Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi po dziadku, małoletni, ojciec osadzony w więzieniu za granicą

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-03-23

Ojciec mojego dziecka (posiadający pełnię praw rodzicielskich) jest osadzony w więzieniu za granicą. Obecnie jestem po sprawie sądowej, podczas której zrzekłam się w imieniu mojego małoletniego dziecka spadku po moim zmarłym ojcu (ogromne długi). Sędzia poinformował mnie, że ojciec dziecka również musi zrzec się spadku w jego imieniu. Ojciec dziecka w krótkiej rozmowie telefonicznej przekazał mi informację, że sam napisze pismo z aresztu, w którym zrzeka się w imieniu dziecka tego spadku – problem w tym, że pismo to nie będzie pismem potwierdzonym przez notariusza. Na załatwienie tej sprawy zostało już tylko niecałe dwa miesiące. Pytanie: czy musi być potwierdzenie notarialne, czy wystarczy pismo ojca z pieczątką i podpisem z zakładu karnego, w którym ojciec dziecka przebywa? Nie wiem nawet dokładnie gdzie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety przepisy nie wskazują, w jaki sposób rodzice powinni złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dzieci, w sytuacji gdy nie mogą tej czynności dokonać osobiście przed sądem. Oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dzieci składane jest przed sądem, by sędzia miał możliwość sprawdzenia i zweryfikowania tożsamości osoby składającej oświadczenie. Niestety w momencie gdy ojciec dziecka przebywa w zakładzie karnym, nie mam możliwość sprawdzenia jego tożsamości jak i faktu, czy oświadczenie jest składane przez niego dobrowolnie.

Waga oświadczenia dla dziecka i jego praw jest istotna i o dużym znaczeniu na przyszłość. Dlatego też, aby ewentualnie wierzyciele zmarłego nie mogli dochodzić swych praw (spłaty zadłużenia) od dziecka, powinni Państwo zachować najwyższą ostrożność przy składaniu oświadczenia. Aby nikt nie mógł podważyć oświadczenia ojca dziecka, z uwagi iż nie było ono składane przed sądem, uważam, iż powinni Państwo dokonać go w obecności notariusza.

Zgodnie z ustawą o notariacie czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, zwanej dalej „kancelarią”. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (art. 3 ustawy). Zgodnie z art. 5 „§ 1 notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. § 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności”.

Czynność dokonana przed notariuszem będzie po pierwsze przyjęta przez sąd, a po drugie – dla wierzycieli jest nie do podważenia, bowiem zgodnie z art. 85: „Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Stwierdzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, a w braku takich dokumentów – w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do określenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej. Sposób stwierdzenia tożsamości notariusz określi w sporządzonym dokumencie”.

Czynność może być dokonana w dwóch formach: 1) aktu notarialnego lub też 2) poświadczenia przez notariusza własnoręczności podpisu złożonego przez ojca dziecka, w obecności notariusza, pod oświadczeniem o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka. Osobiście uważam, iż poświadczenie podpisu będzie wystarczające w tej sytuacji. Taka procedura przyjmowana jest w przypadku gdy osoba odrzucająca spadek przebywa poza granicami Polski i składa oświadczenie u notariusza danego Państwa lub przed polskim konsulem.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej (art. 6 § 1 i 2 ustawy). Musi Pani jednak pamiętać, iż złożenie takiego wniosku wydłuży procedurę odrzucenia spadku w imieniu dziecka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez dzieci

Moje dzieci otrzymały spadek po swoim ojcu (nie był moim mężem) i przyjęły go z dobrodziejstwem inwentarza. Zmarły nie pozostawił majątku oprócz...

 

Wyrzeknięcie się spadku w imieniu małego dziecka

Mieszkam na stałe za granicą. Chciałabym wyrzec się w imieniu rocznej córki spadku po moich rodzicach. Jak to zrobić, bym nie musiała jechać do sądu...

 

Jak przyjmują spadek wnuki, gdy ich rodzice go odrzucili?

Jak przyjmują spadek wnuki, gdy ich rodzice go odrzucili?

Cztery lata temu zmarła babcia. Jej dzieci, ze względu na długi babci, odrzuciły spadek. My jesteśmy jej wnukami, w momencie śmierci babci mieliśmy 20,...

Odkrycie kredytów po śmierci mamy

Niedawno zmarła moja mama, spadkobiercami jesteśmy ja, brat i tata. Z dwóch pism z banków okazało się, że mama miała kredyty, o których...

 

Złożenie podania o umorzenie odsetek

Dostałam pismo z firmy windykacyjnej z wezwaniem do zapłaty. Proponuje się mi złożenie podania o umorzenie odsetek od kredytu, który...

 

Długi po zmarłym teściu

Teść był żyrantem i miał do spłacenia pieniądze, zmarł dwa lata temu. Jakiś czas temu bank przysłał pismo, że musi spłacić należność....

 

Dziedziczenie środków z ubezpieczenia pracowniczego

Moja teściowa ma duży kredyt, który stara się spłacać, ale ostatnio przerasta jej możliwości, bo kwota emerytury pomniejszona o wydatki na mieszkanie,...

 

Co zrobić, by nie ponosić odpowiedzialności za długi ojca?

Mój ojciec posiada długi alimentacyjne. Ponieważ nie utrzymujemy kontaktów, mam obawy, że w przypadku jego śmierci nie zostanę o niej powiadomiony...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »