Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi zmarłej na raka

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-03-03

Kilka miesięcy temu zmarła moja mama. Porządkując rzeczy po zmarłej, znalazłam umowy kredytowe z dwoma bankami. Oba kredyty były ubezpieczone. Dodam, że mama chorowała na raka i to było przyczyną śmierci. Oczywiście udałam się do obu banków z informacją o śmieci i aktem zgonu. Kazano wypełnić mi wnioski i czekać na odpowiedź ubezpieczyciela. Jeden z ubezpieczycieli odpowiedział, że nie jestem osobą upoważnioną do roszczenia (jest nim bank), a drugi po otrzymaniu dokumentacji medycznej odpisał, że wypłata ubezpieczenia mi się nie należy, ponieważ mama, biorąc kredyt, była chora na raka, który był bezpośrednią przyczyną śmierci. I tu ma racje, w umowie znalazłam zapis na ten temat, niestety mama to podpisała. Mama mieszkała w mieszkaniu, które od 7 lat należy do mnie (darowizna), nie posiadała żadnego majątku, zostawiła długi w bankach. Mam jeszcze brata. Co zrobić, abyśmy my i nasze dzieci nie musieli spłacać długu mamy? Co zrobić z bankami w takiej sytuacji?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Póki ma Pani czas – musi Pani odrzucić spadek. Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego „spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Termin ten jest terminem zawitym prawa materialnego. Do jego biegu mają zastosowanie art. 110–116”.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Przewidziany w art. 1015 § 1 sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z ustawy rozpoczyna się, zarówno dla spadkobiercy ustawowego powołanego w testamencie do spadku, jak i dla pozostałych spadkobierców ustawowych, z dniem, w którym dowiedzieli się oni z właściwego źródła o tym, że testament ze względu na niezachowanie prawem przepisanej formy jest nieważny (tak orz. SN z 15 stycznia 1991 r., sygn. akt III CZP 75/90, OSNCP 1991, nr 5–6, poz. 68). Dla spadkobiercy ustawowego będzie to z reguły dzień dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Ponadto może to być np. dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym, a także dzień, w którym dowiedział się o prawomocnym orzeczeniu o niegodności takich osób. Dla spadkobiercy testamentowego będzie to dzień, w którym dowiedział się o istnieniu i treści testamentu, po uprzedniej informacji o śmierci spadkodawcy.

Termin jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 20 lutego 1963 r., sygn. akt I CR 109/63 (OSNCP 1964, nr 3, poz. 51), do zachowania terminu wystarczy wniesienie do sądu lub państwowego biura notarialnego, chociażby niewłaściwego, podpisanego przez spadkobiercę i zawierającego niezbędne dane oświadczenia o odrzuceniu spadku. Wobec zmiany stanu prawnego i likwidacji państwowych biur notarialnych orzeczenie to zachowało aktualność w części dotyczącej sądu.

Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie sześciomiesięcznym pociąga w zasadzie za sobą skutki takie, jak złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost. Taki wniosek uzasadnia brzmienie art. 1015 § 2 zd. 1. Jednakże ta zasada ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do spadkobierców mających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy jako jedyni dochodzą do dziedziczenia.

Potem należy uzyskać zgodę sądu rodzinnego i odrzucić spadek w imieniu dzieci.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »