Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochodzenie roszczenia o zapłatę zachowku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-09-15

Moja babcia przed śmiercią przekazała mi aktem notarialnym mieszkanie. Babcia miała cztery córki. Teraz jedna z nich złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Czy będę musiała wypłacić zachowek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność za zapłatę zachowku ma miejsce tylko wtedy, gdy uprawnieni do zachowku nie mogą otrzymać tego zachowku od spadkobiercy. W odpowiedzi na Pani pytanie zakładam, że na dzień śmierci babci żyła Pani mama, która z pozostałym rodzeństwem wchodzi do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłej babci.

Zgodnie z „art. 931 Kodeksu cywilnego (K.c.):

§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.”

Osobami uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy (art. 991 K.c.).

Odpowiedzialni za zapłatę zachowku są obdarowani, których darowizna została doliczona do spadku. Granice tej odpowiedzialności wyznacza wzbogacenie będące skutkiem darowizny, bowiem obdarowany odpowiada względem uprawnionych do zachowku do wysokości tego wzbogacenia.

Do spadku dolicza się zawsze darowizny uczynione na rzecz osób będących spadkobiercami oraz uprawnionymi do zachowku. Natomiast darowizny uczynione na rzecz osób nie będących spadkobiercami dolicza się jedynie wtedy, gdy darowizna ta została uczyniona w okresie dziesięciu lat, licząc wstecz od otwarcia spadku, czyli licząc wstecz od dnia śmierci spadkodawcy.

Zgodnie z „art. 994 K.c.:

§ 1. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

§ 2. Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego.”

Jeżeli zatem od daty darowizny do dnia śmierci spadkodawcy upłynie więcej jak dziesięć lat – darowizny tej się do spadku nie dolicza, a co za tym idzie obdarowany taką darowizną, nie będący jednocześnie spadkobiercą, nie będzie ponosił odpowiedzialności za zapłatę zachowku.

Zakładam, że Pani nie należy do kręgu spadkobierców ustawowych po babci, ponieważ Pani mama żyła na dzień jej śmierci, ani nie jest Pani sama osobą uprawnioną do zachowku. Darowizna poczyniona przez babcię na Pani rzecz będzie traktowana w świetle prawa jako darowizna poczyniona przez spadkodawcę na rzecz osoby nie będącej spadkobiercą i nie będzie zaliczana do spadku z uwagi na fakt, że darowizna ta została uczyniona w okresie ponad dziesięciu lat, licząc wstecz od otwarcia spadku, czyli licząc wstecz od dnia śmierci babci. Tak więc w takiej sytuacji darowizna na rzecz Pani nie będzie zaliczana do spadku, a zachowek osobom uprawnionym nie będzie się należał od tej darowizny.

Na koniec zaznaczę jeszcze, że jeśli Pani mama zmarła przed datą śmierci babci, to w takiej sytuacji Pani jako zstępna mamy będzie powołana do spadku po babci, a co za tym idzie – będzie Pani odpowiadała za zapłatę zachowku względem pozostałych spadkobierców babci.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przepisanie gospodarstwa rolnego a zachowek dla rodzeństwa

Teściowie przepisali gospodarstwo rolne wraz z domem mieszkalnym umową darowizny na mnie i moją żonę. Żona ma siedmioro rodzeństwa. Wcześniej każdy z nich...

 

Jak zabezpieczyć otrzymany od rodziców dom przed zachowkiem po ich śmierci?

Moi rodzice chcą mi zapisać dom z działką; nie chcę, aby po śmierci rodziców mój brat domagał się zachowku . Co...

 

Zachowek od siostry

Niedawno zmarł mój ojciec. Matka nie żyje już od jakiegoś czasu. Ojciec zapisał mieszkanie w testamencie mojej siostrze. Mam zamiar ubiegać się...

 

Zachowek dla dzieci wydziedziczonego

Zostałam wydziedziczona przez moją matkę. Z tego powodu cały spadek (o wartości ok. 200 000 zł) przypadł mojej siostrze. Matka nie...

 

Oświadczenie o stanie majątkowym a zachowek

Zakończyła się sprawa spadkowa i złożyłam pozew o zachowek. Sąd w odpowiedzi chce bym przedstawiła stan majątkowy rodziny, dochody,...

 

Wezwanie do zapłaty zachowku

Dostałam wezwanie do zapłaty zachowku od syna mojego zmarłego brata. Jak uchylić się od zapłaty? Oto opis sprawy: W 2011 r. zmarł mój ojciec,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »