym tacie, to brat nie posiada udziału spadkowego w niniejszej nieruchomości, a więc nie dojdzie do przejęcia udziału. Jeżeli tata nie sporządziłby testamentu, mogłoby dojść do zajęcia udziału spadkowego brata.

Zgodnie z treścią art. 779 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego do egzekucji ze spadku konieczny jest – aż do działu spadku – tytuł egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom. Przez egzekucję ze spadku rozumieć należy egzekucję z przedmiotów należących do spadku. Egzekucja z całego spadku lub udziału w spadku jako całości jest niemożliwa (por. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1968, s. 206; F. Zedler, Powództwo o zwolnienie, s. 90).

Uregulowanie spraw spadkowych

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż do momentu działu spadku co do zasady komornik nie może zając majątku spadkowego ani prowadzić z niego egzekucji, jednak to dotyczyłoby przypadku, gdy brat byłby spadkobiercą – jeżeli jest nim tylko Pan, majątek spadkowy należy do Pana w całości. Idąc dalej, podnoszę, że jeżeli chce Pan uregulować sprawy spadkowe, powinien Pan rozpocząć postępowanie spadkowe z testamentu po tacie, a następnie po babci, tak aby stał się Pan jedynym spadkobiercą.

Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich spadkobierców, którzy doszli do dziedziczenia (art. 677 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku są bowiem wszystkie osoby, które mogą być uznane za zainteresowane – czyli także spadkobiercy ustawowi.

Zgodnie z art. 670  sąd bada w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, kto jest spadkobiercą, a także czy spadkodawca pozostawił testament. Sąd może przy tym wezwać osobę, co do której zostanie uprawdopodobnione, że dysponuje testamentem, do złożenia tego dokumentu. W takim przypadku sąd dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub skierować sprawę do dowolnego notariusza. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, skrócone odpisy aktów urodzenia uczestników postępowania, a także w przypadku zawarcia związku małżeńskiego, także skrócone odpisy aktów małżeństwa oraz pozostawiony testament.

Łączna opłata od wniosku to 100 zł oraz 5 zł. Postępowanie może odbyć się także przed notariuszem. Przed notariuszem jednak konieczna jest obecność wszystkich spadkobierców. Przed sądem nie ma takiej konieczności – jednak sąd zawiadomi wszystkie osoby będące spadkobiercami po zmarłym o toczącym się postępowaniu, aby mogli oni wziąć w nim udział.

Zobacz również: Przekazanie spadku na rzecz innej osoby

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »