Kategoria: Zachowek

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament a dochodzenie zachowku

Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2013-04-15

Mam trzech braci i siostrę. Nasz ojciec sporządził przed śmiercią testament, w którym ustanowił spadkobiercami jednego z braci i siostrę. W swoim rozporządzeniu majątkiem pominął trzech synów (w tym mnie). Ponadto rozporządził majątkiem bez zgody współwłaściciela, którym jest moja żyjąca mama. Rodzice byli rozwiedzeni, ale nie odbył się żaden podział majątku. Czy testament jest ważny? Czy mogę dochodzić zachowku od rodzeństwa?

 

Tomasz Ciasnocha

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Poniżej wyjaśniam interesujące Pana sprawy spadkowe związane z ważnością testamentu oraz możliwością dochodzenia zachowku.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Nie znając treści testamentu, trudno mi powiedzieć, czy istnieje podstawa do stwierdzenia jego nieważności z powodu braków formalnych. Taka podstawa byłaby np. w przypadku braku podpisu testatora czy braku odręcznego napisania testamentu. Wady formalne skutkujące nieważnością z reguły nie wystąpią, jeżeli testament został spisany przez notariusza. Na wady formalne zwróci uwagę sąd w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku i w przypadku ich zaistnienia odmówi stwierdzenia nabycia spadku na podstawie testamentu.

Ponadto nieważność testamentu może wynikać z przesłanek określonych w art. 945 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.).

„Art. 945. § 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku”.

Wyżej wymienione przesłanki sąd uwzględni jedynie na zarzut stron postępowania i pod warunkiem, że zostaną one udowodnione.

Jeżeli nie istnieją przesłanki skutkujące nieważnością testamentu, sąd stwierdzi, że spadkobiercami po Pana ojcu są osoby wskazane w testamencie.

Pisze Pan, że ojciec w testamencie wymienił składniki majątkowe stanowiące własność jego byłej żony – Pana matki. Rozrządzenie w tej części jest bezskuteczne. Spadkodawca nie może bowiem zadysponować na wypadek śmierci cudzym majątkiem.

Sąd na podstawie testamentu ustali, w jakich ułamkach dziedziczą wskazani w testamencie spadkobiercy. W ten sposób staną się oni współwłaścicielami składników majątkowych stanowiących przedmiot odrębnej własności Pana ojca oraz współwłaścicielami – wraz z Pana matką – składników majątkowych będących przedmiotem prawa współwłasności Pana ojca i Pana matki (chodzi tu o rzeczy nabyte przez nich w trakcie trwania małżeństwa).

Co ze wspólnego majątku ojca i matki przypadnie spadkobiercom ojca, a co matce, sąd rozsądziłby dopiero w postępowaniu o zniesienie współwłasności. Wniosek o zniesienie współwłasności może złożyć każdy ze spadkobierców ojca, jak również Pana matka.

Ponieważ ojciec pominął w testamencie synów, mogą oni dochodzić od spadkobierców należnego im zachowku.

Zgodnie z art. 991 § 1 K.c. zstępnym (dzieciom), którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Zachowku dochodzi się w odrębnym postępowaniu – po zakończeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Przedmiotem roszczenia jest żądanie wypłacenia przez spadkobiercę określonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wskazanej w art. 991 § 1 K.c. ułamkowej wartości spadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »