Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi zmarłej na raka

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-03-03

Kilka miesięcy temu zmarła moja mama. Porządkując rzeczy po zmarłej, znalazłam umowy kredytowe z dwoma bankami. Oba kredyty były ubezpieczone. Dodam, że mama chorowała na raka i to było przyczyną śmierci. Oczywiście udałam się do obu banków z informacją o śmieci i aktem zgonu. Kazano wypełnić mi wnioski i czekać na odpowiedź ubezpieczyciela. Jeden z ubezpieczycieli odpowiedział, że nie jestem osobą upoważnioną do roszczenia (jest nim bank), a drugi po otrzymaniu dokumentacji medycznej odpisał, że wypłata ubezpieczenia mi się nie należy, ponieważ mama, biorąc kredyt, była chora na raka, który był bezpośrednią przyczyną śmierci. I tu ma racje, w umowie znalazłam zapis na ten temat, niestety mama to podpisała. Mama mieszkała w mieszkaniu, które od 7 lat należy do mnie (darowizna), nie posiadała żadnego majątku, zostawiła długi w bankach. Mam jeszcze brata. Co zrobić, abyśmy my i nasze dzieci nie musieli spłacać długu mamy? Co zrobić z bankami w takiej sytuacji?

Póki ma Pani czas – musi Pani odrzucić spadek. Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego „spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Termin ten jest terminem zawitym prawa materialnego. Do jego biegu mają zastosowanie art. 110–116”.

Przewidziany w art. 1015 § 1 sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z ustawy rozpoczyna się, zarówno dla spadkobiercy ustawowego powołanego w testamencie do spadku, jak i dla pozostałych spadkobierców ustawowych, z dniem, w którym dowiedzieli się oni z właściwego źródła o tym, że testament ze względu na niezachowanie prawem przepisanej formy jest nieważny (tak orz. SN z 15 stycznia 1991 r., sygn. akt III CZP 75/90, OSNCP 1991, nr 5–6, poz. 68). Dla spadkobiercy ustawowego będzie to z reguły dzień dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Ponadto może to być np. dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym, a także dzień, w którym dowiedział się o prawomocnym orzeczeniu o niegodności takich osób. Dla spadkobiercy testamentowego będzie to dzień, w którym dowiedział się o istnieniu i treści testamentu, po uprzedniej informacji o śmierci spadkodawcy.

Termin jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 20 lutego 1963 r., sygn. akt I CR 109/63 (OSNCP 1964, nr 3, poz. 51), do zachowania terminu wystarczy wniesienie do sądu lub państwowego biura notarialnego, chociażby niewłaściwego, podpisanego przez spadkobiercę i zawierającego niezbędne dane oświadczenia o odrzuceniu spadku. Wobec zmiany stanu prawnego i likwidacji państwowych biur notarialnych orzeczenie to zachowało aktualność w części dotyczącej sądu.

Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie sześciomiesięcznym pociąga w zasadzie za sobą skutki takie, jak złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost. Taki wniosek uzasadnia brzmienie art. 1015 § 2 zd. 1. Jednakże ta zasada ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do spadkobierców mających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy jako jedyni dochodzą do dziedziczenia.

Potem należy uzyskać zgodę sądu rodzinnego i odrzucić spadek w imieniu dzieci.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Odpowiedzialność dorosłych dzieci za długi rodziców

Czy i jaka odpowiedzialność ciąży na dorosłych dzieciach za długi ich rodziców? Czy może się tak zdarzyć, że kiedy rodziców by zabrakło...

Czy mąż może coś stracić przez długi rodziny?

Rok temu zmarł mój teść, a teściowa żyje. Posiada mieszkanie własnościowe, dom i kredyt w banku na ok. 50 tys. zł. Mąż ma też brata,...

Czy siostra odpowiada za długi brata po jego śmierci?

Przed czterema miesiącami zmarł mój najstarszy brat. Był bardzo zadłużony, miał komornika na karku. Obawiam się, czy jako siostra zmarłego nie będę...

Czy odrzucenie spadku chroni przed dziedziczeniem długów?

Moja mama zmarła w zeszłym roku. Zaraz po śmierci mamy za pośrednictwem notariusza zrzekłem się prawa do dziedziczenia majątku po niej. Okazało się,...

Odrzucenie spadku po dalekim krewnym

Przed dwoma miesiącami zmarł mój mąż. Aby móc dostać pieniądze za śmierć męża, muszę zrobić notarialne poświadczenie dziedziczenia. Niestety wczoraj...

Nie zdążymy odrzucić spadku w imieniu dzieci, co robić?

Za miesiąc mija 6-miesięczny termin, w którym ja i mój mąż musimy odrzucić spadek w imieniu naszych małoletnich dzieci. Wnieśliśmy sprawę...

Jak odpisać siebie i dzieci z niepewnego spadku?

Cztery miesiące temu zmarł mój ojciec, z którym nie utrzymywałam kontaktu. Ojciec był drugi raz żonaty. Nie mam możliwości uzyskania jakichkolwiek...

Odrzucenie zadłużonego spadku przed konsulem

Miesiąc temu zmarł mój brat, miał zadłużone mieszkanie i firmę, i nie wiem jeszcze, jakie inne długi. Chciałabym się dowiedzieć, co powinniśmy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »