Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy jako spadkobierca odpowiadam za dług po ojcu?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2014-01-29

Rok temu zmarł mój ojciec. Przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza (wartość majątku wynosi „0”). Dowiedziałem się, że ojciec nie płacił czynszu za mieszkanie komunalne, w którym razem mieszkaliśmy. Okazało się, iż odbyła się sprawa w sądzie – wydano nakaz zapłaty długu. Nakaz dotyczył tylko mojego ojca. Czy jako spadkobierca odpowiadam za taki dług po ojcu? Od śmierci spadkodawcy czynsz jest płacony regularnie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skoro nakaz zapłaty został wydany tylko przeciwko Pana ojcu, to dług wynikający z ww. nakazu wszedł w skład spadku. W skład spadku wchodzą bowiem nie tylko korzyści, ale i długi.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do wysokości korzyści uzyskanych ze spadku (tzw. stanu czynnego spadku).

Oznacza to, że spadkobierca taki odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem, ale tylko do wartości tego, co przypadło mu w spadku. Przykładowo, jeśli udział spadkowy jest warty 50 000 zł, to spadkobierca odpowiada za ewentualne długi tylko do wysokości 50 000 zł. W konsekwencji, jeśli w spadku nie było żadnych korzyści spadkowych, spadkobierca nie odpowiada za długi.

Stan czynny spadku ustalany jest w spisie inwentarza. Spis inwentarza obejmuje zarówno aktywa (stan czynny spadku), jak i pasywa (stan bierny spadku). Stan czynny spadku jest to zatem wartość należących do spadku aktywów (tj. korzyści spadkowych). W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza sąd powinien wydać postanowienie o sporządzeniu takiego spisu. Jeśli tego nie uczyni, warto złożyć wniosek o sporządzenie spisu w sądzie. Według art. 644 Kodeksu postępowania cywilnego: „Jeżeli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza”. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191) „za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku pobiera się stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę”.

Komornika opłaca najczęściej osoba, która złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (koszt sporządzenia spisu inwentarza jest długiem spadkowym). Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z ww. kosztów. Wówczas komornik koszty sporządzenia spisu inwentarza ściągnie z majątku spadkowego. Wniosek o zwolnienie z kosztów należy złożyć do sądu rejonowego, w okręgu którego działa komornik. Do wniosku należy załączyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz dostępny jest w sekretariacie sądu lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podsumowując, w celu uwolnienia się od odpowiedzialności za dług spadkowy po ojcu, należy przedstawić spis inwentarza, z którego wynika, iż stan czynny spadku wynosi „0”.

Na marginesie – powinien mieć Pan świadomość, iż za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie (chodzi tu o odpowiedzialność za opłaty należne właścicielowi za okres ich stałego zamieszkania).

Powyższe potwierdza art. 6881 Kodeksu cywilnego, który właśnie stanowi, iż odpowiedzialność za czynsz ponosi najemca oraz osoby pełnoletnie stale z nim zamieszkujące. Osoby te odpowiadają do wysokości czynszu i innych należnych opłat za okres stałego zamieszkiwania.

Tym samym, jeżeli w czasie powstania przedmiotowego zadłużenia czynszowego mieszkał Pan wraz z ojcem (i był Pan osobą pełnoletnią), to gmina, jeśli nie zaspokoi się ze spadku, będzie mogła wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty także przeciwko Panu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Długi w banku a przyjęcie spadku

Kilka miesięcy temu zmarła moja siostra (wdowa). Zostawiła po sobie tylko długi w banku , żadnego majątku. Jej dzieci odrzuciły spadek. Nasi...

 

Spłata długów spadkowych

Mój tata zmarł w 2008 roku, siostra w 2011, a mama w 2012. Mama zapisała mi w testamencie cały majątek. Przed jej śmiercią dostałyśmy wezwanie do sądu...

 

Spłata długów zmarłego i domaganie się spłaty od spadkobiercy

Mój ojciec nie płacił alimentów na moją rzecz, wskutek czego miał dług. W 2008 r. komornik zajął na poczet tego długu mieszkanie należące do ojca....

 

Przyjęcie spadku po bracie który miał dług

W 2009 roku zmarł mój brat. Ja i siostra przyjęłyśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W skład spadku wszedł nasz rodzinny dom, do...

 

Gdzie dowiedzieć się na jaką kwotę był zadłużony zmarły?

Gdzie dowiedzieć się na jaką kwotę był zadłużony zmarły?

Zmarł ojciec mojej bratanicy, który miał długi. Gdzie można dowiedzieć się, na jaką kwotę był zadłużony i u jakich wierzycieli? Czy bratanica...

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Mój syn zrzekł się spadku po zmarłym dziadku (26.04.2013 r.) i wystąpił do sądu rodzinnego o wydanie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniej...

 

Zadłużony spadek po rodzicu

Mieszkam na stałe za granicą. Nie wiem, jak się mogłabym zrzec spadku po zmarłym ojcu, który właściwie miał same długi. Nie mam czasu przyjechać do...

 

Dzieci mieszkające w Irlandii a długi w spadku

Kilka miesięcy temu zmarł mój brat, pozostawiając ogromne długi. Cała rodzina po kolei odrzuca spadek po nim, teraz kolej na moje dzieci. Problem jest taki,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »